مدل‌سازی ریاضی و ارائۀ روش حل برای مسئلۀ هاب سلسله‌مراتبی با درنظرگرفتن مسیریابی در پایین‌ترین سطح

نویسندگان

  • مهدی بشیری استاد دانشکدۀ فنی و مهندسی گروه صنایع، دانشگاه شاهد
چکیده

در مسئلۀ هاب سلسله‌مراتبی-مسیریابی مورد مطالعه، شبکه‌ای شامل سه سطح (مشتریان، هاب غیرمرکزی و هاب مرکزی) با هدف یافتن مکان بهینۀ استقرار هاب‌های مرکزی و غیرمرکزی، تخصیص مشتریان به هاب‌های غیرمرکزی و همچنین پیداکردن مسیر بهینه بین مشتریان و هاب غیرمرکزی، درنظر گرفته شده است. از جمله کاربردهای این مدل می‌توان به سیستم ارسال مراسلات پست، بانک‌ها، شبکه‌های دریافت و ارسال و... اشاره کرد. در این مطالعه، یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط ارائه شده و برای حل آن در اندازۀ متوسط، از الگوریتم تجزیۀ بندرز استفاده شده است. با توجه به NP-hard بودن مسئله، برای حل در اندازۀ بزرگ، از الگوریتم زنبورعسل مصنوعی استفاده شد. الگوریتم مصنوعی زنبورعسل، در مسائل پیوسته کاربرد دارد، اما در این پژوهش، با انجام­دادن تغییراتی در الگوریتم، برای حل مدل گسستۀ پیشنهادی به­کار گرفته شد. نتایج بیانگر عملکرد مناسب الگوریتم‌های تجزیۀ بندرز و زنبورعسل مصنوعی، به­ترتیب برای حل مدل در اندازۀ متوسط (25 نقطه) و اندازۀ بزرگ (80 نقطه) است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائۀ مدلی برای مسئلۀ مسیریابی اتوبوس مدرسه با درنظرگرفتن تفکیک جنسیتی

در کشور ما مسیر حرکت سرویس‌های مدارس به‌صورت تجربی و بدون درنظرگرفتن مسیر و مکان بهینة علمی تعیین می‌شود. همواره طی ‌شدن مسیرهای اضافی توسط این سرویس‌ها موجب افزایش جابه‌جایی و افزایش مصرف سوخت و صرف هزینه‌های اقتصادی هنگفت می‌شود. از این‌رو، پژوهش حاضر حرکت سرویس‌های مدارس را در تهران با درنظرگرفتن دانش‌آموزان خاص بررسی می‌کند. درنهایت، مدلی ارائه می‌شود که حرکات را تا حد ممکن به حداقل می‌رسان...

متن کامل

ارائۀ یک روش فراابتکاری ترکیبی برای مسئلۀ مکان‌یابی- مسیریابی دوسطحی با شرایط گذاشت و برداشت

در سال‌های اخیر، رویکردهای بهینه‌سازی یکپارچه در زنجیرة تأمین، به یکی از مسائل مورد توجه محققان تبدیل شده است. در این پژوهش، مدلی برای مسئلۀ مکان‌یابی- مسیریابی دوسطحی با شرایط گذاشت و برداشت ارائه می­شود؛ به‌طوری‌که بین مراکز اصلی توزیع و مشتریان، یک لایه از تسهیلات با نام انبار میانی استقرار می‌یابد. هریک از مشتریان این شبکه، علاوه­بر تقاضای دریافت کالا، هم‌زمان درخواست تحویل کالا به وسایل نق...

متن کامل

مدل‌سازی هم‌زمان مسئلۀ مکان‌یابی، مسیریابی و زمان‌بندی برای تخلیۀ افراد با درنظرگرفتن پنجرۀ زمانی و انبار چندگانه

پس از وقوع بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، یکی از مهم‌ترین عملیات امدادی، تخلیۀ افراد سالم از مناطق حادثه‌دیده به مکان‌های امن است. در این پژوهش، شبکه­ای دوسطحی متشکل از انبارهای وسایل، مناطق حادثه‌دیده و پناهگاه‌ها درنظر گرفته شده و با ارائۀ یک مدل جدید، به مکان‌یابی پناهگاه‌ها و مسیریابی و زمان‌بندی حرکت وسایل امدادی پرداخته شده است. در فرایند تخلیۀ افراد سالم، امکان برآورد تقاضا در هر منطقۀ ...

متن کامل

مدل‌سازی و حل مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه (V‌R‌P) در بخش توزیع زنجیره‌ی تأمین با درنظرگرفتن محدودیت تردد

مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه، یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت زنجیره‌ی تأمین است. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که تخصیص مطلوب وسایل به مسیرهای مختلف، تأثیر بسیار زیادی بر کاهش هزینه‌ها دارد. در تحقیق حاضر، این مسئله با درنظرگرفتن شرایط دنیای واقعی ازجمله محدودیت تردد وسایل بررسی می‌شود. پس از تشریح مسئله و تعریف متغیرها و پارامترهای آن، مدل ریاضی این مسئله توسعه داده می‌شود. باتوجه به N‌P-h‌a‌r‌d...

متن کامل

ارائة الگوریتم حل مسئلۀ چندمرحله‌ای مسیریابی امداد با داده‌های تصادفی

در مسائل مربوط به بحران، معمولاً عدم قطعیت در اطلاعات وجود دارد که در مراحل مختلف و با گذر زمان و دریافت اطلاعات لحظه‌ای کاهش می‌یابد، اما همچنان سطحی از آن‌ مشاهده می‌شود؛ بنابراین در مسائلی که اطلاعات در چند مرحله به‌روزرسانی می‌شوند، ضروری است مسئله به‌صورت بهینه‌سازی تصادفی چندمرحله‌ای، مدل‌سازی و حل شود تا تصمیم‌‌ها به واقعیت نزدیک‌تر شوند. در این مقاله، مدل چندمرحله‌ای مسیریابی برای امداد ...

متن کامل

حل مسئلة چندهدفة مکان‌یابی هاب با درنظرگرفتن ویژگی‏های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیرها با استفاده از روش تجزیة بندرز

در این پژوهش مسئلة مکان‌یابی چندهدفة تسهیلات هاب با درنظرگرفتن ویژگی‏های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیر، با تابع هدف اول، به صورت کمینه‌کردن مجموع هزینة ثابت استقرار تسهیلات هاب، به‌علاوة هزینة احتمالی حمل‌ونقل، و تابع هدف دوم، به صورت کمینه‌کردن معیارهای عدم اطمینان شبکه، مدل شده است. در این مطالعه، شاخص‏هایی از قبیل شرایط آب‌وهوایی، امنیت، نرخ تبادل ارز، و شرایط اضطراری مسیر به منزلة معیارهای ای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 51  شماره 3

صفحات  265- 279

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021