شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش پرتابل برای اندازه‌گیری شدت انرژی ناشی از پرتوهای یونیزان کم انرژی

نویسندگان

  • محمد افشار گروه فیزیک، دانشگاه علوم تحقیقات پیشرفته کرمان، کرمان
  • مهدی نصری گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان
چکیده

یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز جهت ورود به مشاغل پرتویی و به ویژه کار با پرتوهای یوننده، استفاده از تجهیزات اندازه گیری محیطی می باشد. در این مقاله برای شبیه‌سازی اتاقک یونش محیطی از نرم افزار گارفیلد استفاده شده است که این نرم افزار از ترکیب چند برنامه برای محاسبه‌ی میدان الکتریکی، مشخصات انتقال الکترون و تعیین مسیر یونیزاسیون در آشکارساز، تشکیل شده-است. اتاقک یونش مورد نظر با هندسه‌ی استوانه‌ای به صورت بسته حاوی هوا در فشار یک اتمسفر به حجم حدود cm3 30 طراحی شده است. الکترود مرکزی از جنس تنگستن با روکش طلا و دیواره از جنس پلاستیک هادی C552، به ضخامت انباشت که در آن شرایط تعادل الکترونی برقرار است، شبیه سازی شده است. ولتاژ اشباع اتاقک یونش 250ولت وقطر آند آن 100میکرومتر و جریان خروجی آشکارساز 200نانوآمپر می‌باشد. اتاقک یونش با هندسه استوانه‌ای، سریع‌تر و در جریان پایین‌تری به اشباع می‌رسد و بازده جمع‌آوری بار واحد را تولید می‌کند

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241

اتاقک‌های یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد در مراکز پرتو درمانی برای اندازه‌گیری شدت چشمه‌های براکی تراپی به کار می‌روند. در این کار پژوهشی با استفاده از کد مونت کارلوی MCNP-4C، اتاقک یونش چاهکدار مدل HDR-33004 شبیه‌سازی شده است. پاسخ اتاقک (جریان الکتریکی) شبیه‌سازی شده برای مکانهای مختلف چشمه در طول محور مرکزی اتاقک، رفتار مشابهی با نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌ داشت و مکان مرجع اندازه‌گیری در ات...

متن کامل

ساخت وکالیبراسیون آشکارساز اتاقک یونش گازی 30cc

اتاقک های یونش وسایل عملی استاندارد برای دزیمتری باریکه های فوتون والکترون هستند.دزیمتری باریکه های ایکس وگاما در مراکز پرتودرمانی نیاز به دقت بالایی دارد که ازجمله آشکارسازهای مورد استفاده در این زمینه آشکارساز اتاقک یونش گازی می باشد. در این تحقیق مطابق با دستورالعمل ها واستانداردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام به ساخت یک دستگاه آشکارساز اتاقک یونش گازی هوای آزاد با حجم حساس30cc صورت ...

15 صفحه اول

دزیمتری زیستی برای تعیین پرتوهای یونیزان

زمینه و هدف: مهمترین هدف دزیمتری، کنترل منظم میزان پرتوگیری افراد است. در این راستا به منظور تخمین دز روش­های مختلفی طراحی شده اند که دزیمتری زیستی یکی از آنهاست. روشهای دزیمتری زیستی را می­توان در سه گروه کلینیکی، بیولوژیکی (ژنتیکی و سیتوژنتیکی) و فیزیکی دسته بندی نمود. از مشخصه های یک روش دزیمتری زیستی ایده آل می توان به حساسیت بالا، پوشش کامل به محدوده وسیعی از دزها، توانایی تمیز تابش مزمن ا...

متن کامل

شبیه سازی مونت کارلو میکروساختار نواحی اطراف جوش آلیاژ های آلومینیوم توسط پرتوهای الکترونی پر انرژی

در تحقیق حاضر روشی برای شبیه سازی مونت کارلو میکوساختار نواحی اطراف جوش آلیاژهای آلومینیوم 5010 و 6063 توسط پرتوهای الکترونیکی پر انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است . نمونه های جوشکاری شده از هر الیاژ توسط شتاب دهنده خطی رودوترون در مدت زمان 5 ثانیه و شدت جریان ma 6 با انرژی ثابت mev 10 بصورت استاتیک تحت پرتودهی با شدت های متفاوت گردید . مقایسه نتایج بدست آمده از شبیه سازی و نتایج تجربی ، نشان ده...

متن کامل

طراحی و ساخت یک اتاقک یونش با صفحات موازی جهت دزیمتری پرتوهای ایکس تشخیصی

The use of gaseous ionization to calculate the absorbed dose of radiation beams is attractive because of its relative ease, suitable response, high accuracy and also cost-effectiveness. This work introduces the design and fabrication of a new parallel plate ionization chamber with two sensitive volumes. A series of standard tests was performed with x-rays, gamma radiation units, and beta source...

متن کامل

اندازه‌گیری فاکتور پراکندگی کولیماتور برای میدان‌های فوتونی با استفاده از فیلم گاف‌ کرومیک EBT2 و اتاقک یونش

زمینه و هدف: در رادیوتراپی اندازه­گیری فاکتور پراکندگی کولیماتور(Sc)، یکی از پارامترهای ورودی برای راه­اندازی سیستم­های طراحی درمان و مدل­سازی پرتو است. هدف از این مطالعه اندازه­گیری Sc و طراحی مینی­فانتوم مناسب برای دزیمتری با فیلم گاف­کرومیک EBT2 می­باشد. روش بررسی: فاکتور خروجی در هوا برای شتاب­دهنده خطی زیمنس پریموس پلاس با پرتو­های فوتونی 6MV برای میدان­های مربعی به ضلع 4,6,8,10,15, ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 4

صفحات  31- 38

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021