مدل‌سازی مالی و تجزیه‌وتحلیل لایروبی بنادر

نویسنده

  • کسری پورکرمانی استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مدیریت لایروبی رسوبات، برای بسیاری از بندرها و بندرگاه‌هایی است که به حفظ قابلیت دسترسی کشتی، نیاز دارند. حجم رسوبات تولید شده، ممکن است برای مدیریت قابل‌توجه و هزینه‌بر باشد. در این مقاله، با استفاده از یک مدل مالی (که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم‌گیری توسط سهامداران در بخش‌هایی از جمله بنادر، شرکت‌های مشاوره مهندسی و ناظران مورد استفاده قرار گیرد)، مدل‌سازی و تجزیه‌وتحلیل مالی برای مدیریت لایروبی رسوبات دریایی توسعه داده شده است. برای انجام این پژوهش، یک ابزار پشتیبان تصمیم‌گیری، جهت ارزیابی جنبه مالی طیف وسیعی از کاربردهای مدیریتی لایروبی رسوبات دریایی و در گستره وسیعی از کشورهای مختلف، ایجاد شده است. این مدل، به تجزیه‌وتحلیل مالی طیف گسترده‌ای از فرایندهای تولیدی لایروبی تا استفاده نهایی می‌پردازد. ورودی‌های موردنیاز، شامل ویژگی‌های رسوب، داده‌های مربوط به لجستیک و حوزه تأثیر مالی در مقیاس ملی است. اطلاعات مالی نیز شامل هزینه‌های مستقیم می‌باشد. نتایج به دست آمده، برای استفاده خاص در خصوص لایروبی رسوبات (ایجاد تالاب) ارائه شده است. مقالۀ حاضر، توان بالقوه ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری را برای ارزیابی مالی طیف وسیعی از گزینه‌های مدیریت لایروبی توضیح می‌دهد؛ همچنین اطلاعات ارزشمندی را برای مدیریت بهینه لایروبی رسوبات دریایی ارائه می‌دهد و امکان مقایسه بین گزینه‌های در دسترس سنتی و سناریوهای مفید بالقوه را فراهم می‌نماید.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و تجزیه‌وتحلیل خلاقیت کارکنان

  زمینه: سازمان‌ها به‌منظور حفظ مزیت رقابتی و افزایش کیفیت، کارایی، اثربخشی، بقا و موفقیت بلندمدت در محیط‌های دارای تغییرات پیچیده و فزاینده، به بهره‌گیری از استعداد خلاقیت کارکنان نیاز ضروری دارند. بااین‌وجود، بهره‌گیری از خلاقیت، مستلزم سنجش، اندازه‌گیری، تحلیل و بررسی آن دارد تا از این طریق بتوان در بهره‌گیری هر چه بیش‌تر از دستاوردهای خلاقیت کارکنان به سازمان کمک نمود. هدف: این تحقیق با هدف...

متن کامل

بررسی مدل آزمایشگاهی پخش مصالح ناشی از لایروبی و تاثیرات زیست محیطی آن بر سواحل و بنادر

حجم انباشت زیاد رسوبات دریایی و عدم فضای کافی جهت دپو کردن آنها در خشکی و نیز استفاده مجدد از همین منابع دریایی در ساخت سازه های ساحلی وفراساحلی نیاز مبرم به توجه به مسائل مربوط به پخش مواد و مصالح در دریاها را توجیه می نماید.توجه به مسائل زیست محیطی جهت تخمین بهترین مکان جهت فروریختن این مواد دردریاها با کمترین میزان آلودگی برای زیست محیط آبی ،نوع رفتار رسوبات در هنگام ریزش دردریا،میزان پخشیدگ...

مدل‌سازی اثرات احتمالی لایروبی کانال خزینی بر زمان تجدیدپذیری آب در خلیج گرگان، جنوب شرق دریای کاسپی

زمینه و هدف: زمان تجدیدپذیری آب از شاخص­های مهم جهت برآورد میزان سلامتی بوم­سازگان­های دریایی محسوب می­گردد. کانال خزینی دومین راه ارتباطی خلیج گرگان با دریای کاسپی بوده است که در سال­های اخیر با کاهش سطح تراز آب دریا و رژیم رسوب­گذاری مسدود گردیده است. در این پژوهش جهت مدل­سازی اثرات احتمالی لایروبی کانال خزینی بر زمان تجدیدپذیری آب در خلیج گرگان نسبت به اجرای به ­هنگام دو ماژول هیدرودینامیکی ...

متن کامل

تبیین مدل‌سازی پارادایم مذاکرات حسابرس- صاحبکار پیرامون گزارشگری مالی

یکی از مراحل اصلی شکل‌گیری گزارش‌های مالی، فرایند مذاکره‌ای است که حسابرس و شرکت صاحبکار بواسطه ایجاد اختلاف نظر و تعارض وارد آن می‌شوند. نتایج حاصل از این مذاکرات در کیفیت گزارش‌های نهایی نقشی تعیین‌کننده دارد و در نتیجه می‌تواند برای خود افراد درگیر مذاکره، سازمان آنها و کل جامعه پیامدهایی را به همراه داشته باشد. هدف تحقیق حاضر مدل‌سازی این فرایند به روش نظریه برخاسته از داده‌ها و از طریق مصا...

متن کامل

تجزیه‌وتحلیل دو الگوی نظریه‌گرا و عمل‌گرای دموکراسی در ایران

 موضوع مقالۀ حاضر، ارزیابی دموکراسی در ایران براساس دو الگوی نظریه‌گرا و عمل‌گراست. در مباحث مربوط به دموکراسی، همواره از دو گونه پیگیری دموکراسی سخن به میان می‌آید. از یک‌سو برخی نظریه‌پردازان نهادهای دموکراتیک و دموکراسی در عرصۀ عمل را بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم می‌دارند و از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند که ابتدا باید فکر، فرهنگ و مبانی فلسفی دموکراسی در جامعه پیگیری شود و آن‌گاه درصدد تحقق ...

متن کامل

ضرورت رویکرد ویژه به بهبود وضعیت ترمینال ریلی بنادر ساحلی و اثر آن بر انتقال کالا از بنادر

امروزه اهمیت حمل و نقل ریلی و اثر آن بر انتقال کالا از بندر نسبت به حمل و نقل جاده­ای، به عنوان یک عامل مزیت رقابتی با توجه به سه شاخصه مهم حمل و نقل راحت، ارزان و سریع برای بنادر آشکار گردیده است. در نتیجه پرداختن به مسئله رشد و توسعه شبکه ریلی بنادر گام مؤثر در جهت افزایش سهم ناوگان ریلی در انتقال کالا از بندر می­باشد. این پژوهش به بررسی چالش­های موجود در بخش ناوگان ریلی درون بنادر و ارزیابی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 4

صفحات  165- 174

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021