ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس

نویسندگان

  • محمد جمالی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
چکیده مقاله:

بیماری ریزومانیا (Rhizomania) در حال حاضر یکی از مهم­­ترین بیماری­های چغندرقند در دنیا است. در تحقیق حاضر آلودگی تعدادی از علف­های هرز مهم مزارع چغندرقند در شرایط آلودگی طبیعی به ویروس عامل بیماری (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بررسی شد. بدین منظور ریشه علف­های هرز موجود در مزارع چغندرقند آلوده به بیماری ریزومانیا جمع آوری و برای ردیابی BNYVV در آن ها از آزمون الایزا استفاده شد. نتایج نشان داد در بین علف­های هرز مورد بررسی، بیشترین آلودگی به ویروس عامل بیماری مربوط به چغندر وحشی Beta vulgaris subsp. maritima بود و  BNYVV در سایر علف­های ­هرز مورد بررسی شامل تاج خروس  (Amaranthus retroflexus) ، خرفه (Portulaca oleracea) ، سلمک (Chenopodium album)، تاجریزی (Solanum nigrum)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)، کنف وحشی (Hibiscus trionum) و آفتاب پرست (Heliotropium europaeum)  ردیابی نشد. گیاهچه­­های B.maritima در خاک آلوده به ریزومانیا در گلخانه کشت شدند و حدود دو ماه پس از کاشت، علائم برگی بیماری شامل موزائیک سیستمیک، زردی رگبرگ، تشکیل برگ­های کوچک و ریز به صورت مجتمع (رزت) و توقف رشد شدید را نشان دادند. انتقال مکانیکی BNYVV در شرایط گلخانه نیز علائم برگی بیماری در گیاهچه­های B. maritima را نشان داد. در انتقال مکانیکی BNYVV از عصاره برگ آلوده B. maritima به گیاهچه­های سه رقم چغندرقند حساس به بیماری ریزومانیا (IC،  PP8و7233 )، علائم لکه­های موضعی زرد رنگ و سپس نکروز تشکیل گردید. در اندازه­گیری مقدار ویروس در ریشه B. maritima در مقایسه  با ریشه سه رقم چغندرقند یاد شده، مشخص شد غلظت ویروس در ریشه  چغندر وحشی به طور معنی­دار (در سطح احتمال 05/0) بیشتر از سایر ارقام است. نتیجه این بررسی اولین گزارش معرفی B. maritima به عنوان میزبان سیستمیک و آزمایشی برای ردیابی BNYVV در ایران است. این جمعیت (B.maritima accession number 8901)بر­خلاف سایر علف­های هرز در مناطق آلوده به ریزومانیا دارای توان افزایش زادمایه بیماری در خاک می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تغییرات فیزیولوژیکی ارقام مقاوم و حساس چغندر قند آلوده به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus)

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet Necrotic Yellow Vein Virus, BNYVV) عامل بیماری مهم و خطرناک ریشه‌ریشی در این گیاه می‌باشد. تحقیقات بسیار گسترده‌ای روی این بیماری تاکنون انجام شده و چندین رقم مقاوم نسبت به آن معرفی گردیده است. در این مطالعه تغییرات فیزیولوژیکی دو رقم مقاوم و دو رقم حساس در برهمکنش با BNYVV مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون الیزا نشان داد که ارقام حساس دارای غلظت بالاتری...

متن کامل

شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر (BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا می‏باشد که یکی از بیماری‏های مهم چغندرقند به شمار می‏آید.  BNYVV عضو تیپ جنس بنی‏ویروس بوده و دارای چهار تیپ A، B، P و J است که از نظر جغرافیایی به مناطق خاصی محدودند. از نظر بیماری‏زایی، بین تیپ‏های A وB  تفاوتی وجود ندارد ولی تیپ‏های P و J دارای یک مولکول RNA5 بوده و بسیار مهاجم‏تر می‏باشند. هیچ‏یک از این تیپ‏ها را نمی‏توان به طریق س...

متن کامل

ارائه الگوریتم مناسب جهت جداسازی علفهای هرز از چغندر قند در شرایط واقعی مزرعه با استفاده از پردازش تصاویر

استفاده از سمپاشهای با پاشش نقطه‌ای با کاهش قابل ملاحظه میزان سم مصرفی و نتیجتاً کاهش هزینه ها، از آلودگی محیط زیست نیز خواهد کاست. بدلیل اهمیت و هزینه زیاد حذف علفهای هرز، تلاشهای زیادی در زمینه استفاده از ماشین بینایی در این بخش در حال انجام می‌باشد. در این تحقیق با عکسبرداری دیجیتالی در شرایط واقعی مزرعه، اطلاعات لازم جهت تشخیص چغندر قند از علف هرزفراهم گردید. این اطلاعات از 300 تصویر مختلف ب...

متن کامل

بررسی مقاومت ارقام مختلف چغندر قند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندر قند با استفاده از همسانه عفونت زای ویروس

در این بررسی به منظور تاثیر نوع رقم چغندر قند و روش آلوده شدن گیاهان به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندر قند (beet severe curly top virus, bsctv) مطالعه ای در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی بر روی 18 رقم چغندر قند انجام شد. 18 گیاه از هر رقم در 6 گلدان کشت داده شد. برای مایه زنی ارقام از همسانه عفونت زای جدایه ایرانی bsctv استفاده و ارقام با دو روش آگرواینوکولیشن (آزمایش اول) و انتقال با زنجره ناقل (...

15 صفحه اول

روند توسعه بیماری سفیدک پودری در مزارع چغندر قند در استان اصفهان

کشت چغندرقند در استان اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از عوامل محدودکننده‏ این محصول استراتژیک بیماری سفیدک پودری می‎باشد. جهت بررسی وضعیت آلودگی مزارع چغندرقند به بیماری سفیدک پودری در این استان به نمونه‎برداری از نقاط مهم چغندرکاری شامل اصفهان، سمیرم، فریدن و کمشچه در دو سال 1388 و 1389 اقدام گردید. برای تعیین شدت آلودگی، در هر منطقه ده مزرعه‏ مشخص گردیده و در شش مرحله مورد ارزیابی قرا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 2

صفحات  155- 141

تاریخ انتشار 2014-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023