جنسیت و دینداری

نویسندگان

  • فاطمه مدیری دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
چکیده

در تبیین علل دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان، کالت [1] با ترکیب تئوری ریسک گریزی و تئوری قدرت – کنترل، دینداری زنان را به اقتدار پدر سالارانه یا برابر طلبانه در خانواده ایشان مربوط می‏کند. از طرف دیگر علی‏رغم تحقیقات گوناگون که یافته دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان را تأیید می‏کند،  لوونتال معتقد است که این یافته در همه جوامع و فرهنگ‏ها و مذاهب مشاهده نمی‏شود و تفاوت‏هایی در این زمینه وجود دارد. ما در این مقاله برآنیم که به آزمون این فرضیه‏ها پرداخته، به این سؤال‏ها پاسخ دهیم که آیا در ایرانیان زنان از مردان دیندارترند؟ آیا در مذاهب و ادیان ایرانی این یافته تأیید می‏شود؟ آیا زنانی که در خانواده‏های با نفوذ بیشتر پدر زندگی می‏کنند، دیندارترند؟ برای پاسخگویی به این سؤال‏ها پیمایش ملی ارزش‏های اجتماعی و فرهنگی ایرانیان با ابزار پرسشنامه و نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای اجرا شده است و نتایج تحقیق نشان می‏دهد : 1- در ایرانیان تفاوت‏های جنسیتی در دینداری به نفع زنان است؛  2- تفاوت‏های جنسیتی در دینداری در سنی‏ها بیشتر از شیعه‏هاست، اما در میان مسیحیان به چشم نمی‏خورد؛ 3 – در زنانی که در خانواده‏های با نفوذ بیشتر پدر زندگی می‏کنند، دینداری بیشتری به چشم نمی‏خورد .      [1] Collet

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پایبندی مذهبی، امیدواری و شادکامی: نقش جنسیت و تاهل در دینداری اسلامی

این مطالعه با هدف مقایسه ابعاد پایبندی مذهبی و همچنین شادکامی و امیدواری در مردان و زنان مجرد و متاهل شهر اهواز انجام شد. جامعه مورد پژوهش در این مطالعه کلیه زنان و مردان مجرد و متاهل در اهواز بودند که از بین آنها 200 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ملاکهای ورود عبارت بودند از سن بین 20 تا 50 سال از هر دو جنس و تحصیلات زیر دیپلم تا دکتری. جهت اندازه­گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه پایبندی مذهبی ...

متن کامل

تحلیل گرایشات اخلاقی دانشجویان ورزشکار: نقش دینداری، جنسیت و نوع رشته ورزشی

اخلاقگرایی ورزشکاران در میادین ورزشی یکی از موضوعات مهم در هر جامعه ای است. هدف این پژوهش، تحلیل گرایشات اخلاقی دانشجویان ورزشکار و تعیین نقش دینداری، جنسیت ونوع رشته ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری ورزشکاران پسر و دختر چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در سال 1397 بود که درشیراز برگزار شد. حجم جامعه آماری حدود 4100 نفر بود. طبق ف...

متن کامل

بررسی مقایسه‌ای تأثیر دینداری و نگرش‌‌های جنسیتی بر قصد فرزندآوری به تفکیک جنسیت در شهر تهران . فاطمه مدیری

چکیده با توجه به مطالعات متعدد که نشان از تاثیر متفاوت دینداری و نگرش‌‌های جنسیتی بر فرزندآوری و وجود تفاوت‌‌های جنسیتی در این حوزه دارد، این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه تأثیر دینداری و نگرش‌‌های جنسیتی بر تعداد فرزندان قصد شده، به تفکیک جنسیت انجام شده است. جامعه آماری پیمایش، متاهلین شهر تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران و اثر طرح مطلوب، 1272 مرد و زن متاهل که سن زن در خانواده ایشان 15...

متن کامل

دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری

در تعامل دین با فرهنگ اشکالی گونه‌گون از تدین بروز می‌کند. عوامل متعددی در شکل‌گیری دینداری فرهنگی دخالت دارند که از جمله می‌توان به شرایط جغرافیایی و تاریخی، فضا، عادت‌واره و رسانه‌ها اشاره کرد. این مقاله برای گونه‌شناسی دینداری فرهنگی چهارگونه اصلی: تدین قشر فرودست فرهنگی، تدین قشر متوسط فرهنگی، تدین روشنفکران و تدین عالمان دینی را مفهوم‌پردازی کرده است. مهم‌ترین عاملی که دو دسته روشنفکران و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 3

صفحات  1- 14

تاریخ انتشار 2013-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021