رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز

نویسندگان

  • علی حسنی راد
چکیده مقاله:

در این مقاله پس از نگاهیس گذرا به رفتار اتصالات در سازه های فولادی اتصال تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز تعریف و رفتار آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس لزوم استخراج منحنی های لنگر – دوران برای این اتصال بیان می شود . با ساخت مدل اجزاء محدود ، اثر پارامترهای مختلف بر رفتار اتصال بررسی می شود و در نهایت با استفاده از روش رگراسیون چند متغیره خطی چهار ثابت رابطه ریچارد – ابوت بر حسب پارامتر های موثر بر رفتار اتصال معرفی می شود که این رابطه منحنی لنگر – دوران را برای اتصال با مشخصات دلخواه ارائه می نماید .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز

در این مقاله مشخصه های سختی و مقاومت اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز به کمک مدل اجزاء محدود غیر ارتجاعی مورد بحث قرار می گیرد و نتایج نظری با ملاحظات آزمایشگاهی موجود مقایسه می گردند. برای انجام تحلیل سه بعدی (3D) از نرم افزار ANSYS که یک کد اجزاء محدود عمومی است استفاده می شود. کلیه اعضای اصلی که پاسخ کلی این اتصالات را تحت تأثیر قرار می دهند , شامل ستون , تیر,پیچ, خمیری شدن مواد, سختی کرنش...

متن کامل

رابطه لنگر - دوران در اتصال تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز

در این پایان نامه پس از نگاهی گذرا به اتصالات پیچی در سازه های فولادی اتصال تیر به ستون با ورق پیشاتی هم تراز معرفی می گردد و رفتار آن مورد بررس قرار می گیرد سپس لزوم استخراج منحنی های لنگر - دوران برای این اتصال بیان می شود. با ساخت مدل اجزای محدود غیر ارتجاعی اتصال دو طرفه تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز مدل سازی شده و پاسخ آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می گردد. با انجام مطالعات پارامتریک ب...

15 صفحه اول

تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز

در این مقاله مشخصه های سختی و مقاومت اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز به کمک مدل اجزاء محدود غیر ارتجاعی مورد بحث قرار می گیرد و نتایج نظری با ملاحظات آزمایشگاهی موجود مقایسه می گردند. برای انجام تحلیل سه بعدی (3d) از نرم افزار ansys که یک کد اجزاء محدود عمومی است استفاده می شود. کلیه اعضای اصلی که پاسخ کلی این اتصالات را تحت تأثیر قرار می دهند , شامل ستون , تیر,پیچ, خمیری شدن مواد, سختی کرنش...

متن کامل

رفتار چرخه‌ای اتصالات خمشی تیر به ستون جعبه‌ای مقاوم‌سازی شده با ورق سخت‌کننده مثلثی

با توجه به اهمیت عملکرد لرزه‌ای اتصالات خمشی و مشکلات و معضلات موجود در اجرای این نوع اتصال، ارائه‌ی یک طرح کارآمد و صحیح برای مقاوم‌سازی آنها، کمک شایان ذکری به از بین بردن مشکلات آن خواهد کرد. با فرض اینکه در هنگام اجرای جوش شیاری بانفوذ کامل برای اتصال ورق روسری جوش کیفیت لازمه را نداشته باشد و در حد جوش گوشه عمل کند، نیاز به مقاوم‌سازی به‌طور مشخص آشکار می‌شود. به همین منظور، می‌توان با است...

متن کامل

رفتار اتصالات صلب تیر به ستون فولادی با ورق انتهایی بلند تحت اثر بارهای انفجاری

وقوع حوادث گوناگون تروریستی در مورد سازه­های مهم در سراسر جهان، اهمیت پرداختن به مبحث پدافند غیرعامل و طراحی ساختمان­ها دربرابر بارهای ضربه­ای ناشی از انفجار را مورد توجه ویژه­ای قرار می­دهد. در زنجیره انتقال نیرو در سازه ها، اتصالات نقش مهمی را ایفا نموده و حتی بعد از حذف یک عضو سازه­ای، اتصالات مناسب می­تواند سازه را به هم متصل نگاه داشته و پایداریش را حفظ کند. در این مقاله رفتار اتصالات صلب ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 36  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2002-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023