عوامل اثرگذار بر انتخاب روش تأمین فناوری: مطالعه موردی فناوری سویه در شرکت دارویی سیناژن

نویسندگان

  • امیر البدوی گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • سجاد شکرچیان دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده

نحوه تأمین فناوری یکی از مسائل مهم مدیریت راهبردی بنگاه‌هاست که در سال‌های اخیر توانسته است پژوهش‌های زیادی را به خود اختصاص دهد. با وجود انجام مطالعات متعدد، هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر نحوه تأمین فناوری در کشور ایران با ویژگی‌های خاص خود احساس می‌شود. علاوه بر این، لازم است عوامل اثرگذار در هر صنعت به طور خاص، بررسی و شناسایی شوند. مقاله حاضر سعی دارد عوامل اثرگذار بر انتخاب نحوه تأمین فناوری در صنعت زیست دارویی ایران را با مطالعه موردی یکی از بنگاه‌های این صنعت، مشخص کند. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه با کارمندان شرکت سیناژن، کارمندان انستیتوپاستور و سیاست‌گذاران حوزه زیست‌فناوری و همچنین منابع آرشیوی جمع‌آوری و با استفاده از روش نظریه‌سازی بنیادی تحلیل شده‌اند. «فرصت رسیدن به محصول»، «نیاز به تایید»، «میزان وجود زیرساخت تولید سویه در کشور»، «ترس از تحریم فناوری» و «قابلیت‌های فناورانه بنگاه» به عنوان عوامل اثرگذار بر نحوه تأمین فناوری سویه شناسایی گردید و در مورد نحوه اثرگذاری هر یک از آنها فرضیاتی توسعه داده شد. علاوه بر آن، «ویژگی‌های صنعت زیست‌دارو» به عنوان عامل زمینه‌ای مورد شناسایی قرار گرفت

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری¬سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه‌ی فناوری نانو در ایران

در ایران حدود یک دهه می‌باشد که فناوری نانو با نرخ رشد سریعی در حال تبدیل شدن به یک مزیت رقابتی برای کشور است. در این میان لازمه‌ی دست­یابی به مزیت­های رقابتی در حوزه­ی فناوری نانو تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی می‌باشد. در این پژوهش نگارنده بر اساس مدل اومام به دنبال پاسخ به این سؤالِ اساسی است که چه عواملی بر انتخاب راهبردهای تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهیِ فناوری نانو در ایران تاثیر دارد؟ این پژوهش ...

متن کامل

اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه نظام مدیریت دانش در مراحل چرخه مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)

1 چکیده در این مقاله، به شناسایی عوامل تأثیر گذار بر توسعه مدیریت دانش در مراحل مختلف چرخه مدیریت دانش در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی پرداخته شده و سپس این عوامل در مراحل مختلف چرخه مدیریت دانش اولویت بندی شدند. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از یک پرسشنامه توزیع شده میان خبرگان، کلیه فعالیت‌های مربوط به هر مرحله از چرخه مدیریت دانش به صورت بومی در شرکت مذکور شناسایی شدند. سپس با پرسشنامه دوم...

متن کامل

الگوی توسعه درونزای صنعت زیست داروی کشور: مطالعه موردی شرکت سیناژن

امروزه نمی‌توان نگاه به فرایند ‌همپایی را به بررسی نحوه‌ی ارتباط میان دو منبع داخلی و خارجی دانش تقلیل‌داد و نیاز است جهت رسیدن‌ به فهمی عمیق‌تر از علل موفقیت و شکست این فرایند در فضاهای‌ مختلف، رویکرد جدیدی در پیش گرفته‌شود. در رویکرد تحلیل جامع مورد به شناسایی عوامل بیرونی و درونی کیس مورد بررسی و نحوه ارتباط سیستمی آن‌ها پرداخته‌می‌شود و سعی‌می‌گردد به‌کمک آن دشواری‌های موجود در مسیر ‌شرکت‌ه...

متن کامل

تعیین عوامل موثر در انتخاب روش همکاری میان بنگاه‌ها: مطالعه موردی دربنگاه های فناوری اطلاعات ایران

همکاری میان بنگاه‌ها در دو دهه گذشته به شدت مورد توجه مدیران قرار گرفته است. انگیزه‌های گوناگونی برای ایجاد همکاری میان دو یا چند بنگاه وجود دارد. دسترسی به مهارت و دانش فنی، تامین مالی، کسب مزیت رقابتی و محدود کردن و مدیریت ریسک می‌تواند انگیزه همکاری میان بنگاه‌ها باشد. بنگاه جهت نیل به هدف مورد نظر در همکاری، نیازمند به استفاده از روش همکاری مناسب است. انتخاب روش همکاری مناسب در موفقیت و شکس...

متن کامل

شناسایی عوامل اثرگذار بر ایجاد بانک‌های مجازی ایده (مطالعه موردی در شرکت مخابرات خراسان رضوی)

امروزه اقتصاد مدرن، بیش‌تر مبتنی بر اطلاعات، نوآوری و خلاقیت غیرملموس و هم‌چنین توانایی آن بر آسانی گسترش قابلیت اقتصادی بهره‌برداری از ایده‌ها به‌منظور خلق محصولات و ارایه‌ی خدمت‌های جدید است. اهمیت نوآوری وایده‌های جدید در حفظ مزیت‌های رقابتی وجود این دوره را برای صنعت مخابرات توجیه می‌کند. بر این اساس، این تحقیق کیفی درپی شناسایی عوامل اثرگذار برایجاد بانک مجازی ایده در صنعت مخابرات است. اطل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 4

صفحات  162- 192

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021