شناسایی و تحلیل الگوهای همدید موجد کولاک فراگیر برف در شمال غرب ایران

نویسندگان

  • اصغر کامیار دانشجوی دکتری آب و هواشناسی کشاورزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران
  • جواد خوشحال دستجردی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی)، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران
چکیده

کولاک برف مخاطره­ای جوّی است که رخداد آننظمسامانه­های حمل و نقل وانتقال انرژی را برهم می­زند. از اینرو هدف این پژوهش شناسایی الگوهای همدید و بررسی کمیّت­های پویایی و گرماپویایی مؤثر در رخداد کولاک فراگیر برف در شمال­غرب ایران، که از مناطق مستعد رخداد این پدیده است، می­باشد.ابتدا روز نمونه با کولاک فراگیر روزیدر نظر گرفته شد که در آن بیش از 50 درصد ایستگاه­های همدید منطقه کدهای هوای حاضر بین 36 تا 39 را در آن روز ثبت کرده­ باشند.در ادامه پس از شناسایی روزهای رخداد این پدیده طی دوره زمانی 2009-1987، جهت تحلیل همدید داده­های 4 بار در روز فشار، دما، اُمگا، رطوبت ویژه، مؤلفه­های مداری و نصف­النهاری در تراز دریا، 1000، 850 و 500 هکتوپاسکال از پایگاه­هایNCEP/NCARدریافت و نقشه­های آن با نرم­افزار GrADSترسیم گردید. نتایج بررسی چشمی 11 مورد کولاک فراگیر،دو الگوی متفاوت را نشان داد. در ترازهای زیرین جو شیو فشار بین پرفشار شمال اروپا و کم­فشار مدیترانه سبب ایجاد ناپایداری می­گردید و در ترازهای بالایی جو گسترش ناوه شمال روسیهشرایط واگرایی بالایی را فراهم می­کرد.در پایانبررسیشاخص­های ناپایداری در سه ایستگاه جو بالای منطقه(ایروان، تبریز و کرمانشاه)نشان داد کهشاخصTTشرایط ناپایداری را بهتر از سایر شاخص­ها آشکار­می­کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران

     به منظور شناسایی و طبقه‌بندی الگوهای همدیدی ایجاد کننده برف شمال‌غرب کشورو استخراج دمای پایه آن، دمای ساعتی، بارش روزانه و هوای حاضر 12 ایستگاه منطقه در فصل سرد دوره 2008-1995 از سازمان هواشناسی کشور تهیه شد. با استفاده از یک زبان برنامه نویسی رایانه ای،  بارش‌های برف از داده های هوای حاضر استخراج شد. بر اساس آستانه تعریف شده و قد...

متن کامل

مطالعه الگوهای همدید بارش برف در منطقه شمال غرب ایران

در مناطق کوهستانی ایران، بویژه در فصول سرد سال، نوع بارش غالب به صورت برف می باشد. در این پژوهش اطلاعات بارش برف 24 ایستگاه شمال غرب کشور از سازمان هواشناسی تهیه و با استفاده از نرم افزارهای excel و spss پس از استخراج و مرتب کردن داده های 8 ماه (ژانویه، فوریه، مارس،آوریل،می، اکتبر، نوامبر،دسامبر) برف و آب معادل برف از داده های 17 ایستگاه که دارای طولانی ترین دوره آماری (2008-1992)مشترک می باشند...

تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران

به منظور شناسایی و طبقه بندی الگوهای همدیدی ایجاد کننده برف شمال غرب کشورو استخراج دمای پایه آن، دمای ساعتی، بارش روزانه و هوای حاضر 12 ایستگاه منطقه در فصل سرد دوره 2008-1995 از سازمان هواشناسی کشور تهیه شد. با استفاده از یک زبان برنامه نویسی رایانه ای،  بارش های برف از داده های هوای حاضر استخراج شد. بر اساس آستانه تعریف شده و قدرت فراگیری بارش برف در منطقه،  15 سامانه انتخاب شد. بر اساس تغییر...

متن کامل

تحلیل الگوهای همدید خطرآتش‌سوزی در جنگل‌های شمال ایران (استان گلستان)

آتش‌‌سوزی جنگل‌ها به دلیل نوسانات عناصر اقلیمی کاهش رطوبت، افزایش دما، وزش باد و استقرار الگوهای همدید به‌عنوان یک مخاطره محیطی ناشی از گرمایش جهانی در سال‌های اخیر روند روبه افزایش داشته است. ایران با استقرار در منطقه‌ای با اقلیم خشک و نیمه‌خشک سهم کمی از جنگل‌های جهان را دارد که همین مقدار نیز درنتیجه آتش‌‌سوزی و تخریب انسانی به‌شدت در حال کاهش است. استان گلستان در ساحل دریای خزر به دلیل دریا...

متن کامل

تحلیل همدید بارش‎های سنگین پهنه‌ شمال غرب ایران (با تأکید بر الگوهای ضخامت جو)

در این پژوهش بارش­های سنگین پهنه­ شمال غرب ایران با استفاده از رویکرد محیطی به گردشی بررسی شده است. به­همین منظور، با استفاده از پایگاه داده­­ بارش روزانه­ پهنه شمال غرب ایران، نقشه­های هم­بارش از روز 1/1/1340 تا 1/1/1388 بر روی یاخته­هایی به ابعاد 14×14 کیلومتر، به روش کریگینگ میانیابی و ترسیم شد (ماتریس 533×17508). بر مبنای داده­های حاصل از میان­یابی، بارش­های سنگین پهنه انتخاب و بررسی شد. ای...

متن کامل

واکاوی الگوهای همدید- پویشی بارش‌های اَبَرسنگین فراگیر تابستانۀ جنوب‌شرق ایران

هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی الگوهای همدید – پویشی رخداد بارش­های اَبَرسنگین فراگیر تابستانه در جنوب­شرق ایران است. برای نیل به هدف ذکر شده، داده­های بارش 14 ایستگاه همدید و 126 ایستگاه باران‌سنجی در دورۀ آماری 26 ساله (2014-1989) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، معیار بارش­ اَبَرسنگین فراگیر تابستانه، بارشی است که طی 24 ساعت میزان آن ­صدک 99 و بالاتر و از نظر مکانی 50 درصد و بیشتر از پهنۀ مور...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 37

صفحات  15- 30

تاریخ انتشار 2017-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021