ذرات شبه ویروسی: ساختمان، ویژگی و کاربرد آنها در واکسن

نویسندگان

  • جواد فتحی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی.دانشجوی کارشناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی، مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
  • سید امیر حسینی دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع )، تهران، ایران
  • فیروز ابراهیمی استادیار گروه بیوشیمی.گروه بیوشیمی، مرکز علم و فناوری زیست شناسی،دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
  • مجتبی سعادتی استاد گروه میکروبیولوژی صنعتی.گروه میکروبیولوژی صنعتی، مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
چکیده

ذرات شبه ویروسی (VLPs) گروهی از واکسن های زیرواحدی هستند که به واسطه ی ایمنی زایی حفاظتی قوی مرتبط با ساختارVLP، خود را از آنتی ژن های نوترکیب محلول متمایز می سازند. شبیه ویروس های والدی (اصلی)، ذرات شبه ویروسیمی توانند بصورت پوشش دار (enveloped) و غیر پوشش دار (non-enveloped) باشند و همچنین می توانند پس از بیان یک یا چندین پروتئین ساختاری ویروسی در یک سیستم غیر یکسان نوترکیب تشکیل شوند. بسته به پیچیدگی VLP می توان آن را در هر دو سیستم بیانی پروکاریوتی یا یوکاریوتی با استفاده از رمزگذاری هدفمند حامل های نوترکیب، یا دربرخی موارد می توان در شرایط عاری از سلول تولید و سرهم بندی نمود. ذرات شبه ویروسیمی توانند در یک طیفی از سیستم های کشت سلولی شامل لاین های سلولی پستانداران، حشرات، مخمر، سلولهای گیاهی و همچنین در شرایط عاری از سلول(cell-free conditions) تولید شوند. تا امروز، طیف گسترده ای از واکسن های نامزد مبتنی بر VLP که عوامل بیماری زای مختلف ویروسی، باکتریایی، انگلی و قارچی و همچنین بیماری های غیر عفونی را هدف قرار می دهند در سیستم های بیانی مختلف تولید شده اند. برخی از ذرات شبه ویروسی وارد توسعه بالینی شده و تعداد کمی از آنها دارای مجوز و تجاری شده اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگی های کلمات لاتینی، یونانی و فرانسه و کاربرد آنها در ساختار ترکیبات فرانسه

زبان دارای ترکیبات گوناگونی است.در این مقاله آنچه مدنظر است، بررسی انواع ترکیبات و ساختار آنها در زبان فرانسه می‌باشد.همچنین این ترکیبات را از جنبه‌های مختلف و از نقطه‌نظر دستور زبانی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.در ضمن، در مورد ویژگیهای ترکیبات زبانهای لاتینی و یونانی (کلاسیک و شبه کلاسیک)، دامنه کاربرد آنها در زبان فرانسه و قواعدشان نیز بحث خواهیم کرد.آنچه که حائز اهمیت می‌باشد این است که ترکی...

متن کامل

بررسی ویژگی های کلمات لاتینی، یونانی و فرانسه و کاربرد آنها در ساختار ترکیبات فرانسه

زبان دارای ترکیبات گوناگونی است.در این مقاله آنچه مدنظر است، بررسی انواع ترکیبات و ساختار آنها در زبان فرانسه می باشد.همچنین این ترکیبات را از جنبه های مختلف و از نقطه نظر دستور زبانی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.در ضمن، در مورد ویژگیهای ترکیبات زبانهای لاتینی و یونانی (کلاسیک و شبه کلاسیک)، دامنه کاربرد آنها در زبان فرانسه و قواعدشان نیز بحث خواهیم کرد.آنچه که حائز اهمیت می باشد این است که ترکی...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

مروری بر انواع نخ بخیه، ویژگی ها و کاربرد آنها

معمولا برای در کنار هم نگه داشتن بافت های مجروح تا زمان بهبودی کامل از نخ بخیه به کمک سوزن استفاده می شود. از آنجا که تعداد زیادی از این نخ ها در بافت های بدن تحت تاثیر فرایند جذب یا مردودشدن قرار می گیرند، استفاده از انواع نادرست آنها ممکن است بدن را به سمت جراحت های ناخواسته مانند پارگی در زخم، سوق دهد. نخ های جراحی عموما به شکل تک رشته ای یا چندرشته ای سترون هستند. انتخاب مواد بخیه و روش بخی...

متن کامل

کارآیی واکسن آنفلونزا در پیشگیری از بیماری شبه آنفلوانزا در زائرین ایرانی حج تمتع سال 1382

سابقه و هدف: هر سال حدود 1.9 میلیون نفر از 140 کشور جهان و 94 هزار نفر از ایران جهت مراسم حج تمتع به کشور عربستان سفر می‌کنند. بروز گسترده علایم عفونت‌های تنفسی در زائرین، یکی از مشکلات جدی زائرین و سازمانهای پزشکی حج در سالهای اخیر بوده به طوری که به کارگیری اقدامات مناسب جهت پیشگیری و یا کنترل این علایم، از ضروریات مدیریت برنامه‌ریزی برای حج محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین رابطه واکسن آ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 5

صفحات  575- 589

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021