× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سندرم آلپورت نفریت ارثی

نویسنده

  • بهرامی, رئیس

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Fechtner syndrome is an autosomal dominant syndrome which is defined by cataract, sensory neural hearing loss, kidney involvement, macrothrombocytopenia and neutrophilic inclusion bodies. We report a 21-year-old man with a history of idiopathic thrombocytopenic purpura, cataract and hearing loss who was admitted for work up renal failure. His blood smear showed macrothrombocytopenia...

سندرم fechtner یک بیماری نادر اتوزومال غالب است که با مجموعه ای از علائم چشمی(کاتاراکت)، کاهش شنوایی عصبی، درگیری کلیه(هماچوری تا نارسایی کلیه)، انکلوزیون داخل گلبول سفید و ماکروترومبوسیتوپنی شناخته می شود. بیمار معرفی شده در این مقاله آقای 21 ساله ای بود که با تظاهرات خون ریزی مکرر از بینی، کاتاراکت هر دو چشم و کاهش شنوای    سندرم fechtner یک بیماری نادر اتوزومال غالب است که با مجموعه ای از عل...

    چـکیـده هدف: معرفی سه بیمار مبتلا به سندرم آلپورت از یک خانواده شامل 2 خواهر و یک برادر  که هر سه دارای مشکلات کلیوی و شنوایی و هم‌چنین اختلالات چشمی به صورت لنتیکونوس قدامی و retinal flecks بودند. معرفی بیماران: سه بیمار از یک خانواده مازندرانی که والدین آن‌ها نسبت خویشاوندی دارند، دچار ضایعات کلیوی و گرفتاری‌های چشمی به صورت لنتیکونوس قدامی بودند و در ته چشم، منظره Beaten Bronze داشتند....

  مقاله تصویری (Photo Essay) دکتر محمدمهدی صدوقی: استادیار- چشم‌پزشک- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر پرویز ملکی‌فر: دستیار- چشم‌پزشک- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی               دبیر مسوول: دکتر مسعود سهیلیان (e-mail: masoud_soheilian@yahoo.com) تهران- پاسداران- بوستان نهم- خیابان پایدارفرد (خیابان امیر ابراهیمی)- پلاک 23- مرکز تحقیقات چشم بیمار مبتلا به سندرم آلپورت همراه با لنتیکونوس...

Concurrence of interstitial nephritis and uveitis named tubulointestitioal nephritis and uveitis syndrome (TINU) are unusual and uncommon presentations of interstitial nephritis. This syndrome is considered after ruling out other differential diagnoses. A-38-year old man presented with acute renal failure and uveitis. The histologic findings of renal biopsy showed acute tubulointestitioal nephr...