جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن درGluconacetobacter diazotrophicus

نویسنده

  • محسن علمائی
چکیده مقاله:

برای نیل به خودکفایی در تامین شکر، سطح زیرکشت نیشکر و متعاقب آن مصرف کودهای شیمیایی ازتی در استان خوزستان افزایش یافته که این مسئله آلودگی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت. بنابر این استفاده از باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و تامین بخشی از نیاز نیتروژن نیشکر ضروری و مفید به نظر می‌رسد. باکتری همیار تثبیت کنندة نیتروژن در نیشکر از گونهGluconacetobacter diazotrophicus می‌باشد که کاملاً درون بافتی بوده و در خاک زنده نمی ماند و جداسازی آن باعصاره گیری از بافت صورت می‌گیرد. تعداد 5 جدایه بومی و 3 سویه وارداتی از باکتری در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. باکتری در محیط استاندارد جامد LGIP کلنیهای نارنجی تا قرمز رنگ ایجاد می‌کندکه در کشت کهنه قهو‌ه‌ای رنگ می‌شوند. در محیط کشت جامد سیب‌زمینی کلنیهای سفید رنگ ایجاد می‌شوند که پس از ده روز به رنگ قهو‌ه‌ای سوخته در می‌آیند. در محیط جامد گلوکزـ عصاره مخمرـ کربنات کلسیم (GYC) ایجاد کلنیهای قهو‌ه‌ای به همراه رنگدانة قهوه‌ای محلول در آب می‌نماید. باکتری در غلظت بالای گلوکز (30%) قادر به رشد است و تولید اسید استیک می‌نماید. این باکتری اکسیداز و نیترات رداکتاز منفی و کاتالاز مثبت می‌باشد. از اکسیداسیون الکل تولید اسید می‌نماید ولی مرحله بعدی اکسیداسیون را انجام نمی دهد. این باکتری دارای توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن میباشد که در جدایه های مختلف از 257-210 نانومول اتیلن در میلی لیتر.ساعت با روش احیای استیلن (ARA) اندازه‌گیری گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جداسازی، شناسایی و اندازه گیری میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن درgluconacetobacter diazotrophicus

برای نیل به خودکفایی در تامین شکر، سطح زیرکشت نیشکر و متعاقب آن مصرف کودهای شیمیایی ازتی در استان خوزستان افزایش یافته که این مسئله آلودگی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت. بنابر این استفاده از باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و تامین بخشی از نیاز نیتروژن نیشکر ضروری و مفید به نظر می رسد. باکتری همیار تثبیت کنندة نیتروژن در نیشکر از گونهgluconacetobacter diazotrophic...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجه

تثبیت نیتروژن مولکولی توسط باکتری­های ریزوبیومی، منبع اصلی برای ورود پایدار نیتروژن مورد نیاز گیاهان به سیستم­های کشاورزی است. تثبیت زیستی مولکول نیتروژن در کشاورزی می­تواند به وسیله مایه­زنی گیاهان لگوم با باکتری­های ریزوبیومی دارای توانایی بالا در تثبیت این مولکول بهبود پیدا کند. آگاهی از تنوع زیستی جمعیت­های بومی این باکتری­ها برای طراحی تدابیر مایه­زنی موفق...

متن کامل

مقایسه اندامهای مختلف درخت اقاقیا از نظر میزان نیتروژن دریافتی از طریق فرآیند تثبیت نیتروژن بیولوژیکی

خلاصه:درخت اقاقیا یکی از شناخته شده ترین گونه های گیاهی جهان از نظر میزان تثبیت نیتروژن بوده، که بطور وسیعی در پروژه های جنگلکاری در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. سوال اصلی این تحقیق این بود که آیا قسمتهای مختلف درخت اقاقیا (ریشه، ساقه و برگ)، به نسبت مساوی نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق نیتروژن تولید شده ازفرایند تثبیت نیتروژن بیولوژیکی تامین میکنند. بدین منظور، بذرهای جمع آوری شده اقاقیا،...

متن کامل

جداسازی و شناسایی سودوموناس‌های فلورسنت ریزوسفر خیار و ارزیابی توان آنتاگونیستی آن‌ها به‌عنوان عوامل کنترل بیولوژیک

سودوموناس‌های فلورسنت گروه مهمی از باکتری‌های محرک رشد به‌شمار می‌آیند که می‌توانند به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم رشد گیاهان را بهبود بخشیده و یا عوامل بیماری‌زای گیاهی را محدود و یا سرکوب نمایند. هدف از این پژوهش دستیابی به‌جدایه‌های فلورسنت آنتاگونیست مؤثر علیه بیماری لکه زاویه­ای در ریزوسفر خیار بود. برای انجام این تحقیق، طی سال‌های 92-1391، 120 جدایه‌ی باکتریایی از ریزوسفر خیار در مناطق مخت...

متن کامل

تأثیر تنش شوری بر فرایند تثبیت بیولوژیک نیتروژن و شاخص‌های رشد دو رقم سویا در مراحل مختلف فنولوژیک

مقاومت به شوری در گیاهان یک پدیده­ی چند وجهی است که عوامل زیادی از جمله ویژگی­های مورفولوژیک و شرایط فیزیولوژیکی گیاه در آن تأثیر داشته و کاهش رشد و عملکرد گیاه بسته به نوع گیاه، سطح شوری و ترکیب یونی املاح متغیر می­باشد. در شرایط شوری، در لگوم­ها، رشد تارهای کشنده، ترشحات موسیلاژی ریشه، نفوذ باکتری­های ریزوبیوم در ریشه و تشکیل گره توسط آنها و نهایتاً تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه کاهش ...

متن کامل

تأثیر نوع و مقدار مصرف تعدادی از آفت‌کش‌های پرمصرف بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در سویا

مطالعه‌‌ حاضر به‌منظور بررسی تأثیر تعدادی از آفت‌کش‌های پرمصرف در استان گلستان بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در سویا (Glycine max (L.) Merr.) انجام شد. آزمایش با سه فاکتور نوع آفت‌کش‌ (شامل 10 نوع علف‌کش، حشره‌کش و کنه‌کش)، مقدار مصرف آفت‌کش (به‌میزان توصیه شده و دو برابر آن) و رقم سویا (سحر و ویلیامز) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تکرار به‌صورت فاکتوریل در گلدان به اجرا درآمد. نتای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023