× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ضریب تأثیر ریاضیات

نویسندگان

چکیده

در دنیای پرشتاب کنونی، شناخت انواع منابع اطلاعاتی و آشنایی با منابع الکترونیکی و ویژگی های آن ها برای متخصصین موضوعی به عنوان یک ضرورت مهم مطرح می باشد زیرا ویژگی بارز این منابع اطلاعاتی نو بودن دانش، اعتبار اطلاعات گردآوری شده و شناخت آخرین اطلاعات منتشر شده و آگاهی از حوزه های پژوهشی نوظهور است. علاوه براین امروزه، سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران پژوهشی، بیش از هر زمان دیگری تمایل دارند با پشتوانه ی علمی تصمیم گیری نمایند. به طور مثال، آن ها مایلند برای توانمندترین و شایسته ترین گروه از پژوهشگران خود، بودجه و امکانات پژوهشی بیشتری در نظر بگیرند و کارهای پژوهشی بیشتری به آن ها واگذار کنند و پس از انتشار نیز از نظر دستیابی به اهداف تعیین شده و حتی بر اساس میزان تأثیری که بر جامعه علمی می گذارند، مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار دهند. این مقاله به روش مروری و کتابخانه ای و با هدف معرفی نمایه نامه و چکیده نامه انجمن ریاضی آمریکا و معرفی ضریب ام سی کیو ( ضریب تأثیر ریاضیات) نگارش یافته است. شناخت این پایگاه ها برای برنامه ریزان، مدیران پژوهشی برای دستیابی به اهداف مورد نظرشان، متخصصان علم سنجی و مراکز اطلاع رسانی می تواند راهگشا باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

برای محاسبه افت فشار در لوله های آبرسانی توسط فرمول دارسی و ایسباخ احتیاج بع تعیین ضریب مقاومت? و در نتیجه آگاهی قبلی برمیزان عدد ناصافی جدار داخلی K لوله می باشد . تنها روشی که تا کنون برای تعیین مقدار K مورد استفاده قرار می گیرد آزمایش هیدرولیکی روی لوله مورد نظر است . این عمل غالبا پر خرج و گاهی بعلل فنی غیر ممکن و مستلزم مدل سازی میگردد . لذا در این موارد برای انتخاب عدد K مقدار حدس ...

آموزش ریاضیات به دانشجویان رشته های مهندسی، آنها را در حدی با ریاضیات آشنا می کند که برای تخصص آینده آنها کافی باشد. با پیشرفت سریع کامپیوترها شرایط کارخانه ها نیز به سرعت تغییر می کند و آموزش ریاضیات نیز ناگزیر باید تغییر یابد. دانشجویان یا مهندسان آینده به این سمت هدایت می شوند که ریاضیات را با نوشتن برنامه های ساده بر مبنای پیش فرضهای ریاضی درک کنند. هنگام حل یک مسئله، دانشجویان برنامه هایی ...

برای محاسبه افت فشار در لوله های آبرسانی توسط فرمول دارسی و ایسباخ احتیاج بع تعیین ضریب مقاومت? و در نتیجه آگاهی قبلی برمیزان عدد ناصافی جدار داخلی k لوله می باشد . تنها روشی که تا کنون برای تعیین مقدار k مورد استفاده قرار می گیرد آزمایش هیدرولیکی روی لوله مورد نظر است . این عمل غالبا پر خرج و گاهی بعلل فنی غیر ممکن و مستلزم مدل سازی میگردد . لذا در این موارد برای انتخاب عدد k مقدار حدس زده میش...

غیاث‌الدین جمشید کاشانی آخرین ریاضیدان دورۀ باشکوه تمدن اسلامی است که تأثیر زیادی بر‏ آموزش ریاضیات‏، ریاضیات محاسباتی و به‌خصوص ریاضیات معماری گذاشته است. در این مقاله، روش کاشانی در محاسبۀ سینوس °1، محاسبۀ عدد π، استخراج ریشۀ nام و مقایسۀ آن با روش استوین، مسائل مرتبط با ارث مطابق شرع مقدس اسلام و قضیۀ اعداد متحابه در نوشته‌های او مورد بررسی قرار گرفته است. مهم‌ترین نکتۀ مقاله، تأکید بر نقش پ...

اشاره: بازبینی موضوع درک و آموزش ریاضیات در ارتباط با رشد خلاق کودکان و ارتباط آن با حوزه‌ی پایه-ای دیگری چون فلسفه، به علاوه‌ی شایدها و بایدهایی در قاعده های بازی های جاری این میدان ها محور معانی و اشارات این نوشته هستند.