جایگاه متون ادبی در متدهای آموزش زبان فرانسه

نویسندگان

چکیده مقاله:

  چکیده :   در اکثر متدهای آموزش زبان فرانسه بعد از آموزش و یادگیری کامل زبان به مطالعه ادبیات پرداخته می شود. همچنین بخش اندکی ازمتدها، کتاب های زبان آموزان و کتابهای راهنمای معلمان به متون ادبی اختصاص داده می شود. مقاله حاضر بر آنست اهمیت و فایده به کارگیری متون ادبی را در متدهای آموزش زبان از آغاز اولین سطوح متدها مورد بررسی قرار دهد. بخشی از مقاله نیز به مطالعه مشکلات زبان آموزان هنگام آموزش متون ادبی خواهد پرداخت و راهکارهایی در جهت حل این مشکلات ارائه خواهد داد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آموزش زبان فرانسه به کمک متون ادبی

ادبیات در زمینه آموزش از قرون 17،18 و19 مورد توجه مدرسین زبان فرانسه بوده که از طریق آن اقدام به آموزش زبان فرانسه می نموده اند.لیکن از قرن 20 میلادی این توجه نسبت به ادبیات کمرنگ شده و متدهای مختلف ارتباطی و آموزشی اکسیونل و مکالمه ای جایگزین آن گشت.در سال های اخیر ادبیات مجددا با این توجیه که ادبیات جدا از زبان نیست مورد توجه قرار گرفت.از این رو در این رساله سعی شده در چهار بخش نقش ادبیات در ...

15 صفحه اول

جایگاه متون اسلامی در آموزش زبان فرانسه

در این پروژه تحقیقاتی، که روشهای اجرایی در آن فیش برداری و مقابله ای بوده است، ما اجمالاً در مقدمه اشاراتی چند به مفاهیمی چون اسلام (آخرین دین آسمانی)، آموزش، فراگیری و تعلیم وتربیت می نماییم. طرح اصلی در این تحقیق شامل دو فصل است که هر یک از این فصلها خود به بخشهای متعددی تقسیم می شوند. در فصل اول به دیدگاهها درباره اسلام و نیز بررسی متون اسلامی از حیث خواندن، درک و فهم و ترجمه می پردازیم. در ف...

بررسی نشانه شناختی جلد متدهای آموزش زبان فرانسه

.  روش های آموزش و یادگیری زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی، از دهه 60 میلادی به این سو تحولی چشمگیر داشته اند. این تحولات منجر به تغییراتی کلی در محتوای کتب آموزش زبان شده است. تغییراتی که بی ارتباط با تصویر جلد متدهای آموزشی نیست. این تحقیق به دنبال تبیین رابطه احتمالی میان محتوای کتاب های آموزش زبان فرانسه و تصویر جلد آن ها از طریق مطالعه نشانه- معناشناختی جلد پنج کتاب آموزش زبان فرانسه است. ...

متن کامل

مطالعة رابطة شناخت و فرهنگ و سیر تحول آنها در متدهای آموزش زبان فرانسه

در گسترة آموزش زبان، استفاده از «شناخت» و «فرهنگ»، به عنوان دو عنصر جدا ناشدنی از زبان، غیرقابل انکار است. به بیان دیگر هر شخص برای برقراری ارتباطی مؤثر با زبان بیگانه،نیازمند بهره‌مندی کافی از بار شناختی و فرهنگی از آن زبان است. در محدودة این مقاله، سعی داریم به بررسی مقولة «شناخت» و «فرهنگ»، ارتباط میان این دو مفهوم و چگونگی تحول آنها در طول تاریخ آموزش زبان، به ویژه زبان فرانسه، بپرداز...

متن کامل

جایگاه متن ادبی در آموزش توانش نوشتاری زبان فرانسه

توانش نوشتاری در متدهای ارتباطی جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.ادبیات به عنوان مظهر عینیت یافته فرهنگ یک کشورمی تواند نقش بسزایی در آموزش زبان وفرهنگ یک کشور به خصوص در آموزش نگارش داشته باشد.از آنجا که انواع ادبی مثل شعر و رمان و... به صورت مکتوب هستند کاربرد آنها در کلاس نگارش به آموزش ظرافت های نگارش کمک شایانی می کند؛ علاوه بر این متون ادبی دارای ویژگی هایی هستند که در زبان آموز ایرانی ...

15 صفحه اول

تأملی بر روش شناسی آموزش متون استدلالی در کلاس آموزش زبان فرانسه

آموزش نوشتن متن استدلالی در کلاس زبان خارجی فرانسه  از دو جنبه امری  حائز اهمیت است. ابتدا شناساندن متن استدلالی به زبان‌آموزان و سپس کمک به آنها هنگام نگارش متن استدلالی. مقاله حاضر در نظر دارد تا به نظریه‌ها، توضیحات و انتقال آموزشی متون استدلالی بپردازد. روش پیشنهادی در این مقاله حرکت از  کل به جزء می‌باشد. به عبارت دیگر برای آموزش متون استدلالی شایسته است که در ابتدا و قبل از معرفی عناصر د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  45- 51

تاریخ انتشار 2632-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023