زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی پیدایش شبکه هوشمند برق‌رسانی

نویسندگان

  • امیر البدوی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها, دانشگاه تربیت مدرس
چکیده

دراین مقاله، هدف آن است تا ماهیت تکنولوژیکی شبکة هوشمندبرق‌رسانی مورد واکاوی قرار گیرد و دلایل کاربست آن تبیین شود. برای این ‌منظور، ابتدا شبکة سنتی و هوشمندبرق‌رسانی به‌اختصار توضیح داده می‌شوند و تفاوت‌های آن‌ها بیان می‌گردد. سپس برای درک تحولات تاریخی تکنولوژی و بدست آوردن مبنایی برای تحلیل تحول شبکة برق از سنتی به هوشمند سعی‌شده تا به‌اختصار برخی از مهم‌ترین نظریات مطرح درخصوص تغییرو‌تحولات تکنولوژیکی مرور شوند. کنکاش‌وبررسی نظریات مرتبط با توضیح تحولات تکنولوژیکی با این هدف انجام می‌شود که با استفاده از آن‌ها چارچوبی برای تبیین ماهیت تکنولوژیکی شبکة هوشمندبرق‌رسانی حاصل شود و بتوان ازآن طریق ضرورت گذار از شبکة سنتی‌برق‌رسانی به شبکة هوشمندبرق‌رسانی را توضیح داد. با آگاهی از ماهیت تکنولوژیکی شبکة هوشمندبرق‌رسانی و بررسی نظریات مرتبط با تحولات تکنولوژیکی، درنهایت نتیجه‌گیری می‌شود که مفهوم بیرون‌زدگی وارونه توانایی بالایی در توضیح گذار تکنولوژیکی از شبکة سنتی‌برق‌رسانی به شبکة هوشمند دارد. درواقع، شبکة هوشمندبرق‌رسانی پاسخی تکنولوژیکی به فقدان زیرساخت‌های فنی برای کاربرد گسترده و انبوه تکنولوژی‌های جدید مانند تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی است. هم‌چنین، در ادامة مقاله تشریح می‌شود که ایجاد و توسعة شبکة هوشمند برق‌رسانی از منظر اقتصاد سیاسی و زمینه‌سازی برای ایجاد فضاهای جدید جهت انباشت سرمایه نیز قابل توضیح است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی موج دوم توسعۀ نئولیبرال در ترکیه

دومین مرحلة لیبرالیزه‌سازی اقتصاد، جامعه و نهادهای سیاسی ترکیه در سال‌های 2002 تا 2014 شکل گرفته است. در سال‌های 2014 تا 2018 نشانه‌هایی از پوپولیسم و سیاست‌های اقتصاد کنترلی پدیدار شده است. علت چنین فرایندی را باید در تحول نقش اردوغان و بهره‌گیری از حزب عدالت و توسعه در ساختار قدرت ترکیه دانست. در سال‌های 2002 تا 2014 حزب عدالت و توسعه توانست روند لیبرالیزه‌سازی اقتصاد و جامعه را به‌ موازات یک...

متن کامل

زمینه‌های پیدایش حکومت ویجیانگر در جنوب هند

ویجیانگر نام حکومتی هندو است که در سال  736هـ/1336م. در جنوب هند تأسیس شد. تأسیس این حکومت توسط هندوان با هدف جلوگیری از پیش‌روی سلاطین دهلی به جنوب هند و با ساخت شهری به نام ویجیانگر (به معنای شهر پیروزی) در جنوب دکن آغاز شد و به سرعت تا جنوبی‌ترین مناطق هند گسترش یافت. تشکیل این حکومت منشأ تحولات عمده‌ای در حیات سیاسی و فرهنگی هندوان و روابط آنان با مسلمانان دکن در جنوب هند شد. لذا آگاهی از ا...

متن کامل

مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ زمینه‌های پیدایش، منازعات گفتمانی و قانونمندی

با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

متن کامل

زمینه‌های پیدایش و تطور دانش تصحیح متن در جهان اسلام

هدف: بررسی، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل عوامل پیدایش دانش تصحیح متن و تبیین چگونگی تطور آن در قرون نخستِ تمدن اسلامی است. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش مبتنی بر بررسی و تجزیه و تحلیل روش‌های هفتگانه تصحیح متون که توسط محدثان و دانشمندان مسلمان مورد استفاده قرار می‌گرفته، است. درر این پژوهش نخست روند تاریخی و تعلیلی روش‌های مذکور مورد بررسی قرار گرفته و سپس چگونگی پیدایش آنها علت‌یابی شده است. یافته...

متن کامل

درآمدی بر زمینه‌های پیدایش و مبانی عقیدتی مسیحیت صهیونیستی

مسیحیت صهیونیستی به مثابة یک جریان افراطی مسیحی با تکیه بر تفاسیر تحت‌اللفظی از متون کتاب مقدس، خواهان تحقق پیشگویی‌های کتاب مقدس براساس عقاید تقدیرگرایانه خویش است تا از این طریق زمینه را برای ظهور مسیح(ع) در آخرالزمان فراهم آورد. به اعتقاد این گروه خداوند مقرر کرده است. بشر باید هفت مرحله یا مشیّت را از سر بگذراند تا به ظهور مسیح در آخرالزمان برسد. زمینه‌های پیدایش مسیحیت صهیونیستی به پروتستان...

متن کامل

پیچیدگی‌های سبک اصفهانی یا هندی و ‌زمینه‌های پیدایش آن

جریان غالب بر ادبیات عصر صفوی، به دلیل قرار گرفتن در متن حکومتی ایدئولوژیک، رگه‌های نیرومندی از فرمالیسم را در بطن خود نهفته دارد. فرم‌گرایی و نگرش غیر ایدئولوژیک و سنّت ستیزی و مبارزه به شیوه‌های غیر سیاسی و تساهل و تسامح و نگرش فرامذهبی و فراملّیتی که از خصوصیات این ادبیات است، در واکنش به رویّه‌های کاملاً وارونه با این گونه شاخصه‌ها، در ادبیات این دوره مطرح گردیده است. بر اساس این ذهنیت و در واک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 09  شماره 1

صفحات  11- 12

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021