× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سلول‌های بنیادی چند‌توان القا شده در پژوهش و درمان بیماری‌ها: مقاله مروری

نویسندگان

  • تبریزی, مینا گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • سلمانی‌نژاد, آرش گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

Differentiated cells can change to embryonic stem cells by reprograming. Generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) has revolutionized the field of regenerative and personalized medicine. iPSCs can self-renew and differentiate into many cell types. iPSC cells offer a potentially unlimited source for targeted differentiation. Through the expression of a set of transcription factors, iPSCs can be generated from different kinds of embryonic and adult cells. This technology for the first time enabled the researchers to take differentiated cells from an individual, and convert them to another cell type of interest, which is particularly to that person. When the set of master transcription factors containing OCT4, SOX2, KLF4, and MYC is expressed ectopically in somatic cells, the transcriptional network is propelled to organize itself in such a way as to maintenance a pluripotent state. Since iPSCs are similar to Embryonic Stem Cell (ESC), they can be considered as sources for modeling different diseases. iPSCs which are induced from somatic cells of patient can be useful for screening and drugs selection, and also introduce treatment via grafting the cells. Although this technology has been successful in different fields, the tumorigenesis of viral vectors during induction of reprogramming is a major challenge. Nevertheless, iPSCs are valuable for clinical applications and research. By discovery of these cells many challenges related to the safety, efficacy, and bioethics of ESCs are solved. Pluripotency is defined in two aspect of functional and molecular, by which functional regards the capacity of cell is generate three kinds of embryonic layers and germ line, and molecular aspect regards the identifying of molecules and genes that support functional features. Identification of these genes has been placed at the center of fields related to development and stem cell research. In this review, we discuss the process of generation of these cells, as well as required genes and factors for pluripotency, and also current progress in generation of iPSCs utilizing tens of reliable and new studies.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سلول های تمایزیافته می توانند با برنامه ریزی دوباره به سلول های بنیادی تبدیل شوند. تولید سلول های بنیادی چندتوان القا شده (ipscs) انقلابی در حوزه پزشکی باززاینده (regenerative medicine) و پزشکی انفرادی (personalized medicine) ایجاد کرده است. ipscs توانایی خود نــوزایی دارند و به شمار زیادی از رده های سلولی تمایز پیدا می کنند. این سلول ها منبع پایان ناپذیری را برای تمایز هدف دار معرفی می کنند. i...

طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در ارتباط با سلول‌های بنیادی حاصل شده است که نوید بخش راه‌کارهای نوین درمانی در بیماری‌های صعب‌العلاج می‌باشد. این سلول‌ها که در تمام ارگانیسم‌های چند سلولی حضور دارند، توانایی تقسیم و تبدیل به سلول‌هایی بسیار اختصاصی را داشته و همچنین قادر به جایگزینی سلول‌های ازدست رفته و آسیب دیده می‌باشند. خاصیت خود نوزایی و توان تمایزی این سلول‌ها آینده‌ی روشنی را در ز...

مقدمه: سلول‌های بنیادی به عنوان سلول‌های طبیعی در بافت‌های جنینی و بالغین وجود دارند. مطالعات اخیر در جهت اثبات نقش قوی و قدرتمند سلول‌های بنیادی در زمینه درمان آغاز شده است. سلول‌های بنیادی پتانسیل خود تجدیدسازی و تمایز به انواع خاص سلول‌های سوماتیک را دارند. توانایی آنها برای تولید سلول‌های جدید در پزشکی، کشف دارو، سلول درمانی و تحقیقات بسیار مهم است.  در دهه‌های گذشته تلاش‌های بسیار زیادی در...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

مقدمه: سلول‌های بنیادی سلول‌های تمایزنیافته‌ای هستند که توانایی تولید انواع مختلفی از سلول‌ها را در بدن دارند. یک طیف وسیعی از اطلاعات توانایی درمان سلول بنیادی را برای انواع بیماری‌های عصبی نشان می‏دهند. در این مقالۀ مروری اثرات مفید احتمالی سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‎های سیستم عصبی ارائه شدند. سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‌های مختلف حاد و مزمن سیستم عصبی نظیر سکتۀ مغزی خونریزی دهند...