طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

نویسندگان

  • حمیدرضا یزدانی استادیار، مدیریت منابع انسانی، گروه منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران
  • خسین خنیفر استاد، مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران؛
  • ندا زجاجی دکتری تخصصی، مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان؛
  • نقی آقاحسینی استادیار، مدیریت آموزشی، گروه علوم آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان؛

چکیده

هدف: این مقاله با هدف طراحی چارچوبی برای توسعه حرفه­ای مدرسان تربیت معلم تدوین شده ­است. در مورد توسعه حرفه­ای معلمان و اعضای هیات­علمی تحقیقات زیادی وجود دارد ولی در زمینه توسعه حرفه­ای مدرسان تربیت معلم تحقیقات چندانی در ایران صورت نگرفته­ است. در این مطالعه تلاش شده عوامل و مؤلفه­های مؤثر بر توسعه حرفه­ای مدرسان تربیت معلم شناسایی گردد. روش: این پژوهش از روش کیفی و با بهره­گیری از تئوری مفهوم­سازی بنیادی انجام پذیرفته و پس از مصاحبه با مدرسان تربیت معلم، مفاهیم و مقوله­ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج گردیده است. یافته ها: در چارچوب طراحی شده از مفاهیم و مقوله­های حاصل از مصاحبه­ها، شرایط علی در سه دسته توانمندی شناختی، رفتاری و اجتماعی و استراتژی‌ها در سه گروه تدریس در مورد تدریس، یادگیری در مورد تدریس و همسویی تدریس و یادگیری قرار گرفته­اند که زمینه­های حرفه­ای و اجتماعی با مؤلفه­های مرتبط خود، بر شرایط علی و استراتژیها تأثیر می­گذارند. برونداد این چارچوب مدرس تربیت معلم حرفه­ای است و حرفه­ای شدن مدرسان تربیت معلم علاوه‌بر پیامدهای حرفه­ای و اجتماعی متعدد، می­تواند نقطه آغازی برای تغییر و تحول نظام آموزشی باشد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: هدف از این پژوهش ارزشیابی برنامۀ درسی کارورزی چهار براساس اهداف پیش‌بینی شده؛ تحقق اهداف اسناد بالادستی، توانایی طراحی و اجرای واحد یادگیری در قالب درس‌پژوهی و تقویت عمل حرفه ای در برنامه عملیاتی ابلاغی بوده­ است. روش: روش پژوهش حاضر آمیخته و از نوع طرح مثلث‌سازی مدل همگرا می­باشد. جمع‌آوری داده‌های کمی ‌با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته و داده‌های کیفی با استفاده از مصاحبۀ نیمه­ ساختار­یا...

هدف از مطالعه حاضر، بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاه ها می باشد. طرح پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علی-مقایسه‌ای است. نمونه آماری عبارت از 210 معلم فیزیک و ریاضی در سه گروه فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاه‌های کشور می باشد که از نظر ویژگی‌های جمعیت شتاختی مشابه می باشند. هر سه گروه به وسیله پرسشنامه صلاحیت‌...

یکی از مهمترین عناصر نابرابری در آموزش و پرورش کشور، معلم و کیفیت تربیت او در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان خواهد بود. اگر پردیسهای   دانشگاه فرهنگیان در موقعیت نابرابر باشند محصول دانشگاه که همان معلمان می­باشند به شیوه نابرابر و کیفیت نابرابر تربیت خواهند شد. رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت نیروی متعهد و متخصص برای آموزش و پرورش است. اگر پردیس­های دانشگاه فرهنگیان در موقعیت­های نابرابر باشند، محصول ...

مقدمه: کارآیی نظام‌های آموزشی متأثر از عملکرد معلمان است. معلمان فرهیخته و کارآمد از ظرفیت تغییر و نوآوری برخوردارند و کیفیت عملکرد و شایستگی حرفه‌ای‌شان، تسهیل کننده توسعه نظام آموزشی است. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مؤلفه‌های شایستگی حرفه‌ای دانشجو- معلمان دوره ابتدایی بر اساس ادبیات و دیدگاه صاحب‌نظران حوزه تربیت معلم بود.. روش کار: پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل اسنادی و مصا...

هدف از این پژوهش بیان و تحلیل تجارب معلمی بنده از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان با روش خودکاوی روایتی بود.منبع داده های پژوهش، تجارب و خاطرات اینجانب؛ دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه ی روایت نگاری تنظیم گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد آشنایی با حرفه ی معلمی از طریق علاقه ی خود نویسنده نسبت به این حرفه، از طریق خانواده، برخی معلمان، امنیت شغلی و ... باعث شد تا اینجانب به معلمی گرایش...

در این مقاله نویسنده ، خود پژوهی را به عنوان یکی از روشهای تحقیق معلمان و مدرسان تربیت معلم معرفی می کند که می تواند در توسعه حرفه ای آنها ، نقش مهمی ایفا کند. این مقاله از طریق بررسی سیر شکل گیری و تحول خودپژوهی ، ضمن ارایه تعاریف مختلف برای آن از دید صاحب نظران ، تفاوت خودپزوهی با کنش پژوهی ، ویژگیهای خودپژوهی و چگونگی انجام یک پژوهش خودپژوهی را بررسی می کند. یکی از ویژگی های جالب خودپژوهی ، ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود