تقویت اتصالات برشی دوگانه پیچ و مهره در سازه های چوبی با استفاده از صفحات GFRP

نویسندگان

  • سحر سادات زاده
  • قنبر ابراهیمی
  • محراب مدهوشی
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تقویت اتصالات سازه های چوبی با استفاده از صفحات چندسازه ای تقویت شده در دو گونه کاج و صنوبر

شکست در سازه های چوبی اغلب در محل اتصالات رخ می دهد. جلوگیری از ایجاد چنین شکست هایی بر ظرفیت و قابلیت اطمینان اتصالات با پیچ می افزاید. استفاده از صفحات پلاستیکی مسلح شده برای تقویت اتصالات چوبی، موجب افزایش مقاومت اتصال وکاهش شکست های نامطلوب در سازه های چوبی و درنتیجه آن کاهش دورریز خواهد شد. در این بررسی اتصالات چوبی ساخته شده از دو گونه کاج و صنوبر، با استفاده از صفحات چند سازه تقویت گردید...

15 صفحه اول

تقویت برشی اتصالات کناری تیر- ستون بتن آرمه با استفاده از کامپوزیت‌های CFRP

اتصالات تیر به ستون در قاب‌های خمشی یکی از کلیدی‌ترین اعضا در مسیر انتقال بارهای جانبی بوده که بروز ضعف در عملکرد آن‌ها سبب انهدام کل سازه می­گردد. استفاده از کامپوزیت‌های FRP (Fiber Reinforced Polymer) در تقویت و ترمیم این اعضا به عنوان یک راهکار مؤثر جایگاه ویژه‌ای در صنعت ساختمان به خود اختصاص داده است، اما جدا شدگی کامپوزیت‌های FRP از سطح بتن به بزرگ­ترین چالش پیش روی محققین تبدیل شده است. ...

متن کامل

تقویت عملکرد خمشی چندسازۀ چوبی با لایه‌های متقاطع (CLT) ساخته‌شده از صنوبر و پیچ با ورق آلومینیوم و الیاف شیشه

در این پژوهش، تقویت عملکرد خمشی CLT سه‌لایۀ ساخته‌شده از صنوبر (populous alba)، چسب و پیچ پانلی برای اعمال فشار بررسی شد. متغیرهای بررسی‌شده شامل نوع تقویت‌کننده (ورق آلومینیوم و الیاف شیشه) و آرایش قرارگیری تقویت‌کننده (آرایش 1 (در قسمت پایین (کششی))، آرایش 2 (در قسمت پایین (کششی) و بالا (فشاری))، آرایش 3 (در پایین، بالا و بین دو لایۀ پایین) و آرایش 4 (در پایین، بالا و بین لایه‌ها) بودند. آزمو...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 3

صفحات  171- 179

تاریخ انتشار 2013-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021