شناسایی مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوزه آبخیز الشتر به روش ANP

نویسندگان

  • اصغری سرسکانرود, صیاد
  • بلواسی, مهدی
  • زینالی, بتول
  • صاحبی وایقان, سعیده
چکیده

     Main part of Iran is in arid and semi-arid region and water is a limiting factor of human activities in this area. One of the ways to overcome seasonal shortages of water is using groundwater. Underground dam is a storage methods and use of groundwater that it can be used to improve water resources management and increase utilities of these resources. In this study, It has been tried to identify the most effective locations for the construction of underground dams in the watershed of Alashtar by combing GIS and multi criteria decision systems. For this purpose, were prepared data of 8 affecting parameters were prepared slope, geology, land use, geomorphology units, faults, streams, wells and residential areas in studied area by GIS. Weight of each criterion and weight classes of each layer was calculated by ANP method and paired comparison in Super Decision software. In next stage, restricted areas were removed. Then each of the defined criteria was classified for area using the GIS analytical functions. At the end, the final map was prepared in five classes from very good to poor by combination of zoning maps based on the weight of the ANP method. Results indicated that 15% of the study area is very suitable, 11% suitable, %18 elatively suitable, %37 unsuitable and %19 relatively unsuitable.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوزه آبخیز الشتر به روش anp

بخش عمده ای از کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود و آب عاملی محدودکننده برای فعالیت های انسان در این مناطق به شمار می آید. یکی از راه های برطرف کردن کمبودهای فصلی آب، استفاده از آب های زیرزمینی است. از شیوه های ذخیره سازی و استفاده از آب های زیرزمینی، می توان به سد زیرزمینی اشاره داشت که ازجمله فن هایی است که به کمک آن می توان مدیریت منابع آبی موجود را بهبود بخشیده و بهره وری از ا...

متن کامل

تعیین مناطق مناسب سد زیرزمینی در حوزه آبخیز قره‌سو

یکی از راه­‌های برطرف کردن کمبود­های فصلی آب، استفاده از آب­‌های زیرزمینی است. از شیوه­‌های ذخیره­‌سازی و استفاده از آب­‌های زیرزمینی، می­‌توان به سد زیرزمینی اشاره داشت که از جمله تکنیک­‌هایی است که به کمک آن می‌توان مدیریت منابع آبی موجود را بهبود بخشیده و بهره­‌وری از این منابع را افزایش داد. سد زیرزمینی یک روش ساده و کاربردی برای جمع­‌آوری و ذخیره­‌سازی آب در مناطق خشک و نیمه­‌خشک می­‌باشد....

متن کامل

تعیین مناطق مناسب سد زیرزمینی در حوزه آبخیز قره سو

یکی از راه­ های برطرف کردن کمبود­های فصلی آب، استفاده از آب­ های زیرزمینی است. از شیوه­ های ذخیره­ سازی و استفاده از آب­ های زیرزمینی، می­ توان به سد زیرزمینی اشاره داشت که از جمله تکنیک­ هایی است که به کمک آن می توان مدیریت منابع آبی موجود را بهبود بخشیده و بهره­ وری از این منابع را افزایش داد. سد زیرزمینی یک روش ساده و کاربردی برای جمع­ آوری و ذخیره­ سازی آب در مناطق خشک و نیمه­ خشک می­ باشد....

متن کامل

روش تعیین مناطق مناسب برای احداث سدهای زیرزمینی کوچک به منظور تغذیه و کنترل آبدهی قنوات هوابین(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلات شهرستان گناباد)

قنات یا کاریز از شگفت انگیزترین کارهای دسته جمعی تاریخ بشری است که برای آبرسانی به مناطق کم آب و تامین آب شرب انسان، حیوان و زراعت و با کار گروهی و مدیریت و برنامه ریزی به وجود آمده است. اما یکی از معایب اصلی قنات خروج همیشگی آب از آن است. این مشکل مخصوصاً در مورد قنواتی که در مسیر آبراهه های کوهستانی احداث شده اند به علت نفوذپذیری شدید آبرفت داخل آبراهه ها بیشتر مشهود است. سدهای زیرزمینی یک روش...

15 صفحه اول

تحلیل بازار محلی مبادلات منابع آب زیرزمینی در حوزه آبخیز الشتر

آب­‌های زیرزمینی مهمترین منبع آب شیرین جهان شناخته می‌­شوند. در کشور خشک و نیمه‌­خشک ایران عدم تطابق نیاز مصرف با زمان بارش‌­ها در کنار تغییر اقلیم باعث افزایش تقاضای آب­‌های زیرزمینی شده است. برداشت­‌های بی­‌رویه از آب­‌های زیرزمینی در حوزه آبخیز الشتر، سطح آب در آبخوان این دشت را به شکل قابل توجهی کاهش داده، منابع آب این منطقه را با بیلان منفی مواجه کرده است. با توجه به محدودیت ذاتی منابع آب ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 13

صفحات  163- 150

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021