دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی یخبندان‌های کشور تحت اثر گرمایش جهانی طی دهه‌های آتی می‌باشد . جهت این امر نخست داده‌های دمای حداقل هوا در دو بازه زمانی 2026-2015 و 2050-2039 از پایگاه داده EH5OM واقع در موسسه ماکس پلانک آلمان تحت سناریو A1B استخراج شد. سپس با استفاده از مدل دینامیکی اقلیم منطقه‌ای دمای حداقل در دو بازه زمانی مذکور در ابعاد 27/0×27/. درجه طول و عرض جغرافیایی که حدوداً نقاطی با ابعاد 30×30 کیلومتر مساحت ایران را پوشش می‌دهند ریزمقیاس گردید. هر بازه زمانی 12 سال با ابعاد یاخته‌ای (2140*4380 ) است که سطرها بیانگر زمان(روز) و ستون‌ها بیانگر مکان(یاخته) می‌باشند.سپس از طریق کد نویسی در نرم‌افزار MATLAB روزهای با دمای زیر صفر درجه سانتی‌گراد استخراج و ضمن پهنه‌بندی روزهای یخبندان کشور در ماه‌های سرد سال ،روند و شیب روند این فرا سنج توسط آزمون‌های من کندال و شیب سنس محاسبه و نقشه‌های آن در نرم‌افزار سور فر ترسیم گردید. نتایج نشان داد که اکثر ماه‌های سرد سال در بازه زمانی 2050-2039 از روزهای یخبندان بیشتری نسبت به بازه زمانی 2026-2015  برخوردار می‌باشند. بیشترین روزهای یخبندان کشور در ماه فوریه و در نوار کوهستانی زاگرس،آذربایجان و بلندی‌های البرز و خراسان با 300 روز نمایان است. بیشترین وسعت مکانی روند منفی روزهای یخبندان کشور نیز در ماه فوریه و در 16 درصد وسعت کشور عمدتاً در نوار کوهستانی مشاهده می‌شود که شیب روند مناطق دارای روند منفی به میزان 2- روز و مناطق دارای روند مثبت به میزان 2 روز در سال است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دورنمای اثر گرمایش جهانی بر دگرگونی‎های مؤلّفه‎ی دما در نواحی شمال‎غرب ایران

تغییرات مؤلّفه‎ی دما ، به‎عنوان یکی از مهم‎ترین عناصر اقلیمی در نواحی شمال‎غرب ایران با نوسان‎های زمانی ـ مکانی قابل ملاحظه ، نقش عمده‎ای در چگونگی بهره‎برداری از توان‎های محیطی ، کشاورزی و زراعت آن برعهده دارد . پیش‎ بینی رخداد حوادثی همچون تنش‎های گرمایی ، سوز بادها و تغییرات در آستانه ‎های دمای مورد نیاز برای رشد گیاهان ، ضرورت شناخت صحیح شرایط جوّی و به ‎دنبال آن ، ارائه‎ ی راهکار مناسب برای ...

متن کامل

دورنمای اثر گرمایش جهانی بر دگرگونی‎های مؤلّفه‎ی دما در نواحی شمال‎غرب ایران

تغییرات مؤلّفه‎ی دما ، به‎عنوان یکی از مهم‎ترین عناصر اقلیمی در نواحی شمال‎غرب ایران با نوسان‎های زمانی ـ مکانی قابل ملاحظه ، نقش عمده‎ای در چگونگی بهره‎برداری از توان‎های محیطی ، کشاورزی و زراعت آن برعهده دارد . پیش‎ بینی رخداد حوادثی همچون تنش‎های گرمایی ، سوز بادها و تغییرات در آستانه ‎های دمای مورد نیاز برای رشد گیاهان ، ضرورت شناخت صحیح شرایط جوّی و به ‎دنبال آن ، ارائه‎ ی راهکار مناسب برای ...

متن کامل

برآورد هزینۀ خارجی گرمایش جهانی ناشی از بهره‌برداری آزاد‌راه‌های کشور

بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل جاده‌ای به‌منزلۀ مهم‌ترین بخش‌ مصرف‌کنندۀ انرژی، بعد از بخش نیروگاهی، اصلی‌ترین عامل گرمایش جهانی است. در ادبیات اقتصادی، هزینه‌هایی که عاملان ایجاد‌کنندۀ آن‌ها (کاربران حمل و نقل) پرداخت نکرده‌ و به اجتماع تحمیل شده‌اند، هزینه‌های خارجی شناخته می‌شوند. طبق نظریۀ رفاه اقتصادی هر هزینه‌ای که در جامعه ایجاد می‌شود، باید از عاملان آن دریافت شود. بنابراین، باید معا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 8

صفحات  97- 122

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021