مدل‌سازی ریاضی و حل مسئلۀ زمان‌بندی تولید کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با جریان‌های معکوس

نویسندگان

  • اسماعیل مهدی زاده دانشیار مهندسی صنایع، دانشکدة مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی
  • فاطمه سلیمانی‌نیا کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکدة مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده

یکی از مسائل مهم در سیستم‌های تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر، توجه به جریان‌های معکوس درون شبکه مونتاژ/ جداسازی است. در این پژوهش، مسئلة زمان‌بندی تولید کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با رویکرد جریان‌های معکوس که از دو جریان کارها (مستقیم و معکوس) در هر مرحله متشکل است، بررسی می‌شود. این مسئله زمانی کاربرد دارد که شما با دو جریان مواجه باشید که جریان (کار) رفت از مرحلة اول به آخر و جریان (کار) برگشت از مرحلة آخر به اول به‌کار برده شود سپس یک مدل ریاضی از مسئله با هدف کمینه‌سازی معیار بیشینة زمان تکمیل کارها یا به عبارتی Cmax ارائه می‌شود. با توجه به پیچیدگی حل و Np-hard‌بودن این مسئله، از الگوریتم ژنتیک بهره می‌گیریم. همچنین با استفاده از طراحی آزمایش‌ها و روش تاگوچی، مقدار مناسب پارامترهای الگوریتم ژنتیک را برآورد می‌کنیم. تحلیل نتایج، بیانگر کارایی الگوریتم ژنتیک برای حل مدل پیشنهادی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حل مسئله‌ی زمان‌بندی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر با یک مرحله‌ی مونتاژ و زمان آماده‌سازی وابسته به توالی

در این مقاله مسئله‌ی زمان‌بندی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر با یک مرحله‌ی مونتاژ و زمان آماده‌سازی وابسته به توالی با هدف کمینه‌سازی زمان تکمیل محصولات مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مسئله، مدلی از سیستم‌های تولیدی است که در آن هر محصول از مونتاژ مجموعه‌یی از قطعات مختلف تولید می‌شود. در ابتدا، یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط توسعه داده شده است. اعتبارسنجی مدل ریاضی پیشنهادی با استفاده از نرم‌...

متن کامل

مسأله زمان‌بندی کار کارگاهی چندهدفی انعطاف‌پذیر پویا با در نظر گرفتن محدودیت نگهداری و تعمیرات

  In this paper, Multi-objective Flexible dynamic Job shop scheduling with maintenance constraints is investigated. In the recent researches the single objective models were assessed. Whereas in competitive conditions, decision makers encountered with simultaneous multi-objective problems that could be conflict with each other. In this research, the objectives are makespan, mean flow time and m...

متن کامل

زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با درنظر گرفتن محدودیت نگه‌داری و تعمیرات (نت)

در این نوشتار، مسئله‌ی زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با وجود انعطاف‌پذیری عملیات و در نظر گرفتن محدودیت نگه‌داری و تعمیرات (نت) مورد بررسی قرار گرفته است. در اکثر مدل‌های زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر فرض بر این است که ماشین‌ها در تمام اوقات در دسترس‌اند. اما در محیط‌های صنعتی واقعی ممکن است ماشین‌ها به‌دلایل مختلف ـ مانند نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه ـ در دسترس نباشند. در این تحقیق محد...

متن کامل

بهبود حافظه برای حل مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی پویا

وقتی با یک جهان در حال تغییر مواجه می‌شوید، انسان‌ها نه‌تنها به آینده بلکه به گذشته هم توجه می‌کنند. توجه کردن به راه‌حل‌های مشابه، به ما در تصمیم‌گیری در آینده کمک می‌کند. زمانی‌که با وضعیتی روبرو می‌شویم که قبلاً آن را تجربه کرده باشیم بهتر می‌توانیم با آن روبرو شویم. اگر در حل مسائل بهینه‌سازی با ماهیتی پویا در هنگام جستجو، از اطلاعات گذشته داخل بهینه‌سازی و یادگیری استفاده شود، می‌تواند به ف...

متن کامل

زمان‌بندی سیستم‌های تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته بهبودیافته با خوشه‌بندی مارکوف و پرواز لوی

چکیده: با توجه به پیچیدگی بالای مسائل زمان‌بندی، روش‌های کلاسیک جواب‌گوی حل این مسئله نیستند، بنابراین امروزه از الگوریتم‌های فرااکتشافی در حل آن استفاده می­شود. در این مقاله الگوریتم بهینه‌سازی فاخته به‌عنوان یکی از جدیدترین و قوی‌ترین روش‌های بهینه‌سازی تکاملی برای حل مسئله زمان‌بندی کارکارگاهی انعطاف‌پذیر استفاده شده است. در الگوریتم پیشنهادی برای بهبود پاسخ‌ها، ترتیب ورود جمعیت اولیه بر اسا...

متن کامل

مدل‌سازی ریاضی و ارائۀ روش حل برای مسئلۀ هاب سلسله‌مراتبی با درنظرگرفتن مسیریابی در پایین‌ترین سطح

در مسئلۀ هاب سلسله‌مراتبی-مسیریابی مورد مطالعه، شبکه‌ای شامل سه سطح (مشتریان، هاب غیرمرکزی و هاب مرکزی) با هدف یافتن مکان بهینۀ استقرار هاب‌های مرکزی و غیرمرکزی، تخصیص مشتریان به هاب‌های غیرمرکزی و همچنین پیداکردن مسیر بهینه بین مشتریان و هاب غیرمرکزی، درنظر گرفته شده است. از جمله کاربردهای این مدل می‌توان به سیستم ارسال مراسلات پست، بانک‌ها، شبکه‌های دریافت و ارسال و... اشاره کرد. در این مطالع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 52  شماره 1

صفحات  87- 96

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021