جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

نویسنده

چکیده مقاله:

جنگ نرم، فراتر از تقابل نظامی دولت‌ها در بخشی از یک جغرافیا است. این جنگ در اذهان و باورها شکل می‌گیرد و در صورت به بار نشستن ترفندهای دشمن، به‌سختی می‌توان جامعه را از آثار آن مصون نمود. برای شناخت جنگ نرم، معیارهای مختلفی وجود دارد و رهنمودهای مقام معظم رهبری، چراغ راهی است که  ماهیت و ابعاد این  نبرد را برای امت اسلامی روشن می‏سازد. در این مقاله با تکیه بر بخشی از  دیدگاه‏های روشنگرانه معظم‌له که مبتنی بر ترسیم علمی و عملی شرایط موجود و تصویرسازی از افق‏های آینده در این حوزه با تکیه بر شناخت جبهه معارض و همچنین شناخت و توسعه توان نیروهای جبهه خودی است، ماهیت جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن، ارائه و تحلیل خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

راهکارهای دفاع نرم در جنگ رسانه‌ای از منظر مقام معظم رهبری

با ظهور و گسترش حیرت انگیز رسانه‌های نوین، به‌گونه‌ای شگفت‌انگیز همه‌چیز در حوزه ارتباطی تغییر کرده است و صحنه و آرایش تقابل‌ها دچار دگرگونی شده است. مفاهیمی مانند «قدرت» و «فرهنگ» هم در این میان تغییر کرده است و حالا «قدرت فرهنگی» به‌عنوان مبنای اساسی قدرت ملی مطرح‌شده است. نقش «رسانه­های نوین» در افزایش «قدرت نرم» یک کشور، جدی­تر شده و نقش مهمی در تحولات و شکل­گیری قدرت هر کشور ایفا می­کنند. ...

متن کامل

ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه‌الله تعالی)

انضباط مالی در راستای کاهش هزینه‌های غیر ضروری و پرهیز از تجمل‌گرایی و اسراف در سازمان‌ها و دستگاه‌های  اداری الزامی به نظر می‌رسد. این مقاله با هدف تدوین ملزومات انضباط مالی صورت گرفته که بدون توجه به آن‌ها، فرایند انضباط مالی به نتیجه مطلوب رهنمون نخواهد شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش تحقیق تحلیل داده بنیاد صورت پذیرفته است. بر این اساس جامعة آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (حف...

متن کامل

تهدیدهای امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

وجود تنوع در تعاریف امنیت اجتماعی و تهدیدهای آن، بیانگر عدم وفاق دربارة این موضوع است که بخشی از آن ناشی از تأثیرپذیری این دیدگاه‌ها از شرایط اجتماعی کشورهای مورد بررسی است. بنابراین گرچه توجه به دیدگاه‌های دیگران در پژوهشی علمی سودمند است، لکن برای کاربردی بودن آن‌ها باید شرایط کشور و آرای اندیشمندان داخلی و نگاهی بومی را مورد توجه قرار داد. در پژوهش حاضر بر مبنای این تفکر، دیدگاه یکی از متفکر...

متن کامل

«مقالـه مطلوب» از دیدگاه مقام معظم رهبری (دام ظله)

مقاله­نگاری سهم فراوانی در پژوهش و تولید علم کشور دارد. یکی از موضوعات محوری مورد تأکید مستمر مقام معظم رهبری(دام ظله) در دیدار با استادان دانشگاه­ها، ارائه شاخص­های مقاله مطلوب است. از نگاه معظم له، استفاده از ظرفیت مقاله برای ایفای نقش متعهدانه و هدایت­گرانه در جامعه ضروری است. ایشان ضمن تمجید از تولید کمّی مقالات، به­...

متن کامل

سیاست‌گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری: تحلیل تماتیک

سیاست‌گذاری قومی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است به رغم بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان مدیران و رهبران جامعه ما صورت گرفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است حال آنکه حدود پنج دهه از مطرح‌شدن و عملیاتی شدن سیاست‌گذاری قومی در غرب می‌گذرد .این تحقیق به منظور پر کردن خلا علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام مع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 16

صفحات  7- 32

تاریخ انتشار 2012-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023