ضعف کنترل‌های رسمی و بازتولید مجرمیت: بررسی کیفی مجرمین قتل عمد و آدم‌ربایی در شهر کرمان

نویسندگان

  • باقر شاملو دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
  • داریوش بوستانی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
  • محبوبه میرزابیگی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران
چکیده مقاله:

افزایش قابل توجه ارتکاب قتل عمد و آدم‌ربایی، نیازمند کنکاش عمیق پیرامون یافتن علل و عوامل ارتکاب این دو جرم مهم می‌باشد. ضرورت انجام پژوهش بین رشته‌ای منطبق با آموزه‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناختی می‌تواند افق مهمی در جامعه‌ی کنونی علمی ایجاد نماید. پژوهش حاضر به بررسی کنترل رسمی و مجرمیت (آدم‌ربایی و قتل) در شهر کرمان پرداخته است. روش‌شناسی پژوهش مبتنی بر روش کیفی نظریه‌ی زمینه‌ای است. بیست نفر از مجرمین به‌عنوان مشارکت‌کننده در این پژوهش با روش نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌ی عمیق استفاده شد. نهایتاًتجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به خلق پنج مقوله گردید که عبارتند از: دادستانی ـ سلطه تحقیق بر تعقیب، ضعف سیستم دیدبانی پلیس، زندانبه مثابه تشدیدکننده‌ی جرم، بدسرپرستی و استیگمای بهزیستی؛ و مدرسه و تجربه خشونت. به‌طور کلی، یافته‌ها حکایت از این دارد که ضعف کنترل‌های رسمی از قبیل دادستانی، زندان، بهزیستی و مدرسه می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرم باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران

مجازات قتل عمد بر مبنای حقوق کیفری اسلام و قوانین موضوعه ایران قصاص است که با درخواست اولیای دم قابل اجراست. گرچه این مجازات در قرا ن کریم و در زمان حاکمیت پیامبر اکرم (ص) پیش بینی گردید، اجرای آن در همان زمان با لحاظ آیات قرآ نی مشوق عفو و توصیه های پیامبر اکرم (ص) به مصالحه و سازش بسیار نادر بود. پیامبر اکرم (ص) واِئمه معصومین (ع) در صورت وقوح قتل عمد غالبا پادرمیانی کرده، با ایجاد مصالحه...

متن کامل

اصالت دیه در قتل عمد

این مقاله درصدد بررسى این مسأله است که آیا دیه در قتل عمد، اصالت دارد یا خیر؟به همین جهت در فصل اول این نوشتار به بررسى کلمات فقها از گذشته تا کنون در این مسأله پرداخته‏ایم، که به وجود دو نظریه مهم اشاره مى‏کنند. عده‏اى از فقها، دیه را یک اصل در قتل عمد مى‏دانند; اما مشهور، آن را تنها در صورت رضایت قاتل به پرداخت دیه، بدل از قصاص مى‏شمارند و اصالتى براى آن قائل نیستند. در فصل دوم به بررسى ادله ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

تبیین روان‌شناختی تکاملی قتل عمد

روان‌شناسی‌تکاملی، رویکردی است شناختی به رفتارهای اجتماعی که ذهن را ثمره سازگاری انسان با ضرورت‌های بوم‌شناختی و اجتماعی خویش می‌بیند و تلاش می‌کند تا کارکرد تکاملی رفتارهای انسان، از جمله رفتارهای خشونت آمیز او را درک کند. این رویکرد از لحاظ روش‌شناختی دارای شیوه‌ای تلفیقی است. شیوه‌ای که رفتارهای انسان را نتیجه تعامل متقابل عوامل سرشتی و محیطی در مسیری چندین هزار ساله می‌داند و توضیح می دهد ک...

متن کامل

روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده های قتل عمد در ایران

مجازات قتل عمد بر مبنای حقوق کیفری اسلام و قوانین موضوعه ایران قصاص است که با درخواست اولیای دم قابل اجراست. گرچه این مجازات در قرا ن کریم و در زمان حاکمیت پیامبر اکرم (ص) پیش بینی گردید، اجرای آن در همان زمان با لحاظ آیات قرآ نی مشوق عفو و توصیه های پیامبر اکرم (ص) به مصالحه و سازش بسیار نادر بود. پیامبر اکرم (ص) واِئمه معصومین (ع) در صورت وقوح قتل عمد غالبا پادرمیانی کرده، با ایجاد مصالحه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 2

صفحات  61- 92

تاریخ انتشار 2020-04-29

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023