زحل مالک حلقه ها (قسمت اول)

نویسنده

  • زلیخا باقری (مترجم)
چکیده

زحل باشکوه، ششمین سیاره از خورشید، دورترین جهان شناخته شده در عهد باستان می­ باشد و با کمترین سرعت حول منطقه­ البروج حرکت می ­کند. یونانیان باستان این سیاره را به نام کرونوس، پدر زئوس، معرفی کرده ­اند زیرا در این داستان­ ها، سیاره زحل قبل از خدای کاشت و بذرافشانی نام گذاری شده است. یونانیان باستان، زحل را با خدای باستانی زمان که بعدها پدر زمان شد، مربوط دانسته ­اند. نام سیاره از کلمه Saturnine به معنای سنگین و سربی، برای تشریح سرما و اتمسفر بزرگ آن، اقتباس شده است که احتمالاً به علت حرکت آرام آن در طول مدار می ­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زحل مالک حلقه ها- قسمت دوم

زحل باشکوه، ششمین سیاره از خورشید، دورترین جهان شناخته شده در عهد باستان می­ باشد و با کمترین سرعت حول منطقه­ البروج حرکت می­ کند. یونانیان باستان این سیاره را به نام کرونوس، پدر زئوس، معرفی کرده­ اند زیرا در این داستان­ ها، سیاره زحل قبل از خدای کاشت و بذرافشانی نام گذاری شده است. یونانیان باستان، زحل را با خدای باستانی زمان که بعدها پدر زمان شد، مربوط دانسته ­اند. سیاره زحل، خورشید را در مساف...

متن کامل

رنگ ها و نقشه (قسمت اول)

در کارتوگرافی، رنگ نقشه ­ها جایگاه ویژه ­ای دارد. خوانایی و گویایی نقشه و انطباق عوارض آن با واقعیت (طبیعت) به کمک رنگ میسر است. چگونگی به کار بردن رنگ ­ها به لحاظ تنوع و توزیع رنگ در نقشه متناسب با شرایط طبیعی و وضعیت عوارض زمین، هدف و مقیاس نقشه براساس اصول کارتوگرافی است. انتخاب رنگ در نقشه از نقطه نظر زیبایی شناسی و با در نظر گرفتن کیفیت هنری به صورتی است که ضمن معرفی بهتر چهره زمین بر ارزش...

متن کامل

پیش بینی رنگی قسمت اول: خاستگاه ها و پیشینه

مقاله حاضربه معرفی وایجاددیدکلی نسبت به مقوله پیش بینی رنگ وپیش گویی روند مد بانگاهی برتاریخچه وپیشینه می پردازد. تاریخچه روندپیش بینی رنگ درمحدوده سال1700تاکنون قرارداردودراین تحقیق عوامل موثربرپیش بینی رنگ وروندمداززمان شروع انقلاب صنعتی تاحال حاضر بررسی می شود. هدف تعیین زمانی است که پیش بینی رنگ ومد به یک عامل مهم دررشدوتوسعه صنعت نساجی تبدیل شده است. اهداف پیش بینی رنگ، ارزیابی دقیق روحیات...

متن کامل

تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

بازاریابی مؤثر بر اطلاعات بازار استوار است که با استفاده از تحقیقات بازاریابی عینی حاصل می گردد. بازارها پویا هستند و لذا اطلاعات باید به صورت به هنگام تهیه گردد. انواع مختلف سازمان ها می توانند با استفاده از تحقیقات بازاریابی منتفع شوند. انجام این فعالیت موجب می شود تا عدم اطمینان یا ریسک مرتبط با تصمیم گیری های مدیریتی کاهش یابد. پنج مرحله متوالی در تحقیقات بازاریابی شناسایی شده است که عبارت...

متن کامل

چشم ‏انداز آینده (قسمت اول)

مانایى، پایایى و پویایى هر مکتب و اندیشه ‏اى به عوامل مختلف و متعددى بستگى دارد. از جمله مهم ‏ترین این عوامل رفتار پیروان و معتقدان آن مکتب است. به عبارت روشن‏ تر، کنش و عمل پیروان یک مکتب بر پویایى و پایایى آن مکتب تأثیر بسزایى دارد. مکتب اسلام از بدو پیدایش تاکنون روشنایى و نور را براى پیروان خود به ارمغان آورده است، این مکتب با تکیه بر عناصرى چون تدبّر و تعمق در کائنات هستى و کاوش شناخت و معر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 41

صفحات  30- 34

تاریخ انتشار 2002-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021