مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله درصدد است تا مبانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر نظام‌های اقتصادی بررسی و تنقیح کند. غفلت از مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی این سیاست‌ها، موجب می‌شود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریه‌های جریان اصلی اقتصاد به‌ویژه اقتصاد نئوکلاسیک گرفته تا اقتصاد اسلامی برای تحقق این سیاست‌ها پیشنهاد شود. پرسش مقاله این است که کدامین نظام اقتصادی از ظرفیت و توان تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار است؟ برای تبیین این مسئله، ابتدا تعریف مختصری از اجزای تشکیل‌دهندۀ نظام اقتصادی ارائه می‌شود و سپس با تحلیل عناصر سیستمی اقتصاد مقاومتی، نظام اقتصادی متناسب برای تحقق این سیاست‌ها بررسی می‌شود. فرضیه مقاله این است که با توجه به ویژگی و ظرفیت نظام اقتصاد اسلامی، به نظر می‌رسد که نظریه بازار اسلامی و مفاهیم حق معاش و عدالت تولیدی در قلمرو اقتصاد اسلامی می‌تواند مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی را توضیح دهند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مبانی فقهی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر تولید داخلی

نظریه اقتصاد مقاومتی که سعی دارد اصول و شاکله اصلی اقتصاد کشور را شکل دهد و امروزه توسط ولی فقیه جامعه اسلامی مطرح شده است، مبتنی بر مبانی نورانی فقه اسلامی و قواعد فقهی مختلف و آیات قران کریم و روایات پیشوایان معصوم علیهم السلام و مکتب اقتصاد اسلامی می باشد که تاکید بسیار دقیقی بر نیروها و توان درونی جامعه اسلامی دارد و در رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایه داری لیبرال و اقتصاد وابسته و مصرف قر...

مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و روایات

مکتب اسلام، به گواهی تاریخ یکی از موفق ترین و کارآمد ترین مکاتب برای بنیان نهادن یک جامعه ی سالم به شمار می رود و در اقتصاد نیز از مکاتب ساخته ی دست بشر، پر توفیق تر و کار آمد تر است. الگو ها و مبانی ای که قرآن کریم برای حل مشکلات پیشنهاد می دهد، همواره توانسته است جامعه را از بحران های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، و... برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با الهام ...

15 صفحه اول

نگرش سیستمی و مفهوم آنتروپی در اقتصاد

در دهه‏های اخیر، رویکرد کلی‏نگر و یا رویکرد سیستمی در نحوة نگرش پژوهشگران در زمینه‏های گوناگون علمی تأثیرگذار بوده است. در این رویکرد کلی‏نگر، مدل‏ها، اصول، و قوانینی یافت می‏شوند که، بدون توجه به نوع خاص عناصر متشکل و روابط و نیروهای بین‌عنصری، بر سیستم‏های عمومی حاکم‌اند. یکی از این قوانین جهان‌شمول از دیدگاه سیستمی، قانون دوم ترمودینامیک است و آنتروپی، از مهم‌ترین خاصیت سیستم‏های فیزیکی و مف...

متن کامل

برآورد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی

در این مطالعه، با در نظر گرفتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به ادبیات موجود در زمینه مقاومت اقتصادی، شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری مقاومت اقتصادی ایران ارائه می‌گردد. شاخص اول بر اساس منابع آماری جهانی و در بازه سال‌های 2001 تا 2014 میلادی برای 140 کشور مختلف با تواتر سالانه محاسبه می‌شود و هدف از آن، رصد کردن جایگاه ایران در میان کشورهای جهان از منظر مقاومت اقتصادی و اجزای تعیین‌کننده آ...

متن کامل

بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

هرچند اقتصاد مقاومتی به‌طورعمده به‌عنوان الگوی برخاسته از نظام اقتصادی اسلام معرفی شده، ولی تصویر مشخصی از نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین نسبت میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی پرداخته می‌شود. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد مقاومتی یکی از کلان نظریه‌های اقتصاد اسلامی است که ناظر به تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی نظام اقتصا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 23

صفحات  33- 52

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023