توصیف میکروسکوپی هسته‌های گذاری فرد- فرد با استفاده از مدل اندرکنش بوزون- فرمیونی

نویسندگان

  • حسن حسین‌خانی پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران- ایران
  • محدعلی جعفریزاده گروه نظری، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 51664، تبریز- ایران
  • مریم قپانوری پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران- ایران
  • نرجس امیری گروه هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 51664، تبریز- ایران
چکیده

مطالعه رفتار دینامیکی سیستم‌های هسته‌­ای مختلف از موارد مورد علاقه تحقیقات طی سالیان اخیر بوده است. طیف انرژی، مقادیراندازه حرکت‌­های چند قطبی الکتریکی، مغناطیسی و . . . جزو مواردی می­‌باشند که معرف رفتار یک سیستم در قالب یک گروه تقارنی می‌­باشد. در این مقاله، مدل‌­های حل­‌پذیر جبری برای تعیین ویژه حالات و ویژه مقادیر هسته‌­های فرد- فرد در منطقه گذار ارتعاشی به گامای ناپایدار ((s)u↔(6)SO) با استفاده از جبر آفین (1,1)SU و با در نظر گرفتن درجات آزادی پروتون و نوترون در چارچوب مدل اندرکنش بوزون- فرمیون- فرمیون پیشنهاد شد. هدف ما مطالعه رفتار دینامیکی هسته‌­های فرد- فرد در حال گذار و در نهایت معرفی شرایط خاص ممکن برای تحقق وجود این گذارها ‌‌‌می‌باشد. حالت‌­های کم انرژی پاریته مثبت هسته فرد- فرد مس (Cu60-66) با استفاده از مدل­ های پیشنهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مقایسه نتایج حاصله از مدل­‌های پیشنهادی با داده­‌های تجربی، می­‌توان دریافت که نتایج مدل IBFFM-2 نسبت به IBFFM-1 به داده­‌های تجربی نزدیک­‌تر است که این تأییدی است بر استفاده از تابع موج و هامیلتونین مدل IBFFM-2 است. مقادیر کنترل پارامتر حاصله نیز ترکیب دو ساختار ارتعاشی و گامای ناپایدار را برای این ایزوتوپ­‌های فرد- فرد Cu66-60 نشان می­‌دهد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطة «تصور فرد از خدا» و «روان‌پریشی»

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة تصور فرد از خدا و روان‌پریشی در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران می‌باشد. بدین ‌منظور تعداد 237 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تهران و علوم‌پزشکی ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمی انتخاب شدند. سیاهه تصور فرد از خدا (لارنس، 1997) و مقیاس روان‌پریشی در چک‌لیست نشانگان رفتاری (دراگوتیس و همکاران، 1973) بر روی آنان اجرا گردید. تح...

متن کامل

از فرد مدرن تا شخص پست مدرن

دراین مقاله می کوشیم بعضی از خصوصیات انسان غربی را از نیمه دوم قرن بیستم به این سو بررسی کنیم و غربی را ازنیمه دوم قرن بیستم به این سو بررسی کنیمو نشان دهیم چگونه تصویر«فرد» و «فردگرایی»دراندیشه غربی متناسب با شرایط جدید اجتماعی واقتصادی دگرگونی های معناداری را شاهد بوده است که تعاریف قبلی از این مفاهیم را اگرنه نقض بلکه دستخوش جرح و تعدیل های عمیقی می کند.فردی که از این پس درگرداب مصرف می افتد...

متن کامل

این‌همانی شخصی میان فرد اخروی و فرد دنیوی از دیدگاه جان هیک

مسئلۀ «این‌همانی شخصی» از مسائلی است که هم در حیات دنیوی کاربرد دارد و هم در حیات اخروی. زیرا بر اساس مفهوم این‌همانی شخصی و معیارهای آن از یک‌سو مشخص می­شود که آیا فردی که اکنون، برای مثال، هفتاد سال دارد همان فردی است که پنجاه سال پیش بیست سال داشت، و از سوی دیگر معلوم می­شود که فرد اخروی همان فرد دنیوی است یا نه. متفکران معیارهای گوناگونی برای این­همانی شخصی ارائه داده­اند که یکی از مهم­ترین...

متن کامل

مدل جدید پیشنهادگر فرد خبره با استفاده از ماتریس همبستگی کلمات

با توجه به حجم عظیم اطلاعات بدون ساختار داخل سازمانها و همچنین در وب، یافتن پاسخی به نیاز دانشی در زمان اندک، دشوار می باشد. به این منظور علاوه بر موتورهای جستجو که در آنها ویژگیهای فردی کاربران در نظر گرفته نمی شوند، سیستمهای پیشنهادگر بوجود آمده اند که بر اساس رفتارهای پیشین کاربران سعی در کمک به دسترسی به دانش مورد نیاز آنها دارند. استفاده از این سیستمها در وب سایتها و شبکه های اجتماعی در حا...

متن کامل

بهبود مدل تفکیک‌کننده منیفلدهای غیرخطی به‌منظور بازشناسی چهره با یک تصویر از هر فرد

Manifold learning is a dimension reduction method for extracting nonlinear structures of high-dimensional data. Many methods have been introduced for this purpose. Most of these methods usually extract a global manifold for data. However, in many real-world problems, there is not only one global manifold, but also additional information about the objects is shared by a large number of manifolds...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 41  شماره جلد 93

صفحات  11- 25

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید