× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ساختار جریان و آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل تکی و دوتایی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی ساختار جریان در اطراف پایه­های پل استوانه­ای پرداخته شده است. به منظور بررسی اثر فاصله پایه­های پل بر آبشستگی و ساختار جریان پیرامون پایه، آزمایش­هایی در حالت­های تک پایه و دو پایه با دو فاصله متفاوت نسبت به هم در یک فلوم آزمایشگاهی به طول 15، عرض 7/0 و ارتفاع 6/0 متر انجام شده است. مؤلفه­های طولی، عرضی و عمقی سرعت متوسط جریان در حفره آبشستگی پیرامون پایه­ها در شبکه­ای از نقاط در چهار عمق 10، 15، 20 و 25 میلیمتری از بستر فرسایش­یافته با استفاده از یک دستگاه سرعت­سنج سه­بعدی صوتی داپلر اندازه­گیری گردید. بر اساس اطلاعات به­دست آمده، تغییرات مؤلفه­های سرعت در سه مقطع مختلف به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که اثر متقابل دو پایه با فاصله کم روی یکدیگر باعث تشدید فرآیند آبشستگی در فاصله بین دو پایه و محل پایه دوم گردیده است. همچنین افزایش تعداد پایه­ها منجر به توسعه عرضی حفره آبشستگی و در نتیجه افزایش حجم گودال آبشستگی شده است. از طرفی دیگر، تغییرات سرعت و تغییرات شکل حفره روند مشابهی را دنبال می­کنند. به طور کلی نتایج نشان­دهنده تأثیر قابل­توجه فاصله بین پایه­ها بر میدان جریان و آبشستگی موضعی بستر است که بایستی در مرحله طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد. همچنین، مقایسه­ای بین دقت برخی مدل­های متداول در برآورد حداکثر عمق آبشستگی در اطراف پایه­های تکی و دوتایی انجام شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

وقوع آبشستگی موضعی اطراف پایه‌های پل یکی از دلایل اصلی تخریب آنها است. بنابراین پیش‌بینی عمق آبشستگی و ارایه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش آن ضروری است. یکی از روش‌هایی که اخیراً مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است، استفاده از آبپایه در پایین‌دست پایه‌های پل می‌باشد. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از آبپایه در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های تکی و دوتایی عمود بر مسیر جریان در شرایط آب...

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی حداکثر عمق آبشستگی در شرایط آب زلال در اطراف پایه‌های قرار گرفته در گروه‌پایه‌های دو تایی و سه تایی با چیدمان خطی در شرایط تغییرات فاصله بین پایه‌ها و تغییرات زاویه برخورد جریان است. فاصله بین پایه‌ها (G) از 2 برابر تا 10 برابر قطر پایه (D) و همچنین زاویه برخورد جریان به پایه‌ها از 0 تا 90 درجه متغیر بوده است. نتایج آزمایشات نشان داد که در چیدمان دو پایه حداکثر عمق آ...

آبشستگی پایه­ های پل یکی از مسائل مهم در هیدرولیک پل­ ها است. این پدیده منجر به خالی شدن زیر پی پایه­ های پل شده و در نتیجه باعث واژگونی آن‌ها می­ شود. مکانیزم آبشستگی موضعی اطراف پایه­ ها بسیار پیچیده بوده و تاکنون محققین زیادی به بررسی این پدیده مهم پرداخته­ اند. همه ساله پل­ های زیادی در سرتاسر دنیا در اثر آبشستگی تخریب شده و باعث خسارت‌های جانی و مالی زیادی می­ شوند. از این­ رو بررسی آبشستگ...

     مسأله آبشستگی موضعی در اطراف پایه و تکیه­گاه پل در سال­های اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که مطالعات اندکی از تأثیر فاصله پایه از تکیه­گاه روی آبشستگی پایه و تکیه­گاه پل موجود می­باشد. با توجه به این که پل­های زیادی در سطح جهان ساخته می­شوند که دارای پایه­هایی در فاصله نزدیک به تکیه­گاه می­باشند، بنابراین ضرورت می­یابد این موضوع مورد بررسی ق...