قرآن چگونه هدایت می کند

نویسنده

  • دکتر محمد دزفولى
چکیده مقاله:

خداوند برای هدایت بشر کتابی به نام قرآن را نازل فرمود. در این کتاب، اصول کلی اعتقادات اسلامی آمده است اما جزئیات بسیاری از مسائل ذکر نشده است. خداوند آن جزئیات را به صورت مفضل برای پیامبر (ص) شرح فرمود و پیامبر هم به علی (ع) دستور دادند تا همه را بنویسند. در این مقاله اثبات شده است که قرآن کریم بدون آن جزئیات نمی تواند مورد استفادهء کامل قرار گیرد زمانی می توان قرآن را فهمیدکه آن شرح ها و جزئیات هم که حدیث نامیده می شوند مورد استفاده واقع شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استعاره چیست و چگونه تحول سازمانی را تسهیل می¬کند؟

استفاده از استعاره¬ها در جهت تسهیل فرایند تحول سازمانی، یکی از بزرگترین دستاوردهای پژوهشگران و مشاوران سازمان در سال¬های اخیر می¬باشد. گرچه به عقیدة بسیاری، استعاره¬ها از گذشته¬های دور در زبان نقش مهمی داشته¬اند و مدت‏هاست که به صورت عملی وارد مدیریت شده-اند، اما استفاده از آن‏ها به صورت هدف¬دار و برنامه¬ریزی‏شده توسط مدیران و مشاوران عمر چندانی ندارد. در نتیجه علی‏رغم حجم قابل توجهی از ادبیات ...

متن کامل

خوانشی بر کتاب هنر چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند

این مقاله تلاشی است برای نقد کتاب «هنر چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند» نوشته آلن دوباتن و جان آرمسترانگ. مبانی این کتاب همچون نگاه دیویی بر احیاء پیوند تجربه زیبایی شناسی و زندگی عادی تکیه دارد. بر اساس اندیشه پراگماتیستی دیویی اگر هنر را در جایی دور قرار داده و سپس به تمجید از آن پرداخته و یا اینکه خود را صرفا به این مشغول کنیم که آثار هنری بزرگ را برگزینیم و تنها به بررسی آن ها همت بگ...

متن کامل

دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند؟

ایناین تحقیق به بررسی مصادیق حمایت دولت از رشد مبتنی بر نوآوری بنگاه‌های بزرگ می‌پردازد. نقش بنگاه-های بزرگ در توسعه اقتصادی، زمانی مهم‌تر می‌شود که از طریق نوآوری بتوانند محصول/ خدمت جدید به بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه کنند. به همین دلیل دولت‌ها با کمک به رشد و توسعه توانمندی نوآوری در بنگاه‌های بزرگ، می توانند زمینه را برای رشد و سودآوری این بنگاه‌ها و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور فراهم ک...

متن کامل

کویرچیست؟کجا کویرخوانده می شود؟ کویر چگونه ایجاد می شود؟

کویرها به عنوان پدیده های ژئومورفولوژیکی نشان دهنده قلمرو آب و هوای خشکهستند که در آن ها میزان و تعرق بالقوه سالانه، بیشتر از متوسط بارش سالانه آن است .کویرها از دیدگاه صاحب نظران مختلف دارای ویژگی هایی می باشند که مهمترین آن هاعبارتند از :ویژگی پلایایی بودن برخی از آن ها که ویژگی ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی می باشد،بالابودن سطح ایستایی در آن ها، بالابودن میزان نمک ها در خاک و آب های زیرزمینی،...

متن کامل

چگونه استراوسن میان معرفت‏شناسی، هستی‏شناسی و منطق وحدت ایجاد می کند؟

تحلیل استراوسن نوعی «تحلیل زبانی پیوندگرا» است. او بر پایه این نوع تحلیل به گستره وسیعی از مفاهیم یا تصورات دست می‏یابد که از جمله آنها پاره‏ای مفاهیم یا سنخ-مفهوم‏های بنیادی،کلی و جامعی است که نه تنها پیشانظری یا غیرتاریخی­اند بلکه در معیت هم به یک چارچوب ساختاری شکل می‏دهند که معرفت‏شناسی، هستی‏شناسی و منطق در آن ممکن می‏شوند. او با این مبنا به این نتیجه می‏رسد که معرفت‏شناسی، هستی‏شناسی و من...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 53  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023