× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

دسته های خونی در تهران

نویسنده

  • حکیمی, بنیامین

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تخمین شدت بارندگی برای یک مدت مشخص در یک دوره بازگشت مورد نظر از نیازهای اساسی عملیات مهندسی عمران در زمینه آب است. از این میان می توان به طرح های زهکشی، آبخیزداری، سدسازی، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی در شهرها اشاره کرد. قدیمی ترین ایستگاه های بارانسنج ثبات در مشهد در فرودگاه مستقر است و تحت نظارت هواشناسی استان خراسان رضوی می باشد. این ایستگاه از سال 1969 مجهز به باران نگار شده و از نظر طبق...

نزاع، نوعی بی‌نظمی در روابط اجتماعی میان افراد و گروه‌ها است که یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود. این مسئله پیامد‌های اجتماعی گوناگونی را در بر داشته که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش ابعاد گوناگون امنیت در  جامعه یاد شده اشاره کرد. مقاله حاضر با هدف گونه‌شناسی نزاع‌های دسته جمعی در شهرستان بویراحمد تدوین شده است. از آنجا که در این پژوهش تحلیل محتوای پروند...

نزاع، نوعی بی‌نظمی در روابط اجتماعی میان افراد و گروه‌ها است که یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود. این مسئله پیامد‌های اجتماعی گوناگونی را در بر داشته که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش ابعاد گوناگون امنیت در  جامعه یاد شده اشاره کرد. مقاله حاضر با هدف گونه‌شناسی نزاع‌های دسته جمعی در شهرستان بویراحمد تدوین شده است. از آنجا که در این پژوهش تحلیل محتوای پروند...

 چکیده زمینه : سوختگی های شدید با تغییرات خونی مهمی همراه هستند که می‌تواند عوارض نامطلوبی را به دنبال داشته باشند . هدف : مطالعه به منظور تعیین تغییرات خونی در بیماران دچار سوختگی‌های شدید بستری در بخش‌های سوختگی انجام شد. مواد و روش‌ها : در این مطالعه توصیفی120 نفر از افراد دچار سوختگی‎های شدید بستری در بیمارستان‎های 15 خرداد، توحید و شهید مطهری شهر تهران از سال 1381 تا 1382 از طریق نمونه‌گی...

Sixty-nine children with phenylketonuria (PKU) under coverage of Tehran Genetic Research andConsultation Center, fed Lofenalac and Phenylfree were studied. The 24-hour dietary recall method was usedto determine food intake and blood samples were analyzed for iron parameters. The results showed that over7% of the children had a low intake of energy, protein and iron. In addition, hemoglobin and ...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...