روند توسعه بیماری سفیدک پودری در مزارع چغندر قند در استان اصفهان

نویسندگان

  • زهرا زارعی کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
  • محمد علی کریم خواه کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
چکیده مقاله:

کشت چغندرقند در استان اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از عوامل محدودکننده‏ این محصول استراتژیک بیماری سفیدک پودری می‎باشد. جهت بررسی وضعیت آلودگی مزارع چغندرقند به بیماری سفیدک پودری در این استان به نمونه‎برداری از نقاط مهم چغندرکاری شامل اصفهان، سمیرم، فریدن و کمشچه در دو سال 1388 و 1389 اقدام گردید. برای تعیین شدت آلودگی، در هر منطقه ده مزرعه‏ مشخص گردیده و در شش مرحله مورد ارزیابی قرار داده شدند. شدت بیماری بر اساس صفر تا 100 اندازه‎گیری شد. نتایج حاصل از بررسی سفیدک پودری در مزارع چغندرقند در چهار منطقه‏ی مورد مطالعه، نشان داد که در مجموع، میانگین شدت بیماری در مزارع مورد مطالعه در هر منطقه متفاوت و با به طور معنی‏دار از یکدیگر متمایز بودند. بیشترین شدت آلودگی در منطقه‏ اصفهان و سمیرم به ترتیب 30/50 و31/46 درصد و کمترین شدت بیماری در دو منطقه‏ کمشچه و فریدن به ترتیب 94/18 و44/14 درصد محاسبه شد. بیماری در مناطق اصفهان، فریدن، سمیرم و کمشچه از مرداد ماه شروع می‎شود. در اصفهان از اواسط شهریور ماه تا اواسط مهر ماه، در فریدن شهریور ماه، در سمیرم اوایل شهریور ماه و کمشچه در مهرماه به اوج خود می‎رسد. شدت بیماری در اصفهان و کمشچه تا آبان ماه و در فریدن و سمیرم تا اواخر مهر ماه تدریجاً ادامه داشت. فرم جنسی عامل بیماری در اواخر فصل به صورت نقاط سیاه رنگ (کلیستوتسیوم) مشاهده گردید. مطالعات میکروسکوپی تولید آسکوسپورها را در منطقه تأیید نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بیماری سفیدک پودری چغندر

نصراصفهانی، م. و کریم‌خواه، م. ع. 1392. بیماری سفیدک پودری چغندر. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2):37- 30. بیماری سفیدک پودری چغندر ناشی از قارچ Erysiphe polygoni در استان اصفهان روی چغندر لبویی، در مناطق سردسیر به طور همه‌گیر و روی چغندر علوفه‌ای با شدت کمتری شیوع دارد. مطالعه و شناسایی بیمارگر نشان داده که آسکوکارپ آن در اواخر فصل به صورت نقاط زرد رنگ، سپس قهوه‌ای روشن تا تیره و سیاه رنگ کروی...

متن کامل

بیماری سفیدک پودری یونجه

حاتم‌زاده،م. و رهجو، و. 1392. بیماری سفیدک پودری یونجه. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2): 17-12. سفیدک پودری یکی از بیماری‌های مهم یونجه در بسیاری از مناطق کشور به شمار می‌آید. قارچ Leveillula taurica که مهمترین عامل این بیماری است، در مناطق گرم و خشک دنیا انتشار داشته و دامنه میزبانی وسیعی دارد. مناسب‌ترین روش مدیریت بیماری شناسایی و کاشت ارقام مقاوم یا نیمه‌مقاوم است. بر اساس آزمایش‌ ارقام ان...

متن کامل

ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس

بیماری ریزومانیا (Rhizomania) در حال حاضر یکی از مهم­­ترین بیماری­های چغندرقند در دنیا است. در تحقیق حاضر آلودگی تعدادی از علف­های هرز مهم مزارع چغندرقند در شرایط آلودگی طبیعی به ویروس عامل بیماری (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بررسی شد. بدین منظور ریشه علف­های هرز موجود در مزارع چغندرقند آلوده به بیماری ریزومانیا جمع آوری و برای ردیابی...

متن کامل

بررسی نقش برخی عوامل موثر در همه گیری بیماری سفیدک پودری گندم در استان مازندران

به دنبال همه گیری بیماری سفیدک پودری گندم در بعضی از استان های کشور به ویژه در استان مازندران،برخی از عوامل موثر در توسعه بیماری فوق مانند تابستان گذرانی و زمستان گذرانی بیمارگر، دامنه میزبانی و رابطه شدت بیماری با عوامل جوی‌(درجه حرارت، درصد رطوبت نسبی، میزان بارندگی و ساعات آفتابی) در طی سه سال زراعی 1378-1375 مورد بررسی قرار گرفت.این بررسی در ایستگاه های تحقیقاتی قراخیل، بایع کلا، فیروز کنده...

متن کامل

بررسی بیماری سفیدک پودری درختان بلوط در جنگل های ارسباران

سفیدک پودری، جدی ترین بیماری اندام های سبز درختان بلوط در جهان می باشد که شدت آن با توجه به گونة قارچ عامل و گونة درخت میزبان متفاوت است. این بیماری در جنگلهای ارسباران بسیار شایع بوده و درختان بلوط مستقر در این جنگلها را تحت تأثیر قرار می دهد. براساس منابع موجود، دست کم 15 گونه قارچ عامل بیماری سفیدک پودری از روی حدود 92 گونه از درختان جنس Quercus در سطح جهان گزارش گردیده است. در این تحقیق، با...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 1

صفحات  25- 13

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023