جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی

نویسندگان

  • مهسا صادقی نژاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
چکیده

شبکه‎های همکاری علمی فرصتی مهیا می‎سازند تا اعضا با ارائه مهارت از فرصت‎های شغلی مرتبط مطلع‎گردند. مسأله اصلی شرایطی است‎که تحت آن اطلاعات مربوط به فرصت‎های شغلی منتشر می‎شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آن دسته از پویایی‎های شبکه همکاری علمی‎که سبب دسترسی به اطلاعات شغلی می‎گردد، انجام شده و ازحیث نظریه، روش و تکنیک مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی است. شبکه موردمطالعه شامل‎کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته جامعه‎شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (60 نفر) است. داده‎ها از نوع رابطه‎ای- طولی بوده و بوسیله پرسشنامه مولّدنام، گردآوری و با تکنیک مدل‎سازی تصادفی‎کنشگرگرا در نرم افزار R تحلیل شدند. نتایج نشان می‎دهد شبکه ازنظر دسترسی به اطلاعات شغلی مشابه شبکه بدون مقیاس است؛ افرادی‎که تخصصشان را بیشتر منتشر می‎سازند، هم از اطلاعات شغلی بیشتری برخوردار می‎شوند (اثر همکاران‎کنشگر)، و هم اطلاعات شغلی بیشتری را منتشر  (اثر کنشگر). مزیت اطلاع رسانی در این شبکه آنست که اطلاع رسانان متقابلاً اطلاعات شغلی دریافت می کنند (اثر دوسویگی پیوندها). افرادی‎که از ابتدا درمعرض اطلاعات شغلی قرار دارند درخلال زمان نیز اطلاعات شغلی بیشتری دریافت می‎نمایند (اثر مرکزیت درجه ورودی). اثر دسترسی به اطلاعات شغلی بواسطه 2 همکار نیز در این شبکه معنادار است (اثر واسطه‎ها). 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل شبکه ی همکاری علمی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از شاخص های شبکه اجتماعی

پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش‌های علم سنجی و از طریق تحلیل شبکه هم تألیفی پژوهشگران با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجـام گرفته است. در این پژوهش 57460 مقاله پژوهشگران ایرانی در حوزه پزشکی که در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده‌اند طی سال‌های 2003- 2013 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده‌ها از توابع موجود، از نرم‌افزار بیب‌اکسل، پاژک، ووس‌ویوور و یوسی‌آی‌نت استفاد...

متن کامل

بررسی شبکه های همکاری نویسندگی در حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از تکنیک های شبکه های اجتماعی

شبکه­ همکاری نویسندگی زیربنای توسعه دانش اجتماعی بوده و شامل مجموعه­ای از افراد است که بواسطه­ همکاری در انتشار مقالات با یکدیگر مرتبط شده­اند و گراف بزرگی را تشکیل می­دهند. این پژوهش به تحلیل همکاری محققان و مقالات انتشار یافته آن­ها از پایگاه­ اطلاعات علمی سیویلیکا، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه اطلاعات علمی ساینس دایرکت  در طی ده سال گذشته در حوزه...

متن کامل

مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی- اجتماعی: سایت‌یولایک و بیبسونومی

هدف: بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در نحوه سازماندهی منابع در دو وبگاه نشانه‌گذاری سایت‌یولایک و بیبسونومی.روش‌شناسی: قابلیت‌ها و امکانات دو سایت مورد نظر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی و روش ارزیابانه شناسایی و مقایسه شد.یافته‌ها: از نظر تنوع قالب‌های خروجی، گزینه‌های نمایش، و تعامل با برچسب‌ها، بیبسونومی عملکرد بهتری نسبت به سایت‌یولایک دارد و از نظر قابلیت‌های ارتباطی سایت‌یولایک بهتر از بیبسو...

متن کامل

بررسی شبکه های همکاری نویسندگی در حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از تکنیک های شبکه های اجتماعی

شبکه­ همکاری نویسندگی زیربنای توسعه دانش اجتماعی بوده و شامل مجموعه­ای از افراد است که بواسطه­ همکاری در انتشار مقالات با یکدیگر مرتبط شده­اند و گراف بزرگی را تشکیل می­دهند. این پژوهش به تحلیل همکاری محققان و مقالات انتشار یافته آن­ها از پایگاه­ اطلاعات علمی سیویلیکا، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه اطلاعات علمی ساینس دایرکت  در طی ده سال گذشته در حوزه...

متن کامل

تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی

     همکاری‌های علمی از محرک‌های اصلی نوآوری و از مؤلفه‌های اصلی توسعه فناوری‌های بومی است. در عرصه دفاعی، نوآوری در بهبود تجهیزات، فرایندها و ارائه خدمات پیشرفته به نیروهای نظامی نقش اساسی دارد. بنابراین تحقیق حاضر در راستای تحلیل شبکه های همکاری دفاعی با توجه به نیاز ویژه در هر یک از بخش های گوناگون فرایند توسعه فناوری و نوآوری به بررسی شبکه، نوآوری و فرایند توسعه فناوری و نوآوری، انواع همکار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 12

صفحات  139- 178

تاریخ انتشار 1970-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022