× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

عوامل مؤثر بر امنیت شغلی کارکنان سازمان‌ها (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

نویسندگان

  • لیلا بنیاد دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی (توسعه‌ی اقتصادی) دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

امنیت شغلی یکی از مسائل مورد توجه سازمان‌ها به‌خصوص در چند دهه‌ی اخیر می‌باشد. پیچیده‌تر شدن و گسترش روزافزون فرایند تقسیم کار و نیاز به تخصص‌های جزئی در زمینه‌های مختلف مستلزم استفاده از کارشناسان و تکنسین‌های مختلف می‌باشد در این میان امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان سازمان‌هاست. فراتحلیل حاضر با هدف بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر امنیت شغلی در ایران انجام گرفته است. در روش فراتحلیل جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مقالات علمی ـ پژوهشی و کنفرانسی است که از سایت‌های معتبر مانند نورمگز، مگ‌ایران، پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی طی سال‌های 1380 تا 1396 با موضوع امنیت شغلی جمع‌آوری شده‌اند در نهایت 19 پژوهش انتخاب و با نرم‌افزار فراتحلیل CMA2 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان دادند که در مجموع رابطه‌ی 28 متغیر، سه متغیر بیشترین تأثیر را بر امنیت شغلی کارکنان داشته‌اند. نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه‌ی اثر توانمندسازی کارکنان و امنیت شغلی با 57/0 و اندازه‌ی اثر رضایت شغلی و امنیت شغلی با 52/0 در حد بالا قرار دارند؛ همچنین رابطه‌ی تعهد سازمانی و امنیت شغلی در مطالعات مرور شده معادل 43/0 و در حد متوسط ارزیابی شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: با توجه به اهمیت موضوع احساس امنیت اجتماعی زنان تحقیقات زیادی در چند دهه اخیر در این باره انجام شده است. تعدد و تنوع تحقیقات انجام‌شده و نتایج متناقض حاصل از آن‌ها و نداشتن یافته واحد از یک‌سو، ممکن است، این تصور را ایجاد نماید که انجام این تحقیقات بیهوده و موجب اتلاف هزینه می‌گردد. بنابراین نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل برای جمع‌بندی و خلاصه کردن نتایج این تحقیقات در این حوزه ...

در سال‌‌های‌ اخیر، با توجه به اهمیت نشاط اجتماعی در ایران، تحقیقات متعددی در این حوزه انجام شده است. با در نظر گرفتن فراوانی و تنوع تحقیقات انجام‌شده در زمینه نشاط اجتماعی‌، نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل در این حوزه احساس می‌‌شود. اصلی‌‌ترین سؤال پژوهش حاضر این است که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در تحقیقات انجام‌شده در ایران کدام‌اند؟ جامعه آماری تحقیق همه مقالات معتبر...

گردشگری مذهبی به عنوان یکی از اشکال گردشگری، از جمله پررونق­ترین گردشگری­ها در زمان حاضر است. بررسی پیشینه­ی مطالعات در این زمینه نشان می­دهد که گردشگری مذهبی پیامدهای متنوعی دارد. به همین منظور در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل و با تأکید بر نظریه‌ی کارکردگرایی پارسونز به بررسی گردشگری مذهبی و کارکردهای مثبت و منفی آن در جامعه‌ی ایرانی پرداخته شد. با توجه به نظریه‌ی پارسونز، اثرات گردشگر...

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. با توجه به اینکه از طرفی عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل‌توجهی بر روی وقوع جرم دارد، از طرف دیگر، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران صورت گرفته؛ ولی جمع‏بندی فراگیری از این تحقیقات وجود ندارد، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مهم‏ترین عوامل اقتصادی مؤ...

گردشگری مذهبی به عنوان یکی از اشکال گردشگری، از جمله پررونق­ترین گردشگری­ها در زمان حاضر است. بررسی پیشینه­ی مطالعات در این زمینه نشان می­دهد که گردشگری مذهبی پیامدهای متنوعی دارد. به همین منظور در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل و با تأکید بر نظریه ی کارکردگرایی پارسونز به بررسی گردشگری مذهبی و کارکردهای مثبت و منفی آن در جامعه ی ایرانی پرداخته شد. با توجه به نظریه ی پارسونز، اثرات گردشگر...

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. با توجه به اینکه از طرفی عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی وقوع جرم دارد، از طرف دیگر، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران صورت گرفته؛ ولی جمع‏بندی فراگیری از این تحقیقات وجود ندارد، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مهم‏ترین عوامل اقتصادی مؤ...