مؤلفه‌های نوین دیپلماسی‌‌عمومی‌‌ مدرن و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

  • جهانبخش ایزدی استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • جواد خادم زاده دانشجوی دکترا رشته سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
چکیده

پیشرفت‌های شگرف در عرصه فن‌آوری اطلاعات‌ و ارتباطات و تاثیرات آن بر تمام حوزۀ‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... باعث گردیده که امروزه بحث اصلی در حوزۀ دیپلماسی عمومی به تاثیر این پیشرفت‌های در دیپلماسی عمومی بپردازد و مبحث نوینی تحت عنوان دیپلماسی عمومی مدرن را به میان آورد. با توجه به اینکه دیپلماسی‌عمومی به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تحقق و افزایش قدرت ­نرم کشورها محسوب می‌شود این سوال پیش می­آید که مولفه‌‌های نوین دیپلماسی عمومی مدرن چه نقشی در افزایش قدرت نرم جمهوری‌اسلامی‌ایران داشته است؟ در پاسخ نیز ذکرشده با توجه به شاخص‌های دیپلماسی‌عمومی نوین نظیر برند سازی، الگوی شبکه‌ای، ارتباطات متقارن دو سویه بر محور الگوی گفتگو محور و بر مبنای دستیابی به تفاهم و هم‌فهمی، جمهوری اسلامی ایران علی رغم برخی اقدامات مثبت در سال‌های اخیر، هنوز نتوانسته به نحوه احسن از این ظرفیت در جهت افزایش قدرت نرم خود استفاده نماید. روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی تحلیلی است که به شیوه اسنادی به پردازش داده­ها می‌پردازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین

با توجه به اهمیت قدرت نرم در روابط بین الملل و تأثیر کاربرد قدرت نرم بر پرستیژ بین المللی نهادهای سیاسی، پرداختن به موضوع قدرت نرم یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی، روابط بین الملل و حتی مطالعات آکادمیک می باشد. سوال اصلی مقاله این است؛ با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و اهمیت عراق جدید در محیط راهبردی ایران، منابع فرهنگی قدرت نرم افزاری ایران در این کشور چه مؤلفه هایی را در بر م...

متن کامل

تأثیر مؤلفه‌های هویت ایرانی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

قدرت نرم، محصول و برآیند تصویرسازیِ مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومی جهان است که با به‏کارگیری ابزارهایی چون فرهنگ، پیشینه درخشان، آرمان یا ارزش‌های انسانی به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثر می‎گذارد. بنابراین، قدرت نرم پدیده‏ای اجتماعی و مرتبط با مؤلفه‌های محیطی است که به نسبت سایر ابزارهای سیاست خارجی، بیشترین تأثیرپذیری را از مؤلفه‌های هویت ملی دارد. هدف از انجام این پژوهش، ...

متن کامل

منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین

با توجه به اهمیت قدرت نرم در روابط بین الملل و تأثیر کاربرد قدرت نرم بر پرستیژ بین المللی نهادهای سیاسی، پرداختن به موضوع قدرت نرم یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی، روابط بین الملل و حتی مطالعات آکادمیک می باشد. سوال اصلی مقاله این است؛ با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و اهمیت عراق جدید در محیط راهبردی ایران، منابع فرهنگی قدرت نرم افزاری ایران در این کشور چه مؤلفه هایی را در بر م...

متن کامل

مردم‌سالاری دینی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

با توجه به شرایط جدید در نظام بین‌الملل و تغییر در ابزارهای قدرت، کشورها به ابزارهای قدرت جدیدی برای تأمین منافع و امنیت ملی و نیز حقانیت و تأیید کارهای خود روی آورده‌اند که جنبه سخت‌افزاری ندارند و با نام قدرت نرم شناخته می‌شوند. در این زمینه، یکی از منابع، نظام سیاسی یک کشور است که می‌تواند مهم‌ترین منبع قدرت نرم یک کشور باشد. در این زمینه، نظام مردم‌سالاری دینی در ایران منبع کلیدی قدرت نرم ا...

متن کامل

منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

تغییرات گسترده و جریان‌ساز محیط جهانی طی دهه‌های اخیر و کاهش مقبولیت کاربرد قدرت سخت، توجه به مظاهر قدت نرم را برای کنشگران اجتناب‌ناپذیر ساخته است. لذا کشورهای مختلف حتی در سطوح منطقه‌ای سرمایه‌‌گذاری‌های قابل‌توجهی به منظور ارتقاء منابع قدرت نرم خود انجام داده‌اند. امروزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی استحصال قدرت نرم امری نیست که هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان یکی از اعضای نظام جه...

متن کامل

منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

تغییرات گسترده و جریان‌ساز محیط جهانی طی دهه‌های اخیر و کاهش مقبولیت کاربرد قدرت سخت، توجه به مظاهر قدت نرم را برای کنشگران اجتناب‌ناپذیر ساخته است. لذا کشورهای مختلف حتی در سطوح منطقه‌ای سرمایه‌‌گذاری‌های قابل‌توجهی به منظور ارتقاء منابع قدرت نرم خود انجام داده‌اند. امروزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی استحصال قدرت نرم امری نیست که هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان یکی از اعضای نظام جه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 11

صفحات  143- 176

تاریخ انتشار 2020-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021