قابلیت رسوب‌دهی واحدهای زمین‌شناسی حوزه آبخیز قره‌کهریز

نویسندگان

  • علی‌اکبر داودی‌راد مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی
  • نادرقلی ابراهیمی استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده

به­‌منظور بررسی و مقایسه تاثیر واحد­های­ زمین‌شناسی در میزان رسوب­دهی حوزه آبخیز قره‌کهریز شهرستان اراک ابتدا با تلفیق نقشه‌­های پایه شامل تیپ اراضی، زمین‌شناسی، ‌شیب و پوشش گیاهی، نقشه واحدهای کاری تعیین شد. سپس از طریق مدل MUSLE میزان رسوب­دهی سیلابی در هر یک از واحدهای همگن برآورد شد. در راستای اهداف تحقیق واحد­هایی که­ از نظر مساحت گسترش زیادی در منطقه داشت و همچنین، از نظر کاربری اراضی­، شیب و پوشش گیاهی تقریبا یکسان بوده و تنها تفاوت آن‌ها مربوط به جنس سازندهای زمین‌شناسی بود، انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد،­ بیشترین رسوب­‌دهی را ترکیبی از واحد­های­ مارنی و آهکی منطقه به خود اختصاص داده است. میانگین رسوب‌دهی در زمان سیلاب‌های منفرد در این واحد حدود 13.34 تن در هکتار برآورد می­شود. کمترین میزان رسوب‌دهی مربوط به واحد JS است که متشکل از ماسه‌سنگ‌های ژوراسیک  بوده که میزان رسوب‌دهی آن در حدود 0.20 تن در هکتار برآورد می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قابلیت رسوب دهی واحدهای زمین شناسی حوزه آبخیز قره کهریز

به­ منظور بررسی و مقایسه تاثیر واحد­های­ زمین شناسی در میزان رسوب­دهی حوزه آبخیز قره کهریز شهرستان اراک ابتدا با تلفیق نقشه ­های پایه شامل تیپ اراضی، زمین شناسی، شیب و پوشش گیاهی، نقشه واحدهای کاری تعیین شد. سپس از طریق مدل musle میزان رسوب­دهی سیلابی در هر یک از واحدهای همگن برآورد شد. در راستای اهداف تحقیق واحد­هایی که­ از نظر مساحت گسترش زیادی در منطقه داشت و همچنین، از نظر کاربری اراضی­، شی...

متن کامل

مقایسه توان رسوب‌دهی واحدهای سنگ‌شناسی با استفاده از شاخص نسبی رنگ رسوبات (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ورتوان- قزوین)

ت. خاک یکی از اصلی­ترین سرمایه­های ملی هر کشوری است که باید تدابیر جدی برای حفظ، نگهداری و احیاء آن اتخاذ گردد. نخستین گام برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های حفاظت و کنترل فرسایش خاک، کسب اطلاع از میزان فرسایش و تعیین اهمیت نسبی منابع رسوب و در نتیجه شناسایی مناطق بحرانی در داخل حوزه آبخیز می‌باشد. هدف اصلی این تحقیق تعیین توان نسبی هر یک از واحدهای سنگ­شناسی حوضه ورتوان در تولید رسوب حوزه، از ط...

متن کامل

نقش رسوب‌زایی سازندهای زمین‌شناسی و تعیین سهم استانی حوزه آبخیز سد شهید عباسپور (حوزه آبخیز کارون 1)

احداث سد‌های مخزنی در سرشاخه رودخانه‌های بزرگ کشور و افزایش و پایداری عمر مفید آنها به منظور امکان اجرای طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای نقش مهمی در توسعه پایدار مناطق خشک و بیابانی در حوزه مرکزی ایران دارد. از جمله محدودیت‌ها در مناطق بیابانی کمبود آب و در حوزه‌های آبخیز سدها، فرسایش و تولید رسوب است. از آنجائی که تولید رسوب در یک حوزه آبخیز تحت تأثیر عوامل مختلف زمین شناسی و اقلیمی است، در این م...

متن کامل

ارزیابی فرسایش و رسوب‌دهی در حوزه آبخیز کرج با استفاده ‏از مدل هیدروفیزیکی

در اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش در حوزه آبخیز کرج، به‌ منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، لازم است ابتدا مناطق حساس به فرسایش در آن شناسایی و اولویت‌بندی شوند. با توجه به‌ وجود سد کرج در این حوضه و مسئله کاهش عمر مفید آن، در این تحقیق از مدل هیدروفیزیکی برای به‌ کارگیری عوامل اصلی فرسایش و نیز امکان برآورد نسبتاً دقیق وضعیت فرسایش و رسوب، بدون نیاز به بررسی‌های گسترده و زیاد می...

متن کامل

ارائه الگوی اصلاحی- تکمیلی برنامه‌های آبخیزداری به منظور کاهش رسوب‌دهی در حوزه آبخیز هفتان تفرش

چکیده فرسایش خاک در حوزه­های آبخیز باعث تضعیف پوشش اراضی و کاهش کمیت و کیفیت منابع آبی می­شود. بنابراین ضرورت دارد که با شناسایی منابع تولید رسوب در مقیاس سطحی (دامنه) و خطی (آبراهه و رودخانه)، نوع و حجم عملیات آبخیزداری اصلاحی- تکمیلی به منظور کاهش فرسایش و رسوب­دهی در مکان­های بحران­زا مشخص شود. هدف از تحقیق حاضر نیز ارزیابی توزیع مکانی برنامه­های آبخیزداری اجرایی سال­های 74-1371 در حوزه آبخ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 4

صفحات  543- 551

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021