غدد بویائی در سن ها

نویسنده

  • حسن داروغه .
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سن قدی و سن استخوانی در بلوغ زودرس درمانگاه غدد اطفال بیمارستان امام، 79-1372

Background: The first step in assessment of children with precocious puberty is to determine whether the cases are of benign nature or have more serious causes. It seems that two criteria of "height age" and "bone age" are helpful for this decision. Materials and Methods: To evaluate the usefulness of those criteria, a retrospective study of 74 children (50 girls and 24 boys) with precocious pu...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مقایسه اثر عصاره پروتئینی استخراج شده از بذر سه گونه گیاهی روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز غدد بزاقی سن گندم

سن معمولی گندم، (Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae یکی از آفات مهم گندم و جو است که از دانه­ های آن­ ها تغذیه می­ کند، بنابراین این آفت در محیطی غنی از کربوهیدرات زندگی می­ کند و برای بقای خود، وابستگی بسیار زیادی به آنزیم­ های کربوهیدراز دارد. آنزیم­ آلفا-آمیلاز نقش مهمی در گوارش سن گندم بر عهده دارد. هدف از مطالعه­ ی حاضر، بررسی اثر عصاره­ ی پروتئینی دانه­ های گیاهان لوبی...

متن کامل

تومورهای غدد بزاقی در کودکان

زمینه و هدف: تومورهای غدد بزاقی در کودکان نادر و کمتر از 10% تومورهای سر و گردن را شامل می شوند. با این حال آشنایی با آنها ضروری است. هدف از این مطالعه مروری بر شایع ترین تومورهای غدد بزاقی در کودکان می باشد. مواد و روش ها: جستجو با استفاده از کلمات کلیدی تومور، غدد بزاقی، کودکان درPubmed و Medline و Google انجام شد و تعداد 37 مقاله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تومورهای غدد بزاقی به...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1,2

صفحات  55- 66

تاریخ انتشار 1987-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021