طراحی مدل‌‌ریاضی برای بهینه‌سازی فرآیند شبکه توزیع در زنجیره تامین معکوس در چارچوب رویکرد مدیریت هزینه

نویسندگان

  • جمشید ناظمی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه مدیریت صنعتی
  • رضا احتشام راثی دانشجوی دکتری،دانشگاه‌آزاد اسلامی،واحدعلوم‌وتحقیقات تهران،گروه مدیریت صنعتی (مسئول مکاتبات)
  • عباس طلوعی اشلقی استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه مدیریت صنعتی
  • محمود البرزی استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات،گروه مدیریت صنعتی
چکیده مقاله:

توجه روزافزون بر روی مفهوم زنجیره تامین معکوس و بازیافت به دلیل دغدغه­های زیست محیطی، قوانین و مقرارت­ و شناخت­کسب وکارهای در حال توسعه سهم بسزایی در تمرکز شرکتهای ­تولیدی بر روی محصولات ومواد قابل استفاده مجدد در مدیریت زیست محیطی ­داشته ­است. در این پژوهش، توزیع به عنوان یکی از عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول مورد بررسی قرار گرفته و از آنجائی که مقدار اقلام قابل بازیافت و انهدامی محصولات برگشتی پیوسته در شرایط عدم قطعیت و احتمالی قرار دارند،لذا بایست مدلی طراحی شود که قادر به تامین سفارشات رسیده مشتریان با حداقل زمان تأخیر با انعطاف پذیری بالا و حداقل هزینه­های زنجیره تامین با کمترین تعداد سفر میان مراکز جمع­آوری و واحدهای تولید و بازیافت باشد.این پژوهش درصدد آن است با ارائه مدل­ ریاضی آرمانی- فازی به­گونه­ای عمل نماید که مسافت­ طی­شده، تعداد سفر و هزینه­های شبکه توزیع را حداقل نموده و در نهایت ­رضایت مشتریان و سودآوری موسسات تولیدی و بازیافت رانیز به حداکثر برساند. مساله زنجیره تامین معکوس بدلیل قرارگیری در گروه مسائلNP-Hard، باروشهای گرادیان مبنا براحتی قابل حل نبوده و از این رو برای بهینه سازی آن از الگوریتم ژنتیک در این پژوهش استفاده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند شبکه توزیع در زنجیره تامین معکوس در چارچوب رویکرد مدیریت هزینه

توجه روزافزون بر روی مفهوم زنجیره تامین معکوس و بازیافت به دلیل دغدغه­های زیست محیطی، قوانین و مقرارت­ و شناخت­کسب وکارهای در حال توسعه سهم بسزایی در تمرکز شرکتهای ­تولیدی بر روی محصولات ومواد قابل استفاده مجدد در مدیریت زیست محیطی ­داشته ­است. در این پژوهش، توزیع به عنوان یکی از عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول مورد بررسی قرار گرفته و از آنجائی که مقدار اقلام قابل ب...

متن کامل

طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین معکوس

در این پژوهش، برنامه­ریزی تولید و کنترل میزان موجودی به عنوان عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول از مصرف­کنندگان به تولیدکنندگان ابتدایی در جریان بوده و از آنجاکه عامل مقدار اقلام قابل بازیافت و انهدامی محصولات برگشتی، پیوسته در شرایط عدم قطعیت و احتمالی قرار دارند، بنابراین می­بایست مدلی طراحی شود که قادر به تامین سفارشات رسیده مشتریان با حداقل زمان تاخیر و با انعطاف...

متن کامل

طراحی شبکه زنجیره تامین یکپارچه مستقیم و معکوس سازگار با محیط زیست

هدف از طراحی شبکة زنجیرة تأمین حلقه‌بسته ترکیب‌کردن ملاحظلات محیطی با طراحی شبکة زنجیرة تأمین سنتی از طریق درنظرگرفتن بازیافت، دمونتاژ، و فعالیت‏های استفادة مجدد است. در یک شبکة زنجیرة تأمین حلقه‌بسته استفاده از مواد اولیة دوستدار محیط زیست و افزایش استفادة دوباره از محصولات به کمک طراحی یک شبکة بازیافت، دمونتاژ، و نوسازی محصولات مناسب می‏تواند سبب افزایش ملاحظات محیطی در طراحی شبکه شود. در این...

متن کامل

طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین معکوس

در این پژوهش، برنامه­ریزی تولید و کنترل میزان موجودی به عنوان عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول از مصرف­کنندگان به تولیدکنندگان ابتدایی در جریان بوده و از آنجاکه عامل مقدار اقلام قابل بازیافت و انهدامی محصولات برگشتی، پیوسته در شرایط عدم قطعیت و احتمالی قرار دارند، بنابراین می­بایست مدلی طراحی شود که قادر به تامین سفارشات رسیده مشتریان با حداقل زمان تاخیر و با انعطاف­...

متن کامل

طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین معکوس

در این پژوهش، برنامه­ریزی تولید و کنترل میزان موجودی به عنوان عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول از مصرف­کنندگان به تولیدکنندگان ابتدایی در جریان بوده و از آنجاکه عامل مقدار اقلام قابل بازیافت و انهدامی محصولات برگشتی، پیوسته در شرایط عدم قطعیت و احتمالی قرار دارند، بنابراین می­بایست مدلی طراحی شود که قادر به تامین سفارشات رسیده مشتریان با حداقل زمان تاخیر و با انعطاف­...

متن کامل

یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین

مدیریت کارای فعالیت‌های لجستیکی علاوه بر اینکه یک منبع مهم برای خلق مزیت‌های رقابتی است، می‌تواند موجبات رضایت مشتریان و پاسخ گویی به نیازهای خاص آنان را نیز فراهم آورد. یک پارچه‌ سازی طراحی شبکه لجستیک نیز به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. یکی از زمینه‌های مناسب برای یک پارچه ‌سازی در شبکه‌های لجستیک، طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس است که می‌تواند باعث جلوگیری از زیر‌بهی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 8

صفحات  93- 110

تاریخ انتشار 2013-08-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023