در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان

نویسندگان

  • احمد مجد
  • رزا عرب
  • یحیی دهقانی شورکی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
چکیده

به منظور ارزیابی توان باززایی درون شیشه‌ای خرما (رقم مضافتی)، جنین بالغ از میوه‌های نارس جداسازی و در محیطهای کشت شامل MS حاوی هورمونهای رشد گیاهی (2,4-D)، 1/2-MS و MS فاقد هورمون کشت گردیدند. بیشترین درصد جوانه‏زنی جنین در محیط کشت 1/2-MS فاقد هورمونهای رشد مشاهده شد (24/69 %). جهت تحریک سلولهای مریستمی در ایجاد جوانه‏های نابه‏جا، ساقه نهالهای درون شیشه‌ای در منطقه یقه قطع و پس از تقسیم آنها به جدا کشتهای 1 الی 3 سانتیمتری به‏صورت عمودی در محیط کشت MS حاوی 4/0 میلی‌گرم در لیتر Thiamine HCl، 100 میلی‌گرم در لیتر اینوزیتول، 30 میلی‌گرم در لیتر ساکارز، 80 میلی‌گرم در لیتر آدنین سولفات همراه هورمون 2ip در غلظت 10 میلی‌گرم در لیتر و NAA با غلظت 1/0 میلی‌گرم در لیتر کشت گردیدند. محیط کشت MS حاوی 10 میلی‏گرم در لیتر 2ip مناسبترین محیط کشت جهت ایجاد تحریک مریستمها و تولید شاخسارهای جدید بود. شاخه‏های باززایی شده جهت ازدیاد به‏صورت مکرر از منطقه یقه قطع و پس از تهیه جدا کشتها به محیط کشت شاخه‏زایی منتقل شد و تعدادی نیز جهت تولید نهال در محیطهای کشت ریشه‏زایی کشت گردیدند. بیشترین بازده ریشه‏زایی (بیش از80%) پایه‏های حاصل در محیط کشت MS حاوی 10 میلی‌گرم در لیتر 2ip همراه 01/0 میلی‏گرم در لیتر IAA مشاهده شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای آلسترومریا رقم فیگو

آلسترومریا (Alstroemeria cv. Fuego) با نام عمومی سوسن پرویی، سوسن شیلی و یا سوسن برزیلی یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده دنیا بوده و به طور معمول از طریق تقسیم ریزوم تکثیر می شود، با این روش تعداد محدودی گیاه در زمان طولانی حاصل می شود که خود باعث گسترش بیماریهای ویروسی می گردد، به همین دلیل امروزه روشهای ازدیاد درون شیشه ای بر پایه کشت مریستمهای ریزوم در حال گسترش می باشد. در این پژوهش جوانه ه...

متن کامل

مدل‎سازی خشک‎شدن لایه نازک خمیر خرمای مضافتی (Phoenix dactylifera L.)

سابقه و هدف:‌‌‌ بر طبق آمار فائو، ایران در سال‌های 2011 و 2012 ایران با تولید حدود 1023130 میلیون تن خرما در سال 2010، سومین تولیدکننده جهان بعد از مصر و عربستان صعودی بوده است. با این حال حدود 30 درصد خرمای تولیدی از بین می‌رود. خمیر خرما یکی از محصولات فرعی است که می‏تواند به کاهش ضایعات کمک کند. کاهش رطوبت و میزان فعالیت آبی خرما و خمیر آن می‌تواند به افزایش بازده تولید کمک کند. این مطالعه ب...

متن کامل

اثر pH محیط کشت و غلظت ساکارز بر جوانه‌زنی درون شیشه‌ای دانه گرده ارقام مختلف خرما (Phoenix dactylifera L.)

جوانه­زنی درون شیشه­ای برای تعیین قدرت جوانه­زنی دانه گرده به­کار می­رود. در این مطالعه طی دو آزمایش مجزا، اثر سطوح مختلف pH (7/4، 7/5، 7/6 و 7/7) و ساکارز (صفر، 6، 10 و 14 درصد) محیط کشت بر جوانه­زنی درون شیشه‌ای دانه گرده در چهار رقم خرما (غنامی قرمز، سبزپرک، وردی و نر پاکوتاه) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که جوانه‌...

متن کامل

بررسی پایداری ژنتیک گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت برخی از رقم‌های خرما با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

خرما با نام علمی Phoenix dactylifera گیاهی تک‌لپه، دو پایه و با عمر طولانی و چندساله است که اهمیت اقتصادی بالایی در کشور ایران دارد. افزایش درختان آن با استفاده از پاجوش کند و هزینه‌بر است، به همین دلیل امروزه از روش­های افزایش دیگری از جمله کشت بافت استفاده می­شود. روش کشت بافت منجر به تنوع همسانۀ بدنی (سوماکلونال) می­شود که ناشی از تنوع اپی­ژنتیک غیر قابل وراثتی است که در نتیجۀ تغییرپذیری پدی...

متن کامل

اثر غلظت‌های مختلف عناصر غذایی محیط کشت بر جوانه‌زنی درون شیشه‌ای دانه ‌گرده ارقام مختلف خرما (Phoenix dactylifera L.)

جوانه‌زنی درون شیشه‌ای تکنیکی موثر برای درک جنبه‌های اساسی و کاربردی بیولوژی دانه ‌گرده محسوب می‌شود. در این آزمایش، اثر غلظت‌های مختلف اسید بوریک (0، 50، 100 و 200 میلی­گرم در لیتر)، نیترات­ کلسیم (0، 100، 200 و 300 میلی­گرم در لیتر)، سولفات منیزیم (0، 100، 200 و 300 میلی­گرم در لیتر) و نیترات ­پتاسیم (0، 100، 200 و 300 میلی­گرم در لیتر) روی جوانه‌زنی درون شیشه ­ای 4 رقم خرما ( غنامی قرمز، نر ...

متن کامل

ازدیاد درون شیشه‌ای تعدادی از پایه‌های امیدبخش حاصل از تلاقی‌های بین گونه‌ای هسته‌داران

به منظور گسترش و توسعه استفاده از پایه‌های رویشی در درختان میوه هسته‌دار، در این پژوهش سه ژنوتیپ امید‌بخش شامل دو ژنوتیپ حاصل تلاقی زردآلو وگوجه (Hs519 و Hs303) و یک ژنوتیپ حاصل تلاقی گوجه و بادام (Hs725) با هدف ریزازدیادی درون شیشه‌ای بررسی شدند. ریزنمونه‌های جوانه انتهایی و جوانه‌های جانبی دورگ‌های مورد مطالعه، گندزدایی و در شرایط درون شیشه‌ای، در محیط‌های کشت MS تغییر یافته، WPM، Knop و QL ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 2

صفحات  171- 180

تاریخ انتشار 2003-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021