شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

نویسندگان

  • فاطمه فهری کارشناسی ارشد منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
  • کیارش فرتاش استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناسایی مولفه‎های مدیریت جهادی از منظر قرآن است که باتوجه به ضرورت بکارگیری مدیریت متناسب با مبانی و بسترهای بومی، فرهنگی و ارزشی هر کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع اکتشافی است؛ ماهیت تحقیق نیز آمیخته است. جامعه آماری، کلیه خبرگان و متخصصان علمی و اجرایی و مذهبی در حوزه مدیریت جهادی است که 36 نفر از خبرگان در حیطه فوق به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا و داده‎کاوی مؤلفه‌های ناظر بر مدیریت جهادی از درون آیات قرآن کریم استخراج شد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی پرسشنامه‎هایی که در اختیار خبرگان قرار گرفته بود، تجزیه و تحلیل گشت. به منظور تعیین ارتباط میان مؤلفه‌های مورد اجماع نخبگان، روش تحلیل و توسعه گزینه استراتژیک (سودا) به کار گرفته شد. سپس با ادغام نقشه‎های خبرگان، مدل واحدی اتخاذ شد و در نهایت از درون مدل نهایی پژوهش،33 مولفه مدیریت جهادی مورد اجماع خبرگان که در تطابق با 26 مولفه برآمده از فرمایشات مقام معظم رهبری بودند، در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استخراج گشت؛ که تعدد مولفه‎ها در بعد فرهنگی و اجتماعی حاکی از تمرکز این سبک از مدیریت بر زمینه‎های فرهنگی و ارزشی مدیریت است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی مولفه های مدیریت جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهایی که نقش مهمی در تامین نیروی انسانی توانمند دارد، می‌تواند نقش مهمی در توسعه مدیریت جهادی در سازمان‌های آینده ایفا کند چرا که این نهاد مسئولیت تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه را دارد، اگر دانشگاه آزاد اسلامی توجه ویژه‌ای به مدیریت جهادی و مباحث جهادی در دانشگاه‌ها داشته باشد می‌توان انتظار داشت که علاوه بر توسعه مدیریت جهادی و رویکردها...

متن کامل

مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم

در اقتصاد سکولار از عوامل رشد اقتصادی مانند آموزش نیروی انسانی و انباشت مهارت­ها، ایجاد و توسعه سرمایه فیزیکی، استفاده از فناوری­های پیشرفته و نرخ بالای بهره وری و نیز سرمایه اجتماعی یاد شده است. اما هنوز کشورهای زیادی هستند که با داشتن همین عوامل در دست یافتن به رشد همه جانبه با مشکلات اساسی دست به گریبان هستند و در تاریخ نیز ملت­هایی بوده­اند که با در اختیار داشتن همه عوامل مادی رشد و پیشرفت،...

متن کامل

احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم

در قرآن کریم تأکید فراوانی بر حرفه آموزی، کسب روزی حلال و تلاش برای خودکفایی شده است که دستیابی به این خواسته ها، نیازمند کار و تلاش جهادی است. هدف این پژوهه از یک سو معرفی رهنمودهای اقتصادی قرآن کریم در مورد کار و تلاش جهادی بوده و از سوی دیگر ارائه مبانی، اصول و روش های این تلاش جهادی برای فعالان این عرصه، جهت الهام گرفتن از اندیشه های قرآنی و تحقق اقتصاد اسلامی در سطح جامعه است. در مقاله حاض...

متن کامل

تمدن های بشری از منظر قرآن کریم

چکیده تمدن بشری که امروز ما وارث آن هستیم حاصل هزاران سال کار و کوشش ملل و اقوام مختلفی است که هر یک برای مدت کوتاه یا طولانی مسئولیت زنده نگاه‌داشتن مشعل تمدن انسانی را بر عهده داشته‌‌اند و این سکّان را به دیگری سپرده‌‌اند و به قول شاعر هر که آمد عمارتی نو ساخت و پس از مدتی این صحنه را برای هنرمندی و ایفای نقش به دیگری سپرد. آنچه گم شده بشر در تمام این دوران بوده‌ است، مفهوم و مصداق سعادت ابدی...

متن کامل

تمدن های بشری از منظر قرآن کریم

چکیده تمدن بشری که امروز ما وارث آن هستیم حاصل هزاران سال کار و کوشش ملل و اقوام مختلفی است که هر یک برای مدت کوتاه یا طولانی مسئولیت زنده نگاه‌داشتن مشعل تمدن انسانی را بر عهده داشته‌‌اند و این سکّان را به دیگری سپرده‌‌اند و به قول شاعر هر که آمد عمارتی نو ساخت و پس از مدتی این صحنه را برای هنرمندی و ایفای نقش به دیگری سپرد. آنچه گم شده بشر در تمام این دوران بوده‌ است، مفهوم و مصداق سعادت ابدی...

متن کامل

بررسی و تحلیل مولفه های گردشگری از منظر قرآن کریم

سفر و گردشگری از دیرباز جایگاه خاصی در زندگی بشر داشته است. از آنجا که این رخداد همواره برای بشر با منافع مادی و معنوی همراه بوده، لذا به تدریج اهمیت و ارزش آن به عنوان جزئی جدائی ناپذیر از برنامه های زندگی، آشکار گردید. بنابراین لازم می نماید تا تحقیقی کامل و جامع در این زمینه انجام پذیرد. این پایان نامه تحت عنوان بررسی و تحلیل مولفه های گردشگری از منظر قرآن کریم در پنج فصل تدوین گردیده است. د...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 16

صفحات  141- 160

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023