× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

عفونت همزمان آدنوویروس با ویروس انفلوانزای خوکی نوع A و آدنوویروس با ویروس سینسیشیال تنفسی: گزارش دو مورد

نویسندگان

  • رضایی, فرهاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • شاطی‌زاده ملک‌شاهی, سمیه دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • ناصری, مریم دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • یاوریان, ژیلا دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

Background: Respiratory virus infections represent a major public health problem because of their worldwide occurrence, ease of spread in the community and considerable morbidity and mortality. They are one of the most common reasons for hospitalization of children under the age of six. In some cases, infection with two different viruses increase the severity of disease which lead to the hospitalization.Case presentation: Among 202 samples related to children under the age of six with respiratory infections, two dual infections of Adenovirus with other respiratory viruses with PCR test were detected.Conclusion: Mixed respiratory viral infections are sometimes associated with severe disease and recognition of coinfection is important. Dual infections of Adenovirus with respiratory syncytial virus (RSV) and Swine origin influenza A (H1N1) virus were demonstrated. The evidence showed that the co-infection of Adenovirus with swine origin influenza A (H1N1), has increased the severity of disease which lead to the hospitalization.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

  مقدمه. انفلوانزای (H1N1 (Swine Flu توسط بعضی از ویروس­های خانواده اورتومیکسوویریده ایجاد می­شود که در جمعیت خوک­ها اندمیک است. گونه­های اندمیک در خوک­ها تحت عنوان ویروس انفلوانزای خوکی شناخته می­شوند که به­طور شایع مربوط به گروه A و به ندرت گروه C هستند. انسان­ها به­طور معمول و در شرایط عادی به این بیماری مبتلا نمی­شوند. لیکن مواردی از عفونت انسانی تا­کنون گزارش شده است. علایم انفلوانزای H1N1...

  فراهم آوردن راهنمایی قابل تجدید نظر درخصوص چگونگی استفاده از داروهای ضد ویروس به منظور درمان بیماران مبتلا و همچنین پروفیلاکسی دارویی در برابر عفونت با ویروس آنفلوانزای H1N1) A) با منشاء خوکی. این راهنما،‌ نحوه برخورد دارویی با بیماران قطعی، موارد متحمل یا مشکوک و همچنین موارد تماس نزدیک با عفونت انفلوانزای با منشاء خوکی را شامل شود.

چکیده زمینه و هدف: عفونت های دستگاه تنفسی از شایع ترین بیماری های عفونی دنیا در بزرگسالان و کودکان بوده و حدود 80 تا 90 درصد از آن ها توسط 4 ویروس از جمله آدنوویروس ایجاد می گردند. تا کنون 51 سروتیپ از آدنوویروس ها در عفونت های مختلف ناشی از آن معرفی شده است. امروزه روش های ملکولی حساس ترین روش برای تشخیص آدنوویروس در نمونه های بالینی است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین شیوع آدنوویروس در بیماران...

Background and purpose: There are different etiological agents of lower respiratory tract infections in children. Rate of their role is based on the age of patients, season, geographical areas and the used diagnostic methods. Âim of this study is to determine rate of infections causecl by these viruses in the patients admitted for lower respiratory tract infection Materials and methods: Çh...

در سال 2015 بدنبال وقوع همه گیری یک بیماری ویروسی در امریکای جنوبی وضعیت اضطراری از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شد. این بیماری که بعدها مشخص شد تب زیکا است ناشی از بروز مجدد یک بیماری ویروسی بوده که از حدود 70 سال قبل شناسایی شد. علائم این این بیماری بصورت غیر اختصاصی و شبیه اغلب عفونتهای ویروسی است. شاید اهمیت اصلی این بیماری ویروسی در ایجاد عوارض آن در خانمهای باردار بخصوص میکروسفالی باشد. ...