مدل‌سازی و شبیه‌سازی شدت هدف برای زیردریایی روسی کلاس آکولا

نویسندگان

چکیده

شدت هدف یکی از پارامترهای اصلی در معادله سونار است که محاسبه آن برای سونارهای فعال مطرح می­باشد. در این مقاله شدت هدف زیردریایی روسی 941 کلاس آکولا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زیردریایی­های جهان، به‌دست آمده است. ابتدا زیردریایی را به سه شکل هندسی استوانه، مستطیل و دماغه نیم‌کره، جدا کرده و شدت هدف را برای هرکدام در زوایای مختلف و فرکانس ثابت محاسبه کرده‌ایم؛ سپس هر سه شکل هندسی را با هم جمع کرده و شدت هدف کل زیردریایی محاسبه شده است. درنهایت مدل‌سازی و شبیه‌سازی برای این زیردریایی، ارائه شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، برای این زیردریایی، درمجموع، شدت هدف زیردریایی در زاویه نرمال 26/109 دسی‌بل و متوسط شدت هدف قسمت استوانه‌ای و مستطیلی و دماغه در زاویه‌های مختلف، 193/15 دسی‌بل است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر «سنجش برای یادگیری» بر ساختار هدف کلاس و سرزندگی تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر «سنجش برای یادگیری» بر ساختار هدف کلاس و سرزندگی تحصیلی دانشجویان در دو گروه از دانشجویان (قوی و ضعیف) اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 95-94 بود که از بین آنها دو کلاس 34 و 33 نفری از دانشجویان رشته روان‌شناسی به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش با رویکرد آزمایشی اجرا شد که برای کنترل بیشتر بر شرایط آزما...

متن کامل

شبیه‌سازی عددی صعود اضطراری یک زیردریایی شش درجه آزادی

در این مقاله رفتار دینامیکی زیردریایی در حین مانور صعود اضطراری و تخلیه مخازن ثابت شناوری (مخازن بالاست) بررسی شده است. در صعودهای اضطراری، مخازن بالاست نقش موثری در حرکت زیردریایی دارند. در هنگام ضرورت، هوای ذخیره شده در زیردریایی به داخل مخازن دمیده می‌شود و باعث کم شدن وزن زیردریایی در مقابل نیروی شناوری می‌شود و زیردریایی به سطح آب صعود می‌کند. اگر چه فرآیند دمیدن هوا و تخلیه در مواقع اضطرا...

متن کامل

شبیه‌سازی رد زمینی و محاسبة زمان های طلوع و غروب ماهواره برای نقطة هدف

یکی از مسائل مهم در بهره‌وری از ماهواره‌ها، زمان‌بندی مدهای کاری و نوشتن سناریوی عملیات با درنظرگرفتن شرایط محیطی، به صورت خودکار بر روی پردازندة ماهواره است. در راستای ایجاد قابلیت تولید سناریوی پرواز برای ماموریت‌های ارسال شده از ایستگاه زمینی و یا ماموریت‌هایی که به صورت خودکار تولید می‌شود، پیش‌بینی آنبورد زمان و پریود زمانی رسیدن به ایستگاه یا نقطه‌ی عکسبرداری ضرورت می‌یابد. تولید سناریوی ...

متن کامل

ارزیابی سطح بلوغ فناوری و برآورد هزینه‌های مرتبط با آن در زیردریایی کلاس سبک

فرایند تعیین و اندازه‌گیری سطح بلوغ فناوری و ‌برآورد هزینه توسعه آن برای سازمان‌های پیشرو در تحقیق و توسعه امری مهم تلقی می‌شود. در این رابطه نیاز است تا رویکرد‌های بومی متناسب با شرایط حاکم بر فضای کشور، ایجاد شده و توسعه داده شوند. این پژوهش،به دنبال ایجاد و توسعه چنین رویکردی برای دستیابی به فناوری‌های دومنظوره در یک زیردریایی کلاس سبک انجام شد. فناوری مذکور ...

متن کامل

الگوی علّی ساختار کلاس سازنده‌گرا، جهت‌گیری هدف و عملکرد تحصیلی

هدف از این پژوهش ارائه­ی مدل علّی ساختار کلاس سازنده­گرا (شامل زمینه­گرایی، نسبیت­گرایی، مشارکت و ارزشیابی کیفی)، جهت­گیری هدف و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود.آزمودنی­های این تحقیق شامل 218 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز از کلیه­ی گروه­های تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی بود. آزمودنی­ها با روش نمونه­گیری خوشه­ای مرحله­ای، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل، پرسش­ن...

متن کامل

روش عددی برای محاسبات درگ زیردریایی در شرایط مختلف

مقاومت کل ناشی از حرکت هرجسمی در آب دارای دو مولفه ویسکوز و فشاری می باشد که برای شناورهای سطحی و زیرسطحی ( در نزدیکی سطح آب ) این دومولفه باعنوان مقاومتهای ویسکوز و موج سازی شناخته می شوند.  با افزایش عمق برای شناورهای زیرسطحی اثر مقاومت موج سازی از بین خواهد رفت. در این مقاله تلاش بر این است که مقاومت کل موجود برای یک شناور زیرسطحی (زیردریایی) با بدنه استاندارد ، در حالت مغروق و  همچنین با در...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021