مدلسازی انرژی ساختمان اداری در شهر گرمسار با نرم‌افزار دیزاین بیلدر و بررسی تاثیر راهکارهای مختلف در بهینه سازی انرژی

نویسندگان

  • مهدی شاه حسینی مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
چکیده

سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کشورها قابل ‌توجه است و به همین دلیل، در چند دهه اخیر، در اکثر کشورهای صنعتی، اقدامات اساسی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، با استفاده از ابزارهای مختلف ازجمله تدوین مقررات و ضوابط، صورت گرفته است. در این تحقیق با بکار گیری انواع مصالحی که در جداره‌های ساختمان‌های شهر گرمسار استفاده می‌گردد، به تحلیل بار سرمایش و گرمایش ساختمان پرداخته گردید. همچنین مقایسه ضریب انتقال حرارت هر یک از مصالح استفاده‌شده بر روی دیوارهای خارجی ساختمان مدل‌سازی شده و ساختمان با مصالح پایه با توجه به شرایط اقلیمی شهر گرمسار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. درنهایت تاثیر راهکارهای مختلف در بار حرارتی ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل‌سازی مصرف انرژی ساختمان آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد سمنان، با استفاده از نرم‌افزار دیزاین بیلدر

مصرف انرژی برای برقرار کردن شرایط آسایش در ساختمان‌ها زیاد می باشد؛ بنابراین بررسی راه‌های کاهش مصرف انرژی و یا ذخیره آن ضروری هست. قبل از هر کاری باید میزان این انرژی مصرفی سنجیده شود، در این مقاله آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد سمنان را با نرم‌افزار دیزاین بیلدر مدل‌سازی کرده‌ایم؛ نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد استفاده از آجر به‌جای سنگ برای نمای ساختمان میزان 6 درصد دیوارها خارجی اتلاف حرارتی کمتری دار...

متن کامل

مدل سازی پنجره با سایبان افقی ساختمان آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد سمنان، با استفاده از نرم‌افزار دیزاین بیلدر

مصرف انرژی برای برقرار کردن شرایط آسایش در ساختمان‌ها زیاد می باشد؛ ازآنجاکه پنجره‌ها در فصول گرم می‌توانند انرژی تابشی زیادی را وارد ساختمان نمایند که منجر به افزایش انرژی سرمایشی می‌گردد، ایجاد سایه بر روی این پنجره به‌منظور جلوگیری از نفوذ آفتاب به داخل ساختمان در طول سال حائز اهمیت است. در این مقاله از سایبان افقی برای پنجره ها ی ساختمان آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد سمنان استفاده شده است و با اس...

متن کامل

بررسی تاثیر تعویض پنجره با شیشه‌های دو جداره بجای تک جداره در ساختمان اداری در اقلیم سمنان به کمک نرم‌افزار دیزاین بیلدر

علت اصلی اتلاف انرژی در بناهای کشور، علاوه بر طراحی نادرست در سبک شهر سازی بکارگیری مصالح نامناسب در اجزای مختلف ساختمان می‌باشد. در نتیجه می‌توان با اجرای برخی راهکارهای ساده از اتلاف مقدار قابل توجهی انرژی تجدید ناپذیر جلوگیری کرد. در این تحقیق، ، بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک ساختمان اداری واقع در اقلیم شهرستان سمنان با پیشنهاد جایگزینی پنجره با شیشه‌های دوجداره کم‌گسیل در جدار خارجی بجای پنجر...

متن کامل

ممیزی انرژی ساختمان مشخص در اصفهان، تاثیر عوامل مختلف و راهکارهای کاهش تلفات انرژی

انرژی به عنوان یکی از مسائل مهم جامعه ی بشری دغدغه ی بسیاری از کشورها است و در این بین صرفه جویی در مصرف انرژی نقش مهمی دارد. مصرف انرژی در ساختمان های کشور به عنوان یک بخش غیر مولد، بیشترین سهم را در بین کلیه بخش های مصرف به خود اختصاص داده است. مجموعه ای از عوامل و فاکتورها تعیین کننده ی میزان مصرف انرژی در ساختمان به شرح زیر دسته بندی می گردد: 1- شرایط آب و هوایی و اقلیمی محل احداث ساختمان 2...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 3

صفحات  44- 48

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021