× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تهیه رس پیلارد شده با آلومینیوم و بررسی اثر pH در مرحله جایگزینی بین لایه ای

نویسندگان

  • فریبا جعفری گروه مواد نو، پژوهشکده مواد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری کرمان، کرمان، ایران
  • مجید طهمورسی گروه مواد نو، پژوهشکده مواد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در این پژوهش نخست یک نمونه بنتونیت از معدن تنگ قوچان انتخاب و مونتموریلونیت موجود در آن از ناخالصی ها جدا شد. از نمونه خالص شده  در تهیه رس پیلارد شده با آلومینیوم استفاده شد و سپس  اثر تغییر pH در مرحله جایگزینی بین لایه ­ای بر ویژگی ­های رس پیلارد شده بررسی شد.pH مرحله اینترکلاته نخست 1/4 اندازه ­گیری شد و نسبت Al/Clay برابر با 4 میلی مول بر گرم رس در نظر گرفته شد. با افزایش چند قطره هیدروکلریک اسید رقیق pH  مرحله جایگزینی بین لایه ای تغییر داده شد. نمونه های رس اینترکلاته شده با آلومینیوم، در دمای 400 درجه سلسیوس گرما داده شدند و سپس توسط الگوی پراش پرتو ایکس و هم ­دماهای جذب/ واجذب نیتروژن فاصله بین لایه ای و سطح ویژه آن ها مشخص شد. نتیجه ­های به ­دست آمده بیانگر آن بود که در مقدارهای pH  بین 1/4-7/3 رس های پیلارد شده دارای فاصله مبنایی و سطح ویژه قابل قبولی بودند. بیش ­ترین فاصله مبنایی و سطح ویژه BET)) به ترتیب برابر با 04/18  آنگستروم و 160 مترمربع بر گرم به ­دست آمد که متعلق به رس پیلارد شده با pH مرحله جایگزینی بین لایه ­ای 8/3 بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

ادر این تحقیق مقادیر 1، 2، 3، 4، 5 و 6 درصد شیره انگور و مقادیر 05/0، 1/0، 15/0، 2/0، 25/0 و 3/0 درصد استویا استفاده شد. پس از فرمولاسیون تیمارهای نان کروسان، آزمون های فارینوگراف (درصد جذب آب، زمان گسترش بعد از ده دقیقه، زمان گسترش بعد ازبیست دقیقه، میزان مقاومت خمیر و عدد والوریمتری) و اکستنسوگراف خمیر (قابلیت کشش خمیر، مقاومت به کشش خمیر و عدد نسبت)صورت پذیرفت. آزمون های محصول شامل آزمون درص...

گل قرمز، پسماند حاصل از فرایندهای تولید آلومینیوم است که با توجه به PH بالای (حدود 10 تا 5/12)، به عنوان یک آلاینده زیست-محیطی مطرح است. در این تحقیق، از گل قرمز تعدیل شده به اضافه رس پیلاردشده برای حذف ارسنات از آب استفاده شده است. برای پیلارینگ رس مورد نظر از عناصر Ti, Cu, Al و Fe استفاده شد. کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلاردشده با استفاده از داده‌های پراش پرتو X ، تجزیه‌و‌تحلیل‌های شیمیای...

مفتول مرکب مس-آلومینیوم یک محصول کاربردی مورد استفاده در صنعت سیم و کابل است. تولید این محصول مرکب عموماً طبق استاندارد astm b566 انجام می شود. یکی از پارامترهای مهم طبق این استاندارد، کیفیت اتصال بین لایه ای است. فشار بین لایه ای در طی فرآیند تولید، نقش مهمی در کیفیت اتصال دو لایه دارد. در این تحقیق اثر چند پارامتر فرآیند کشش سیم شامل نیم زاویه قالب، درصد کاهش سطح و ضریب اصطکاک بر تغییرات فشار ...

خلاصه:  سابقه و هدف: یکی از نکات مهم در ترمیم های کامپوزیتی میزان استحکام باند است که در صورتی که کاهش یابد می تواند سبب شکست درمان و عود پوسیدگی شود.یکی از دلایل مؤثر بر کاهش استحکام باند می تواند استفاده از هموستاز در ترمیم ها باشد  لذا در این تحقیق به بررسی اثر هموستاز آلومینیوم کلراید بر میزان استحکام برشی باندهای سه مرحله ای ودو مرحله ای  پرداخته شد. مواد و روش ها : این مطالعه به صورت تجر...