تفاوت جنسی در توجه اشتراکی: شواهدی از مغز مردانه اتیسم با استفاده از ابزار ردیاب چشم

نویسندگان

  • فاطمه کشوری دانشجوی دکترا علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی
  • وحید نجاتی دانشیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

مقدمه: مطالعات نشان داده است نقاط قوت و ضعف کنش­های شناختی افراد اتیسم به‌صورت ملایم­تری در مردان وجود دارد، به‌طوری‌که مردان در برخی کنش­های شناختی، مانند تعاملات اجتماعی و همدلی در مقایسه با زنان عملکرد ضعیف­تری نشان     می­دهند. این در حالی است که کنش شناختی توجه اشتراکی که مبنایی برای تعاملات اجتماعی محسوب می­شود در افراد مبتلا به اتیسم مختل است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی این کنش در مردان در مقایسه با زنان پرداخته شد. آزمودنی­های این پژوهش شامل 57 (32 زن، 25 مرد) دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی است که       به­صورت نمونه­گیری در دسترس در این مطالعه شرکت کردند. با استفاده از ابزار ردیاب چشم رفتار و زمان توقف نگاه و حرکت چشم افراد و نیز پاسخ درست آزمودنی­ها در رابطه با تکلیف کامپیوتری توجه اشتراکی ثبت شد. یافته­ها: با استفاده از تحلیل واریانس یک‌راهه و دوراهه مشخص شد مردان الگوی نگاه کردن متفاوتی با زنان و پاسخ­های درست کمتری داشتند. همچنین مردان مدت‌زمان بیشتری به محرک هدف نگاه می­کنند. همچنین در تصاویر پیچیده­تر مردان مدت‌زمان بیشتری را صرف یافتن تصویر هدف و نیز صرف نگاه کردن به تصویر هدف می­کردند. نتیجه­گیری: یافته­های این پژوهش در راستای تأیید نظریه مغز مردانه اتیسم بر وجود کنش ضعیف­تر توجه اشتراکی در مردان در مقایسه با زنان است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آموزش توجه اشتراکی به کودکان با اختلال طیف اتیسم

Background: Joint attention has received a lot of attention by researchers and specialists of autism spectrum disorder in recent years and refers to a developmental skill resulting in joining attention or processing messages of others. Defect in growth of joint attention is particular to children with autism spectrum disorder and is one of the symptoms for diagnosing autism spectrum disorder in...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تعامل انسان و ربات‌های دستیار اجتماعی جهت بهبود توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اتیسم

استفاده از ربات، و به صورت خاص ربات‌های انسان‌نما ، در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حوزه درمان، رشد روزافزونی را تجربه کرده است. در این پژوهش از ربات انسان‌نما برای بهبود توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اتیسم استفاده شده است. از جمله چالش­های این رویکرد این است که اولأ این بیماری شرایط خاصی برای بیمار به وجود می‌آورد که حضور درمان‌گر و هر شئ خارجی دیگری را به راحتی پذیرا نیست؛ چالش دوم مربوط به ان...

متن کامل

ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز

مطابق با تئوری چشم انداز، سرمایه گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند و در نتیجه رفتارمعاملاتی آن ها در زمان های صعودی و نزولی بازار متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون1393- چارکی (در چارک های مختلف) و مدل رگرسیون خطی، بتای 180 شرکت در دوره زمانی 1392برآورد شد. نتایج نشان می دهد ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک های بالاتر افزایش می یابد، وبتای سهام در چارک های مختلف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 7

صفحات  97- 108

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023