تنوع باکتریایی جمعیت‌های زنبور‌عسل کوچک Apis florea F., (Hym., Apidae) در ایران

نویسندگان

  • سهراب ایمانی گروه حشره‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
  • شبنم پری‌چهره گروه حشره‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
  • علیمراد سرافرازی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
  • غلامحسین طهماسبی بخش زنبور عسل، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
  • ناصر تاج آبادی محقق بخش زنبور‌عسل، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
چکیده مقاله:

زنبور­عسل کوچک Apis florea F. و زنبور­عسل اروپایی Apis melifera L.دو گونه اصلی زنبور­های عسل ایران هستند. زنبور­عسل کوچک A. florea در یک نوار گرمسیری از کرمانشاه تا سیستان و بلوچستان پراکنده شده و نقش مهمی در گرده­ افشانی گیاهان مناطق جنوبی کشور دارد. در این پژوهش 1400 زنبور­عسل کارگر  مربوط به 14 کلنی از استان­ های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، کهکیلویه و بویر­احمد، بوشهر، خوزستان و ایلام جمع ­آوری گردید. نمونه­ ها در لوله­ های استریل حاوی نرمال سالین قرار داده شد، سپس جداسازی باکتری ­ها از دستگاه گوارش زنبور­عسل کوچک با استفاده از محیط کشت­ های اختصاصی انجام گرفت. برای شناسایی باکتری­ های جدا شده از روش­ های بیوشیمیایی و مولکولی استفاده شد. تشخیص مولکولی کلنی ­ها با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام گرفت. پس از تعیین توالی و شناسایی نمونه­ ها، زنبورهای عسل کوچک در ایران از لحاظ باکتری­ های اسید لاکتیک موجود در دستگاه گوارش به 5 گروه زنبور­های 1) رودان، بندرعباس، ایرانشهر، 2) اهواز، دهلران، جیرفت، کهنوج و بوشهر 3) گچساران 4) جهرم، فسا و بهبهان و 5) قشم گروه ­بندی شدند. نتایج نشان داد که تنوع گیاهی، تغییر منابع شهد و گرده و عرض جغرافیایی منطقه عامل مهمی در تنوع باکتری­ های اسید لاکتیک همزیست دستگاه گوارش زنبور­عسل کوچک می ­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران

زنبور عسل کوچک (.Apis florea F) یکی از دو گونه اصلی زنبورهای عسل رایج در ایران می­ باشد که در برخی ازاستان­ های جنوبی، جنوب شرقی و غربی ایران یافت می­ شود. در این پژوهش علاوه بر بررسی خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک، اثر شرایط جغرافیایی و اقلیمی در تغییرات مرفولوژیکی آن­ها نیز تعیین گردید. بدین منظور در سال 1389 از استان­ های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد...

متن کامل

بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک apis florea f. (hymenoptera, apidae) در ایران

زنبور عسل کوچک (.apis florea f) یکی از دو گونه اصلی زنبورهای عسل رایج در ایران می­ باشد که در برخی ازاستان­ های جنوبی، جنوب شرقی و غربی ایران یافت می­ شود. در این پژوهش علاوه بر بررسی خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک، اثر شرایط جغرافیایی و اقلیمی در تغییرات مرفولوژیکی آن­ها نیز تعیین گردید. بدین منظور در سال 1389 از استان­ های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد...

متن کامل

مطالعه ی تنوع مورفولوژیکی زنبورعسل کوچک(Apis Florea) ایران بر اساس روش های آماری تجزیه خوشه ای و حداقل واریانس

زنبور عسل کوچک یکی از دو گونه زنبور عسل موجود در ایران می‌باشد که در نواحی جنوبی کشور زندگی می کند و نقش مهمی در گرده افشانی گیاهان این منطقه ایفا می کند. هدف از این مطالعه، بررسی تنوع موجود در جمعیت زنبورعسل کوچک که یکی از اهداف مهم در اصلاح نژاد زنبورعسل محسوب می‌شود می‌باشد. بدین منظور حدود 300 نمونه زنبور کارگر از 29 کلنی مربوط به 7 منطقه مختلف جمع آوری و 11 صفت مورفولوژیک آنها اندازه‌گیری ...

متن کامل

بررسی کارآیی چهار روش استخراج DNA از زنبورعسل کوچک Apis florea (Hymenoptera: Apidae) جهت انجام آزمایشات ژنتیکی

استخراج DNA اولین مرحله در انجام آزمایشات ژنتیکی است، لذا کیفیت و کمیت مناسب DNA استخراج شده در مطالعات مولکولی امری بسیار ضروری می باشد. از این رو دستیابی به روش یا روش ­هایی که به سهولت استخراج DNA از زنبورعسل کوچک Apis florea Fabricius  که یکی از دو گونه زنبورعسل موجود در ایران است کمک کند، می ­تواند حائز اهمیت باشد. این گونه زنبورعسل به دلیل پراکندگی گسترده و همچنین ایفای نقش مستقیم در گرده...

متن کامل

مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران

مقایسه مرفومتریک برای تفکیک نژادهای زنبورعسل مورد استفاده قرار گرفت. اختصاصات بال جلو جمعیت­‌های زنبور‌عسل پنج استان خوزستان، اصفهان، مرکزی، فارس و کردستان استفاده شد. از هر استان 3 زنبورستان و از هر زنبورستان 10 کندو و از هر کندو 5 زنبور کارگر به­‌طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. طول بال جلو، عرض بال جلو، زاویه A4، زاویه D7، زاویه G18، شاخص کوبیتال و طول آنال بال جلو و نسبت طول به عرض بال جلو ...

متن کامل

شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae)

باکتری‌هایلاکتیک اسید با گونه‌های مختلف جنسApis  روابط همزیستی دارند که می‌توانند اثرات زیادی بر روی میزبانشان داشته باشند. در این پژوهش 1400 زنبور عسل کارگر مربوط به 14 کلنی از استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، کهکیلویه و بویر احمد، بوشهر، خوزستان و ایلام جمع آوری گردید. نمونه‌ها در لوله‌های استریل حاوی نرمال سالین قرار داده شد، سپس جداسازی باکتری‌ها از دستگاه گوارش زنبور عسل ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 2

صفحات  143- 154

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023