× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

نویسندگان

  • جهانبخش رحمانی .استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاداسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران.
  • حسن دیناروند استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه آزاداسلامی،واحد یادگار امام،تهران،ایران.
  • محمود ارونتن . دانشجوی رشته فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران.

چکیده

آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی‌ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانبه به شمار می رود . چرا که در پرتو نظام آموزشی و تربیتی است که انسان‌ها متحول می‌شوند. آموزش انسان‌ها، مهم ترین مسئله است و کسانی که در نظام آموزشی کار می کنند باید افراد بسیار محترم و با پرستیژ اجتماعی والایی باشند. که در واقع، توسعه و زمینه‌های آن را (از طریق تربیت شهروندانی آگاه و مسئول) فراهم می آورند و ارزشمندترین سرمایه‌های انسان‌های با فرهنگ، آموزش‌دیده و با شخصیت آن جامعه (شهروندان مدنی) را فراهم می‌سازد. بنابراین آموزش و پرورش زمانی در رسیدن به اهدافش موفق خواهد بود که بتواند شهروندانی آگاه، مسئول و خلاق بپرورد و این میسر نیست مگر از طریق آموزش بهینۀ شهروندی و نیز ارتقا فرهنگ شهروندی. هدف این پژوهش بررسی مبانی ارزش‌شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش بر اساس هدف بنیادین و براساس ماهیت توصیفی است. ابزار پژوهش نیز فیش‌برداری است. در پژوهش حاضر تربیت شهروندی از دیدگاه اسلام، تربیت شهروندی در نظام آموزش و پرورش ایران، جایگاه ارزش‌ها در تربیت شهروندی، مبانی تربیت شهروندی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، اهداف تربیت شهروندی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و مولفه‌های و ویژگی‌های تربیت شهروندی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی اندیشه های جان دیویی و مطهری در تربیت شهروندی است. روش مورد استفاده در این پژوهش استنتاجی و توصیفی- تحلیلی بوده است که در مرحله نخست مبانی اندیشه جان دیویی و مطهری توصیف شده و بعد دیدگاه آنان نسبت به تربیت شهروندی و مؤلفه های آن تحلیل و تبیین شده است. بر این اساس نتیجه به دست آمده حاکی از آن شد که تربیت شهروندی رکنی مهم در جامعه و در کلی...

     تمایل به رفتار شهروندی سازمانی به علت رقابت­های روزافزون جهانی، برای نوآوری، انعطاف‌پذیری، بهره­وری و پاسخگویی به شرایط بیرونی، پیوسته در حال افزایش است. در سازمان­های آموزش محور، همانند آموزش و پرورش، مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهمتر و اساسی­تر دارد و به تعبیری عملکرد سازمان بیشتر تحت تاثیر عملکرد مدیران آن است. حال رفتار شهروندی سازمانی مدیران به­ عنوان فاکتوری مهم می­تواند تاثیر چشمگیری...

هدف از انجام این تحقیق آگاهی از مبانی، اصول و فرایند تألیف کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در ایران و پیشنهاد اصول و فرایند مناسب برای آن است. پژوهش حاضر در دومرحله انجام شده است؛ در مرحله اول به روش مطالعه اسنادی و نظرخواهی از مؤلفان کتاب‌های درسی شاخص‌ها انتخاب شد و در مرحله دوم به کمک این شاخص‌ها ، فرایندها و اصول تألیف کتاب درسی از نظر تعدادی از صاحب‌نظران بررسی شد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش...

هدف این پژوهش کیفی از نوع مطالعه­ موردی، طراحی چارچوب برنامه درسی دوره­ کاردانی تربیت مربی پیش‌دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بود. مشارکت‌کنندگان بالقوه، سه گروه شامل متخصصان موضوعی در حوزه­ پیش‌دبستانی، روان‌شناسان تربیتی آشنا با حوزه­ آموزش و پرورش پیش‌دبستانی؛ و متخصصان برنامه‌ درسی در حوزه آموزش و پرورش پیش‌دبستانی کشور بودند که به شیوه هدف‌مند و با استفاده از روش نمونه‌گ...