عیب یابی بلبرینگ توسط آنالیز سیگنال های ارتعاشی

نویسندگان

چکیده

طی دهة گذشته، پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینة تشخیص عیوب انجام شده است. پژوهشگران در رشته‌هایی چون پزشکی، مهندسی، علوم تجربی، تجارت و اقتصاد، روش‌های متنوعی را برای تشخیص عیب (خرابی) یا شرایط غیرعادی، شناسایی دقیق یا جداسازی اجزای معیوب و تصمیم‌گیری دربارة اثر بالقوه اجزای خراب یا در حال خرابی ایجاد کرده‌اند. استفاده از روش‌های نوین نگهداری و تعمیرات نظیر برنامه‌های پایش وضعیت با روش آنالیز ارتعاشات اطلاعات گسترده‌ا‌ی در مورد عملکرد ماشین‌آلات در اختیار مهندسان قرار می‌دهد که آنها را در برنامه‌ریزی، هدایت، کنترل و بهینه‌سازی یاری می‌دهد. در این مقاله، روشی مطمئن مبتنی بر تحلیل سیگنال ارتعاشی برای عیب‌یابی بلبرینگ ارائه شده است. بلبرینگ مورد بررسی، بلبرینگ آلترناتور تراکتور مسی فرگوسن 285 می‌باشد. برای این منظور، سیگنال‌های ارتعاشی در حوزة زمان از بلبرینگ، در دو حالت سالم و معیوب (عیب ساچمه) گرفته و بسامدهای اصلی بر طیف ارتعاشی حالت سالم و معیوب مشخص شد. دامنة ارتعاشی بسامدهای اصلی در حالت معیوب به‌دلیل وجود خرابی در بلبرینگ نسبت به حالت سالم افزایش یافته است. با این افزایش دامنه می‌توان معیوب‌بودن بلبرینگ را نتیجه گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عیب یابی تجربی بلبرینگ با استفاده از مشخصه های رفتار آشوبناک سیگنال ارتعاشی

تشخیص عیب در بلبرینگ ها بویژه در مراحل اولیه با سیگنال های ارتعاشی غیرساکن و پیچیده ی همراه با نویز بسیار مشکل است. همچنین، بسیاری از مکانیزم های شکست و شرایط عملیاتی نامطلوب در بلبرینگ ها شامل ویژگی های دینامیکی غیرخطی می باشند. یکی از رفتارهای دینامیکی که در سیستم های غیرخطی رخ می دهد، رفتار آشوبناک می باشد. در این مقاله، به بررسی رفتار آشوبناک سیگنال های ارتعاشی بلبرینگ پرداخته شده است. برای...

متن کامل

عیب یابی سازه‌ها به کمک داده های ارتعاشی

در این مقاله سه روش عیب‏یابی نرمی، تحلیل اجزای اصلی و تحلیل اجزای مستقل معرفی خواهند شد. به ‌علاوه، انجام آزمایش ارتعاشی به منظور استخراج پارامترهای مودال مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اندازه‌گیری دقیق توابع پاسخ فرکانسی نقطه‌ای به منظور نرمال سازی شکل مودها و محاسبه ماتریس نرمی نیز به عنوان ملزومات این روش مطرح خواهند شد. در عین حال، روش تحلیل اجزای اصلی به مثابه روشی کارآمد به همراه نتایج عددی ...

متن کامل

عیب یابی غیرمخرب سازه ای بکمک تحلیل علائم ارتعاشی

هدف این مقاله ارائه روشی تحلیلی برای نقص یابی سازه های انعطاف پذیر نامیرا از طریق اطلاعات مودال(فرکانسهای طبیعی و شکل مودها) است. در گزارش حاضر ضمن مرور مباحث گذشته، سعی شده است که از روابط جابجایی مقادیر و بردارهای ویژه برای ایجاد دستگاه روابط بین جابجایی فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای یک سیستم ارتعاشی با خواص فیزیکی اجزاء ان استفاده شود. سپس نقص یابی سازه از طریق حل دستگاه معادلات اخیر صورت می ...

متن کامل

عیب یابی گیربکس ها و بلبرینگ ها با استفاده از داده های ارتعاشی

بحث تعمیر و نگهداری مبتنی بر پایش وضعیت، یکی از موضوعات مهم و کاربردی در صنایع می باشد. در بین روش های مختلف پایش وضعیت، آنالیز ارتعاشات و عیب یابی ماشین آلات از طریق تفسیر سیگنال ارتعاشی، به عنوان یکی از روش های غیر مخرب و قابل اجرا در حین کارکرد دستگاه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرخ دنده ها و بیرینگ های غلتشی از جمله تجهیزاتی هستند که به وفور در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند و شاید ک...

عیب یابی یاتاقان های غلتشی با استفاده از آنالیز ارتعاشی

یاتاقان های غلتشی یکی از اجزاء حیاتی در ماشین آلات دوار هستند. بنابراین تشخیص سریع عیوب در برینگ ها، برای پیشگیری از آسیب رساندن به سایر اجزاء یک ماشین، امری حیاتی است. سیستم های پایش وضعیت ما را در تشخیص و پیش بینی خرابی های برینگ یاری می دهند. در این پایان نامه به منظور تشخیص عیب در یاتاقان های غلتشی، ابتدا روی مدل های تئوری و عملی شبیه سازی رفتار ارتعاشی برینگ ها، همچنین تکنیک های پردازش سیگ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 8

صفحات  77- 83

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021