ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز

نویسندگان

  • اورنگ تاکی استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
  • شمس‌اله عبداله‌پور استادیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی
  • محسن حیدری سلطان‌آبادی دانشجوی دکترای گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تبریز
  • محمد مقدم‌واحد استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

حذف برگ پیاز یکی از مراحل برداشت این محصول است که به صورت دستی یا با استفاده از ماشین‌های سرزن صورت می‌گیرد.  سرزن غلتکی از جمله ماشین‌های حذف برگ پیاز است که از غلتک‌های مرتب کننده و مکانیزم برش برگ تشکیل شده است.  عواملی نظیر سرعت چرخشی و فاصلۀ غلتک‌ها و نیز مکانیزم مناسب قطع برگ، نقشی مهم در عملکرد کاری این دستگاه دارد.  در این تحقیق نمونه­ای از دستگاه سرزن غلتکی ساخته و تأثیر دو عامل سرعت چرخشی غلتک در پنج سرعت (100، 150 ، 200 ، 250، و 300 دور در دقیقه) و فاصلۀ غلتک‌ها از یکدیگر در سه اندازه (23، 33، و 43 میلی‌متر)، بر درصد پیازهای آسیب‌دیده، درصد پیازهای مرتب شده و سرعت انتقال پیاز بررسی شد.  نتایج بررسی‌ها نشان داد که در فاصلۀ 43 میلی­متری غلتک‌ها از یکدیگر، بیشترین آسیب به پیازها وارد می‌شود (8/31 درصد) و با افزایش سرعت چرخشی غلتک‌ها، سرعت رو به جلوی پیاز در بین غلتک‌ها افزایش می‌یابد.  با این حال، غده­های بیشتری بدون مرتب شدن از مسیر کار غلتک‌ها خارج می‌شوند.  به­ صورتی­که سرعت 300 دور در دقیقه، بیشترین خطا را در چینش غده‌ها برای سرزنی دارد (24 درصد).  مشخص شد که سرعت چرخشی 200 دور در دقیقه و فاصله غلتک‌ها به میزان 23 میلی­متر، مناسب‌ترین حالت کاری دستگاه است.  در این حالت کاری، کاربرد مکانیزم دو تیغه­ای به دلیل باقی گذاشتن برگ کوتاه­تر (52/6 میلی‌متر) و درصد پیازهای سرزنی شدۀ بیشتر (5/95 درصد)، مناسب‌تر از مکانیزم تیغه و هرزگرد تشخیص داده شد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

ایران با تولید سالیانه9/127 تن زعفران خشک به عنوان اولین تولیدکننده و صادر کننده زعفران جهان به شمار می آید . قسمت اعظم این تولید مربوط به استان خراسان با عملکرد 8/4 کیلوگرم در هکتار است . کاشت پیاز زعفران در ایران همانند س ایر نقاط جهان به طریقه سنتی و با دست انجام می گیرد . کاشت سنتی پیازها علاوه بر صرف وقت و نیروی کار زیاد، عملیات برداشت ماشینی را با مشکل مواجه می کند، لذا طراحی و ساخت یک دس...

متن کامل

ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

ایران با تولید سالیانه9/127 تن زعفران خشک به عنوان اولین تولیدکننده و صادر کننده زعفران جهان به شمار می آید . قسمت اعظم این تولید مربوط به استان خراسان با عملکرد 8/4 کیلوگرم در هکتار است . کاشت پیاز زعفران در ایران همانند س ایر نقاط جهان به طریقه سنتی و با دست انجام می گیرد . کاشت سنتی پیازها علاوه بر صرف وقت و نیروی کار زیاد، عملیات برداشت ماشینی را با مشکل مواجه می کند، لذا طراحی و ساخت یک دس...

متن کامل

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمونگر چرخ

آزمونگر چرخ تک، دستگاه آزمایشگاهی است که با آن نیروهای وارد بر چرخ اندازه­گیری و رابطة بین چرخ و خاک در انباره خاک یا مزرعهبررسی می­شود.  دراین آزمونگراز یک شاسی مخصوص استفاده شد که چرخ مورد آزمایش بر آن سوار و شاسی از طریق یک جفت ریل عمودی و چهار غلتک به­صورت شناور به یک ارابه متصل می­شود.  با اعمال گشتاور به محور چرخ، آزمونگر و ارابة متصل به آن در طول انباره به حرکت در می­آید و نیروی گیرایی خ...

متن کامل

طراحی، ساخت و بهینه‌سازی دستگاه اندازه بند پیاز زعفران از نوع استوانه دوار

ایران با تولید بیش از 90% زعفران دنیا بزرگترین تولید کننده این محصول به شمار می‌رود. تکثیر این گیاه به دلیل عقیم بودن، توسط کاشت پیازهای آن امکان پذیر است. یکی از مشکلات اساسی تولید زعفران، افت شدید عملکرد به دلیل کاشت پیازهای کوچک است. در این تحقیق دستگاه جدیدی برای اندازه‌بندی پیاز‌های زعفران طراحی و ساخته شده است. دستگاه مورد نظر عبارت است از استوانه ‌دواری که در تمام مساحت جانبی آن از شیاره...

متن کامل

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه کنترل خودکار عمق ادوات خاک‌ورزی

دستگاه ساخته‌شده در این پژوهش، موقعیت مناسب ادوات خاک‌ورز را نسبت به سطح زمین در هر نقطه از زمین کشاورزی محاسبه می‌کند، سپس عملگر هیدرولیکی دستگاه وسیلۀ کشاورزی را در موقعیت بهینه قرار‌ می‌دهد. موقعیت بهینۀ ادوات با نرم‌افزار کنترل عمق نوشته‌شده برای دستگاه و با استفاده از داده‌های ورودی مانند عمق توسعۀ ریشۀ گیاه، نوع تراکتور و سرعت آن محاسبه می‌شود. دستگاه ساخته‌شده در عملیات خاک‌ورزی دقیق به‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 4

صفحات  89- 96

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023