شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی ویروسی

نویسندگان

  • علی عبدالهی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

بازاریابی ویروسی نوعی انتقال دهان به دهان پیام توسط افراد است که از این طریق برخی از پیام های بازاریابی مربوط به شرکت، برند و یا محصولات شرکت از طریق ابزارهای رسانه ای عمومی (غالباً اینترنت) در سطح گسترده ای بین عموم جامعه منتشر می شود. موفقیت این نوع بازاریابی با توجه به پیچیدگی خاص آن؛ نیازمند توجه به عوامل متعددی است که پژوهش حاضر بدنبال شناسایی این عوامل و اولویت بندی آنهاست. در این پژوهش پس از انجام مطالعات ادبیات موضوع، لیست اولیه ای از عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی ویروسی شناسایی شده و سپس با ارایه پرسشنامه به مدیران کارگزاری های فعال در بازار سرمایه (تعداد 125 نفر) ، فرآیند شناسایی، بازنگری و تکمیل این عوامل با توجه به اقتضائات و شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران تکمیل شد. در ادامه بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( (AHP این عوامل اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که محتوای پیام بیشترین اهمیت را در میزان موفقیت بازاریابی ویروسی ایفاء می کند و هدف گیری صحیح مخاطبین، نوع فناوری مورد استفاده برای انتقال پیام، مرتبط بودن پیام ارسالی با محصول، سرگرم کنندگی پیام و اعتبار و اعتمادپذیری پیام در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت فرایند ادغام و تملیک در شرکت‏های ایران

شرکت‌ها برای رشد از راهبرد‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. رشد از طریق ادغام و تحصیل از سریع‌ترین روش‌های رشد و توسعه سازمان‌هاست. در طول دو دهه گذشته با وجود گزارشات مداوم شکست در بسیاری از فرایندهای ادغام و تملیک شرکت‏ها، توجه به این فرایند از سوی مدیران و پژوهشگران، به طور چشم‏گیری در حال افزایش است. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‏بندی عوامل موفقیت فرایند ادغام و تملیک در شرکت‏های ایرانی اس...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران

 در شرایط کنونی ایران توسعه صادرات غیر نفتی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل  کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. واضح است که کشور پهناوری مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیر نفتی در دنیا، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شود. یکی از این منابع معادن قابل توجهی از سنگ‌های تزئین...

متن کامل

عوامل کلیدی موفقیت سازمان 2 و اولویت بندی آن ها

ایجاد فناوری­های جدید در زمینه اینترنت و وب در دهه اخیر خصوصاً فنّاوری وب 2، و تأثیری که بر ماهیت کسب وکار داشته­اند باعث شده است تا از این فنّاوری ها در سازمان­ها و در کسب وکار استفاده شود. این امر موجب شده نسلی جدید از سازمان­ها پا به عرصه بگذارند که به علت اهمیت و تمایزشان با نوع قبلی، سازمان­ 2 نام گذاری شوند. اگر هنوز به طور دقیق نمی­توان در مورد موفقیت کامل اجرای سازمان­های نسل 2 و فنّاوری ها...

متن کامل

بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت پهپاد ایران

بررسی عوامل کلیدی موفقیت یک گام اساسی در راه تدوین راهبرد نوآوری و برنامه‌ریزی برای نوآوری فناورانه در صنعت نوپای پهپاد می‌باشد. پژوهش حاضر ضمن بررسی دلایل موفقیت نوآوری‌ها، بر اساس مدل نوآوری بخشی مالربا نیازمندی‌های تشکیل نظام نوآوری بخشی در این حوزه ...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های ورزشی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر در پیاده­سازی موفق مدیریت دانش در سازمان­های ورزشی­ با استفاده از رویکرد مدل­سازی ساختاری تفسیری می­باشد. این پژوهش به­لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش در زمرۀ مطالعات توصیفی ـ تحلیلی قرار دارد. جامعۀ آماری این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول به­منظور شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده­سازی مدیریت دانش در سازمان­های ورزشی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 38

صفحات  124- 145

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023