× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

توسعه یک مدل اولویت‌بندی برای بازسازی لوله‌های شبکه‌های توزیع آب با حداقل اطلاعات ساختاری

نویسندگان

  • ستار صالحی دانش‌آموخته دکترای رشته مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • مسعود تابش استاد، دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های عمرانی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهری شبکه‌های توزیع آب است که برنامه‌ریزی برای بازسازی این تأسیسات، همواره به‌علت استفاده از اطلاعات غیردقیق بهره‌برداری، با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. هدف اصلی در این پژوهش، توسعه یک مدل برنامه‌ریزی بازسازی لوله‌های شبکه توزیع آب با استفاده از حداقل اطلاعات ساختاری و مستقل از اطلاعات بهره‌برداری است. مدل توسعه داده شده در این پژوهش تحت عنوان WDSR-Min نامگذاری شده، که در آن با استفاده از هسته تحلیل‌گر Fuzzy TOPSIS علاوه بر ارائه اولویت بازسازی لوله‌ها، سیاست‌های بازسازی آنها نیز مستقل از اطلاعات بهره‌برداری ارائه می‌شود. با استفاده از مدل توسعه داده شده، اولویت‌بندی بازسازی لوله‌های یک شبکه توزیع آب دو حلقه‌ای به‌همراه سیاست‌های بازسازی آنها با دو روش: 1) استفاده از الگوی پیش فرض مدل WDSR-Min؛ و 2) استفاده از الگو منطبق با شرایط مسئله موجود مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با هم مقایسه شد. نتایج به‌دست آمده بیانگر آن است که برنامه بازسازی به‌دست آمده از مدل WDSR-Min، منطبق بر نیازهای واقعی لوله‌های شبکه توزیع آب برای عملیات بازسازی است. همچنین مشخص شد که برای تعیین اولویت بازسازی لوله‌ها ابتدا باید معیارهای مدل با شرایط منطقه مورد بررسی، تطبیق داده شود؛ در حالی که برای تعیین سیاست‌های بازسازی لوله‌ها ضروری است که صرفاً از الگوی پیش فرض مدل WDSR-Min استفاده شود. به‌وسیله مدل ارائه شده در این پژوهش می‌توان با استفاده از حداقل اطلاعات ساختاری شبکه‌های توزیع آب و مستقل از اطلاعات بهره‌برداری، اولویت‌بندی و سیاست‌های بازسازی لوله‌های شبکه را با دقت قابل قبولی تعیین نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری، عامل اتلاف آب و خسار‌ت‌های اقتصادی زیادی است. در این مقاله با استفاده از قابلیت‌های مدل تحلیل هیدرولیکی Epanet2.10، روش جدیدی در محاسبه میزان نشت گره ها و لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب شهری ارائه شده است. در این روش با اندازه‌گیری جریان حداقل شبانه در یک منطقه، نشت کلی شبکه بر اساس استانداردهای انجمن بین المللی آب(IWA) 1 مشخص می‌شود. سپس با تقسیم مصرف هر گره به دو ...

یکی از حساس‌ترین و پرهزینه‌ترین واحدهای شرکتهای آب و فاضلاب شهری، سیستم حوادث است. عدم وجود یک روند مکانیزه، دقیق و قابل اعتماد در مدیریت سیستم مذکور، سالانه خسارات زیادی را به مشترکان و شرکتهای آب و فاضلاب شهری وارد می‌نماید. این موضوع به‌ویژه در حال حاضر با توجه به مشکلات بحران کمبود آب و درصد بالای تلفات آب در شبکه‌های توزیع آب شهری در کشور، از ضروریات تحقیقات کاربردی در شرکتهای آب و فاضلاب ...

بهینه­سازیشبکه­هایتوزیع آببدون در نظر گرفتن عدم قطعیت­های موجود در پارامترهای تعیین­کننده در طراحی شبکه، امری غیر­ واقعی به نظر می­رسد. بنابراین توسعه­ روش­هایی که بتوانند عدم­قطعیت­های موجود در متغیرهای تأثیر­گذار در طراحی شبکه­های توزیع آب را مدلسازی کند ضروری می­باشد. در این تحقیق مدلی بر مبنای رویکرد شبیه­سازی- بهینه­سازی شبکه­های توزیع آب به صورت تلفیق الگوریتم ژنتیک با نرم­افزار EPANET، ب...

در این مقاله دقت نشت‌یابی مبتنی بر کالیبراسیون به‌روش کلونی مورچه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این روش برای دو شبکه شامل یک شبکه فرضی و یک شبکه آزمایشگاهی بررسی شد. نتایج تحلیل‌های صورت گرفته بر روی هر دو شبکه، ضمن تأیید امکان نشت‌یابی با استفاده از کالیبراسیون فشارهای گرهی، سرعت و همگرایی روش کلونی مورچه‌ها را مورد تأیید قرار دادند. بررسی‌های آزمایشگاهی نشان دادند که تعداد گره‌های دارای نشت و مقدا...

Background and Objective: one of the steps in water treatment to protect microbial quality of water network is disinfection. Chlorine is one of disinfectants. It is necessary to maintain Free Residual Chlorine (FRC) between minimum and maximum throughout the distribution system in accordance to health standards. This study was aimed to optimize Chlorine dosage in water distribution networks usi...

   تغییرات وضعیت سطح زمین وآب وهوا زمینه‌ سازوقوع آبگرفتگی‌های مکرردرمناطق شهری شده‌است. سیستم‌های پیش‌بینی وپایش آب‌گرفتگی ابزاری مناسب برای اتخاذ سریع تصمیم‌هاوانجام اقدامات لازم درمقابله بااین بحران می‌باشند. دراین تحقیق یک سیستم‌ اطلاعات مکانی تحت وب توسعه یافت که با دریافت شدت ومدت زمان بارش، قادربه پیش‌بینی وپایش آب‌گرفتگی‌های شهری می‌باشد. این سیستم مکانی مبتنی برمعماری سرویس‌گرابوده وبر...