× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

متابولیسم منیزیم

نویسندگان

  • محتاط, قاسم
  • محمدی ها, حسن

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

هدف از این پژوهش برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P بود. برای انجام این آزمایش‌ از تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر سویه راس 308 استفاده شد. در این آزمایش 4 سطح انرژی قابل متابولیسم به صورت سطوح افزایشی مورد استفاده قرار گرفت و میزان سایر مواد مغذی در بین تمام جیره‌ها یکسان بود. علاوه بر این، 4 سطح آنزیم نیز به جیره پایه‌ (جیره حاوی کمترین سطح انرژی قابل متابولیسم) افزود...

Background: There is increasing interest about the relationship between metabolism, obesity and function of thyroid hormones in recent decades. This study aimed to determine the validity of a “thyroid and metabolism questionnaire” and its relationship with metabolism status and function of thyroid hormones. Methods: It was a descriptive cross-sectional study on 164 people aged 20-64 years who ...