× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران

نویسندگان

  • ابوالفضل سلیمان آهی کارشناس، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان
  • احسان شفیعی دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران
  • علیرضا نصراصفهانی مربی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان
  • محمد زینلی کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

چکیده

در این تحقیق به تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران بر پایه اطلاعات محیطی و سرعت خوردگی نمونه­های استاندارد در طی یک سال نمونه گذاری پرداخته شد. بر این اساس نمونه­هایی به فرم­های مسطح و فنری از جنس آلومینیوم، مس و روی تهیه شد و در بازه­های زمانی مشخص، میزان کاهش وزن آن­ها ثبت گردید. همچنین بر اساس استاندارد ایزو 9223 نرخ رسوب آلاینده­های کلریدی و سولفوری و مدت زمان خیس بودن طی مدت نمونه گذاری برای پنج نقطه از شهر تهران تعیین شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده  هدف پژوهش حاضر پیش­بینی درگیری­تحصیلی (تلاش/ بعد رفتاری)، ارزش­تکلیف/بعد عاطفی)، (راهبردهای­ شناختی و فراشناختی/بعد شناختی) دانش­آموزان بر اساس مولفه­های ادراکات محیطی کلاس درسی (علاقه، چالش، لذت و انتخاب ) است.روش این پژوهشاز نوع  همبستگی است و در آن از  بین دانش­آموزان پایه سوم دبیرستان­های مقطع متوسطه شهر تهران، نمونه­ای به حجم ۴۰۰ آزمودنی با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب...

توسعه نیازمند تولید ثروت و این امر وابسته به رشد اقتصادی در فضای رقابتی است. توزیع فضایی قدرت، ثروت، جمعیت و میزان استقلال شهرهای بزرگ اکنون در همه جای دنیا متأثر از فرایندهای جهانی شدن است. یکی از نتایج جهانی شدن این است که مقیاس روابط بین شهری و شبکه‌های شهری به سطح جهانی ارتقا یافته است. یکی از مشکلات اساسی ایران، محلی اندیشی و ناجهانی اندیشی است و بیش از اشتراکات بر افتراقات و عوامل واگرا ت...

زمینه و هدف: خوردگی واکنش فیزیکی- شیمیایی است که در اثر تماس مواد با محیط اطراف ایجاد و باعث تغییر خواص ماده می‌شود. خوردگی می‌تواند باعث آسیب‌های اقتصادی، کاهش عمر مفید تأسیسات آب‌رسانی و بیماری در مصرف‌کنندگان گردد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهر دهلران می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه که از نوع توصیفی مقطعی می‌باشد طی یک سال از 8 حلقه چاه منابع ت...

زمینه و هدف: یکی از فاکتورهای مهم در بحث کنترل کیفیت آب پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری آن است. رسوبگذاری در لوله‌ها می‌تواند باعث کاهش جریان آب در لوله‌ها و مصرف انرژی بیشتر برای انتقال آب شود. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب شبکه آبرسانی بجنورد از نظر خورندگی و رسوب‌گذاری می باشد. مواد و روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در زمستان 90 و بهار 91 انجام گرفت. تعداد نمونه‌های برداشت شده از شبکه آبرسا...